Zpráva o trvale udržitelném rozvoji: ŠKODA AUTO stanovuje ambicióznější cíle pro udržitelnost a poskytuje rozsáhlou pomoc během pandemie koronaviru

› Jasně stanovené cíle udržitelnosti představují nedílnou součást strategie společnosti ŠKODA AUTO
› Životního prostředí: veškeré skládkovatelné odpady z výroby jsou určeny k recyklaci nebo termickému využití, v závodě ve Vrchlabí zavedena uhlíkově neutrální výroba
› Společenská odpovědnost: rozsáhlá podpora sociálních služeb a zdravotníků v České republice během koronavirové pandemie

Mladá Boleslav, 13. července 2021 – ŠKODA AUTO zveřejnila svou Zprávu o trvale udržitelném rozvoji za roky 2019 a 2020, která poskytuje podrobný přehled o dalším pokroku společnosti v ochraně životního prostředí, oblasti společenské odpovědnosti i compliance a integrity. Nově vydaná zpráva proto podrobně popisuje i správu a řízení společnosti, firemní kulturu, rozvoj integrity například firemními programy zaměřenými na dobrovolnictví a rovněž dohled nad dodržováním celospolečenských pravidel. V rámci nedávno představené firemní strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 automobilka dále posouvá své ambiciózní cíle trvale udržitelnosti a ještě více se zaměřuje na oblast diverzity.

Jako největší firma působící v soukromém sektoru České republiky je ŠKODA AUTO vůči partnerům zavázána k tomu, aby stanovovala ambiciózní cíle v oblasti trvalé udržitelnosti, společenské odpovědnosti a v široké řadě činností spadajících pod tzv. Corporate Governance.

Do konce desetiletí bude energie určená pro výrobu vozů a komponentů v závodech v České republice pocházet z uhlíkově neutrálních zdrojů
Automobilka stanovila své ambiciózní cíle v rámci strategie „GreenFuture“, která se opírá o tři pilíře „GreenFactory“, „GreenProduct“ a „GreenRetail“, a snaží se minimalizovat dopady na životní prostředí vzniklé činností společnosti. ŠKODA AUTO tak již od začátku roku 2020 recykluje či termicky využívá veškeré skládkovatelné odpady, které vznikají ve výrobě. Dále automobilka zahájila kroky ke kompletnímu přechodu na uhlíkově neutrální výrobu vozů a komponentů v závodech v České republice, a to v průběhu tohoto desetiletí. Průkopníkem se v tomto směru stal koncem roku 2020 high-tech závod ve Vrchlabí. Automobilka také do konce roku 2021 nahradí zemní plyn CO2 neutrálním metanem, získávaným ze zařízení na výrobu bioplynu. K účinnému snížení dopadu na životní prostředí v celém hodnotovém řetězci využívá ŠKODA AUTO technologie z oblasti průmyslu 4.0. Například aplikace OPTIKON na bázi umělé inteligence vypočítá nejlepší způsob umístění palet v nákladních kontejnerech a jen v roce 2020 tak umožnila ušetřit celkem 505 kontejnerových zásilek, což odpovídá úspoře 180 tun emisí CO2.

Dlouhodobé projekty v oblasti společenské odpovědnosti a řada iniciativ pro trvalou změnu
Aktivní přijetí společenské odpovědnosti představuje pro společnost ŠKODA AUTO základní součást udržitelnosti. Automobilka tak v okolí svých výrobních závodů realizuje celou řadu podpůrných projektů vedoucích k trvalému rozvoji regionů zejména v oblasti sociální a zdravotní péče či životního prostředí. Ve své společenské odpovědnosti se dále zaměřuje zejména na čtyři hlavní oblasti: dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a péči o znevýhodněné děti.

Rozsáhlá podpora sociálních a zdravotních služeb během koronavirové pandemie
Na domácí půdě se společenská odpovědnost automobilky nesla v loňském roce především ve znamení rychlé a rozsáhlé pomoci proti šíření pandemie nemoci covid-19. Automobilka například dala zaměstnancům humanitárních organizací a zdravotníkům k dispozici přes 200 vozů ze své carsharingové platformy HoppyGo a 150 sdílených elektrických skútrů ze služby „BeRider“. Dále ŠKODA AUTO jako největší poskytovatel mobility sociálních a zdravotnických služeb darovala 100 vozů ŠKODA OCTAVIA v hodnotě 85 milionů korun různým organizacím působícím v oblasti sociální péče. Automobilka také podpořila vývoj a výrobu respirátorů třídy FFP3 pomocí 3D tisku a během distančního vzdělávání zajistila finanční podporu dětem ze sociálně znevýhodněných poměrů na nákup notebooků a internetové připojení.

Projekt ŠKODA Stromky zajišťuje výsadbu stromů v České republice již od roku 2007
Dlouhodobá iniciativa ŠKODA Stromky, jejímž heslem je „Za každý prodaný vůz jeden strom“, se zaměřuje na výsadbu nových stromů či obnovu lesních porostů v České republice a zároveň dokládá široké zaměření projektů automobilky ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti. Již od roku 2007 vysazuje firma za každý nový vůz prodaný na domácím trhu jeden stromek. Na konci roku 2020 tento porost pokrýval plochu přibližně 210 hektarů, což odpovídá 295 fotbalovým hřištím.

Umístění na vrcholu žebříčků a ocenění za společenskou odpovědnost
Za svou angažovanost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) obdržela ŠKODA AUTO v poslední době několik významných ocenění: ve studii společnosti IPSOS, věnované výzkumu CSR a dobré pověsti, obsadila automobilka v letech 2019 a 2020 pokaždé první místo. Kromě toho automobilka získala v roce 2019 jako vůbec první podnik ocenění „Odpovědný zahraniční investor“, udělované společnostem se zahraničním kapitálem za mimořádný přínos jejich investic pro českou ekonomiku.

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji odpovídá mezinárodnímu standardu Global Reporting Initiative
ŠKODA AUTO již od roku 2005 pravidelně každé dva roky informuje o svých aktivitách v oblasti zodpovědného firemního přístupu. Nyní představená osmá zpráva o trvale udržitelném rozvoji splňuje standardy GRI Core Option, které vydala Global Reporting Initiative a vyhovuje tak mezinárodním směrnicím, týkajícím se transparentního reportingu.

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti ŠKODA AUTO za roky 2019 a 2020 je ihned ke stažení.

Doplňující informace

Štítky

Média box

2 PDF

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2021, COVID, GreenFactory, GreenFuture, GreenProduct, GreenRetail, NEXT LEVEL, Vrchlabí

Vše