Zaměstnanci ze závodů v Kvasinách a Vrchlabí opět vyrazí uklízet Česko

› Společnost ŠKODA AUTO vyzvala ve spolupráci s Odbory KOVO své zaměstnance a jejich blízké, aby se společně zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko
› Úklid v okolí závodu v Mladé Boleslavi proběhl v dubnu, nyní jsou na řadě horské lokality poblíž závodů v Kvasinách a ve Vrchlabí
› Zájemci vyrazí v sobotu 21. května do Harrachova a v neděli 22. května na vrcholky Orlických hor
› ŠKODA AUTO podporuje své zaměstnance v zapojení do dobrovolnických aktivit v rámci své společenské odpovědnosti; ochrana životního prostředí je pevnou součástí firemní strategie GreenFuture

Kvasiny, Vrchlabí, 12. května 2022 – Společnost ŠKODA AUTO znovu vyzývá své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky či přátele, aby se připojili k výzvě Ukliďme Česko, která od začátku jara probíhá na mnoha lokalitách po celé České republice. Automobilka je partnerem této akce již od roku 2015 a zaměstnanci pravidelně vyrážejí do přírodních lokalit v okolí výrobních závodů, aby touto cestou pomohli k ochraně životního prostředí v oblastech, kde žijí a pracují. V dubnu proběhl úklid v chráněné krajinné oblasti Mladá u Milovic za účasti kolegů ze závodu v Mladé Boleslavi, o víkendu 21. až 22. května se koná sběr odpadků v horských oblastech Harrachova a na Šerlichu v Orlických horách. Do tohoto úklidu se mohou zapojit zaměstnanci z Vrchlabí, Kvasin, ale i z Mladé Boleslavi. Ochrana životního prostředí a zapojení do dobrovolnických aktivit je důležitou součástí strategie udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO.

„Jsem velmi rád, že se tento rok vydáváme do přírodně cenných lokalit pomoci ulevit jim od ekologické zátěže. V Orlických horách i Krkonoších jsme navíc letos spojili síly s lokálními odbornými partnery – Správou KRNAP, CHKO Orlické hory a ČSOP Prorubky, kteří nám pomohli vytipovat místa, kde naše práce přinese viditelné výsledky. Tito garanti nám rovněž pomohou i s odborným zajištěním akce v terénu.“


Michal Kadera, vedoucí Vnějších vztahů ŠKODA AUTO

Zaměstnanci se letos připojí k úklidům pořádaným místními organizacemi na ochranu životního prostředí a vyrazí do vytipovaných oblastí s největší turistickou zátěží. I letos se očekává větší množství odpadků kvůli zvýšenému pohybu lidí během zimní sezony, kdy občané České republiky kvůli covidové pandemii méně cestovali do zahraničí.

V sobotu 21. května se účastníci vydají do vzácných lokalit kolem Harrachova, kde Správa Krkonošského národního parku pořádá vycházku spojenou s vyčištěním okolí potoků a řek. Sraz je v 9 hodin u č. p. 325 v Harrachově.

Na neděli 22. května vyhlásil Český svaz ochránců přírody Prorubky úklid v okolí vrchu Šerlichu, který se nachází na jednom z nejexponovanějších hřebenů Orlických hor. Dobrovolníci se potkají v 9 hodin na parkovišti na Šerlichu u Masarykovy chaty.

Projekt je tradičně důkladně zabezpečen úklidovými pomůckami, všichni účastníci dostanou rukavice, roušky, dezinfekci a vesty. Pro snížení ekologické zátěže bude pro zájemce do obou lokalit z Mladé Boleslavi zajištěn svoz autobusy, zájem o dopravu je nutné uvést při registraci. Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO se akce Ukliďme Česko účastní již od roku 2015, a to pravidelně na jaře a na podzim vždy po skončení turistických sezon. Za tu dobu nasbírali již desítky tun odpadků a pomohli tak vzácným přírodním lokalitám v okolí výrobních závodů.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky