Zaměstnanci ŠKODA AUTO během akce „Ukliďme Česko“ posbírali v okolí výrobních závodů více než 1,5 tuny odpadků

› ŠKODA AUTO je již pátým rokem partnerem akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, při které dobrovolníci po celé zemi sbírají odpadky ve svém okolí
› Během uplynulého víkendu posbíralo celkem více než 320 zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO a jejich blízkých více než 1,5 tuny odpadků
› Firemní dobrovolnictví je nedílnou součástí strategie společenské odpovědnosti ForFuture a péče o životní prostředí patří do širokých ekologických aktivit strategie GreenFuture

Mladá Boleslav/Kvasiny, 8. dubna 2019 – O víkendu proběhla hlavní část celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, jejímž cílem je s pomocí dobrovolníků uklidit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek na různých lokalitách po celé České republice. Za společnost ŠKODA AUTO se do programu se zapojilo více než 320 zaměstnanců, trainees a jejich rodinných příslušníků, kteří během jarního úklidu posbírali více než 1,5 tuny odpadků. Česká automobilka podporuje akci již pátým rokem.

„Společnost ŠKODA AUTO oceňuje charakter této akce, která vedle péče o životní prostředí přináší také možnost zapojení široké veřejnosti. Všem zúčastněným zaměstnancům ŠKODA AUTO s podporou sociálního partnera děkuji za to, že přispěli svým dílem k vyčištění a zvelebení životního prostoru především v okolí výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Víkendový sběr odpadků v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky, se zaměřil na lokality, v nichž působí ŠKODA AUTO. Česká automobilka se jako partner připojila k této akci již popáté a opět vyzvala k dobrovolnému úklidu i své zaměstnance, stážisty a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zájem přispět ke zlepšení životního prostředí, v němž žijí a pracují. Celkem se tak do víkendového programu za společnost ŠKODA AUTO zapojilo více než 320 osob.

Během sobotního a nedělního úklidu se účastníci v Mladé Boleslavi věnovali sběru odpadků v okolí 13. brány, dále v okolí řeky Jizery a národní přírodní památky Radouč, v Kvasinách se zaměřili mimo jiné na místní cyklostezku vedoucí ve směru do Rychnova nad Kněžnou. Celkem zde sesbírali nepořádek o hmotnosti přesahující 1,5 tuny, což odpovídá přibližně 5 kg odpadků na jednoho dobrovolníka.

Na programu je ještě sběr odpadu v oblasti Vrchlabí, kde se nachází třetí výrobní závod společnosti ŠKODA AUTO. Tam se dobrovolníci vydají v sobotu 18. května v rámci akce Čisté Krkonoše do nejexponovanější části této vzácné přírodní lokality. Ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, dlouhodobým partnerem automobilky, proběhne úklid poblíž Špindlerova Mlýna.

ŠKODA AUTO a její zaměstnanci se do ochrany životního prostředí zapojují pravidelně. Automobilka podporuje své četné ekologické aktivity v rámci strategie GreenFuture, kterou tvoří tři hlavní pilíře. GreenProduct se zabývá vývojem co možná nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska spotřeby paliva, tak použitých materiálů a možností jejich recyklace. Prostřednictvím GreenRetail podporuje značka ekologické hospodaření provozoven prodejců a servisních dílen, GreenFactory zahrnuje všechny aktivity ve prospěch výroby šetrné k přírodním zdrojům.

Jednou z hlavních priorit podniku je zachování rovnováhy mezi ekonomickou, ekologickou a společenskou sférou jako podmínky k trvale udržitelnému rozvoji. Ohleduplnost vůči životnímu prostředí ovlivňuje chování společnosti ŠKODA AUTO, která dlouhodobě podporuje řadu společensky odpovědných aktivit včetně firemního dobrovolnictví a klade důraz na to, aby své zaměstnance motivovala k šetrnému nakládání s přírodními zdroji a péči o životní prostředí. ŠKODA AUTO se kromě toho angažuje v mnoha projektech, věnovaných například rekultivaci a zachování biodiverzity v lesích.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky