Zaměstnanci ŠKODA AUTO posbírali v rámci akce ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘ 2,5 tuny odpadu

› ŠKODA podporuje celostátní úklidovou akci ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘ už třetím rokem, letos se stala jedním z hlavních partnerů
› Velkého jarního úklidu se v neděli 9. dubna zúčastnilo více než 150 zaměstnanců a trainees společnosti ŠKODA AUTO, spolu s rodinnými příslušníky vyčistili parky, lesy a chráněné oblasti v blízkosti závodů
› Firemní dobrovolnictví je nedílnou součástí společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO
› Angažmá pro životní prostředí a společnost je součástí strategie ,GreenFuture‘

Mladá Boleslav, 10. dubna 2017 – Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO se opět aktivně zapojili do celostátní akce ,Ukliďme Česko‘. Více než 150 zaměstnanců společnosti dobrovolně pomáhalo vyčistit parky a lesy od černých skládek a odpadků. Celkem v Mladé Boleslavi a Kvasinách zaměstnanci posbírali 2,5 tuny odpadu. Automobilka úklidovou akci podpořila již potřetí a letos se navíc stala jedním z hlavních partnerů tohoto jarního úklidu.

 

O víkendu vyrazilo do přírody více než 150 zaměstnanců ŠKODA AUTO, aby přispěli k ochraně životního prostředí. Zaměstnanci hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi vyčistili rekreační oblast Chlum na jihovýchodě města. V Kvasinách zvelebili zaměstnanci okolí závodu i s přilehlým nádražím a cyklostezkou do sousední obce Solnice. Zaměstnanci ŠKODA AUTO celkem sesbírali 2,5 tuny odpadu, což odpovídá přibližně 15 – 16 kg sebraného odpadu na jednoho dobrovolníka.

“Společnost ŠKODA AUTO oceňuje charakter této akce, která přináší vedle aspektu péče o životní prostředí, také možnost zapojení zaměstnanců a dobrovolníků. Spolu s našimi zaměstnanci, významnou podporou odborů a agenturních zaměstnanců jsme tak mohli v neděli pomoci zvelebit regiony, ve kterých působíme,“ říká Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO.

Hlavní část akce Ukliďme Česko bude symbolicky završena dne 22. dubna, kdy proběhne velký úklid Krkonošského národního parku, kterého se zúčastní mimo jiné také zaměstnanci závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Krkonošský národní park (KRNAP) patří mezi nejoblíbenější rekreační oblasti v České republice. Automobilka se v národním parku dlouhodobě angažuje v rámci své akce ,ŠKODA Stromky‘, kdy za každý prodaný vůz v ČR vysadí jeden strom. Od roku 2007 bylo takto vysázeno více než 640 000 stromů na zhruba 60 místech – zejména v okolí tří tuzemských výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO. V Krkonošském národním vysadila ŠKODA v rámci této akce zhruba 123 000 stromů.

Jarní úklid pod heslem ,Ukliďme Česko‘ a výsadba stromků jsou součásti ekologické strategie ,GreenFuture‘. Ta obsahuje řadu opatření v oblasti ekologie, snižování vlivu průmyslové produkce na životní prostředí, uchování přírodních zdrojů, ekologického myšlení a recyklace. Současně posilují aktivity v rámci ,GreenFuture‘ povědomí o ochraně životního prostředí v České republice.

Velkou prioritou společnosti je zachování rovnováhy mezi ekonomickou, ekologickou a sociální sférou, která je podmínkou k trvale udržitelnému rozvoji. Odpovědnost vůči životnímu prostředí ovlivňuje chování společnosti ŠKODA AUTO, která tak dlouhodobě podporuje řadu společensky odpovědných aktivit včetně firemního dobrovolnictví a klade důraz na to, aby lidi na téma životního prostředí senzibilizovala a motivovala k šetrnému nakládání s přírodními zdroji. ŠKODA se kromě toho angažuje v mnoha projektech, věnovaných například rekultivaci, zachování biodiverzity v lesích a obnově oblastí, postižených přírodními katastrofami.

Doplňující informace