Zaměstnanci ŠKODA AUTO opět pomáhali lesům v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko

› Společnost ŠKODA AUTO uspořádala o víkendu již čtvrtou letošní dobrovolnickou akci zaměřenou na úklid v regionech, kde je automobilka aktivní
› Česká automobilka a její zaměstnanci navázali na celostátní projekt „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, jehož je ŠKODA AUTO partnerem již čtvrtým rokem
› Dobrovolníci na Vrchlabsku podpořili ve spolupráci s Krkonošským národním parkem akci „Čisté Krkonoše“
› Projekt se uskutečňuje v rámci strategie ochrany životního prostředí GreenFuture a společenské odpovědnosti ForFuture

Mladá Boleslav, 8. října 2018 – Dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO se v sobotu 6. října vydali pomáhat do Krkonoš. Zaměstnanci výrobních závodů z nedalekého Vrchlabí, ale i z Mladé Boleslavi a Kvasin, vyrazili do horských porostů a na turistické stezky, aby zajistili úklid lesa po turistické sezoně v rámci akce „Čisté Krkonoše“. Jedná se o již čtvrtou letošní akci, při níž se česká automobilka a její zaměstnanci tentokrát na Vrchlabsku zapojují do péče o jednu z nejvzácnějších, ale také nejnavštěvovanějších přírodních lokalit v České republice.

„Jsme velice hrdí, že řada našich zaměstnanců pravidelně investuje svůj volný čas i své schopnosti do dobrovolnických projektů, které automobilka v průběhu roku organizuje. Krkonošský národní park je naším partnerem již 12 let. Kromě akcí zaměřených na úklid zdejších vybraných lokalit zde také pravidelně provádíme výsadbu nových stromů,“ připomíná Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

ŠKODA AUTO se po jarních úklidových akcích, kdy bylo v okolí závodů Mladá Boleslav a Kvasiny s pomocí více jak dvou stovek dobrovolníků z řad zaměstnanců nasbíráno 7 tun odpadu, vydala na Vrchlabsku do Krkonošského národního parku. Přes 100 dobrovolníků z řad zaměstnanců uklidilo 24 km turistických tras Krkonošského národního parku.

Cílem víkendových prací v rámci celostátní podzimní vlny akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ bylo zajistit úklid v okolí Špindlerova Mlýna – u sáňkařské dráhy, v údolí Bílého Labe, v okolí Petrovy boudy a v okolí Moravské boudy. Správa parku, který letos v květnu oslavil 55 let od svého založení, se dlouhodobě potýká s nedostatkem dobrovolníků, a tak vítá každou pomoc v této oblasti. Akci s názvem Čisté Krkonoše v celokrkonošském měřítku pořádá ŠKODA AUTO již podruhé. Loni 300 dobrovolníků sesbíralo 3 tuny komunálního odpadu a 0,5 tuny pneumatik.

ŠKODA AUTO se jako dlouholetý partner Krkonošského národního parku pravidelně zaměřuje na pomoc místní přírodě. Letos v létě se zaměstnanci zúčastnili výsadby 600 nových sazenic buku lesního a věnovali se i péči o stromy v oblasti nad Špindlerovým Mlýnem, od Medvědína směrem k Horním Mísečkám.

Výsadba nových stromů je jedním z mnoha projektů, kterými ŠKODA AUTO naplňuje svá předsevzetí z oblasti strategie péče o životní prostředí GreenFuture a společenské odpovědnosti ForFuture. V rámci projektu ŠKODA Stromky bylo jen na území Krkonošského národního parku dosud vysazeno na 154 tisíc stromků. Za 12 let projektu zapustilo kořeny na více než 100 lokalitách v České republice celkem přes 820 000 sazenic. ŠKODA AUTO se tímto způsobem zavázala v roce 2007 vysadit nový strom za každé prodané auto v ČR.

Podobné akce jsou již řadu let přirozenou součástí aktivit společnosti ŠKODA AUTO. Jednou z klíčových priorit automobilky je zachování rovnováhy mezi ekonomickou, ekologickou a sociální sférou jako podmínky k trvale udržitelnému rozvoji. Odpovědnost vůči životnímu prostředí je pevnou součástí dalšího rozvoje firmy v rámci Strategie 2025 stejně jako podpora řady společensky odpovědných aktivit. Obě tyto priority reprezentují zmíněné projekty zaměřené na rekultivaci a zachování biodiverzity v lesích, stejně tak jako dobrovolná činnost zaměstnanců.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2018, GreenFuture, Mladá Boleslav, ukliďme Česko, Vrchlabí

Vše