• cz

150424 ŠKODA AUTO – Nová kolektivní smlouva uzavřena_FI

150424 ŠKODA AUTO - Nová kolektivní smlouva uzavřena_FI

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 1 z 2

ŠKODA AUTO: Nová kolektivní smlouva uzavřena

› Dohoda o zvýšení tarifů o 3,5 procenta
› K již potvrzenému bonusu navíc jednorázová platba ve výši 4 000 Kč
pro všechny tarifní zaměstnance
› Dohoda o flexikontech – zajištění konkurenceschopnosti firmy a jistoty
pracovních míst pro zaměstnance

Mladá Boleslav, 24. dubna 2015 – Vedení společnosti ŠKODA AUTO a zástupci
odborů KOVO a Nezávislých odborů uzavřeli kolektivní smlouvu včetně dohody
o tarifech. Nová tarifní dohoda je platná od 1. dubna 2015 do 31. března 2016.

S platností zpětně od 1. dubna 2015 dochází ke zvýšení současných mzdových tarifů
o 3,5 procenta. Všichni tarifní zaměstnanci navíc obdrží jednorázovou platbu ve výši
4 000 Kč, která bude vyplacena v květnu 2015. V případě dobrých výsledků a naplnění
očekávání se společnost ŠKODA AUTO zavazuje k zahájení jednání o jednorázové prémii,
a to v listopadu 2015 v rámci kolektivního vyjednávání o sociálních nákladech.

„Tarifní vyjednávání byla pro všechny zúčastněné velice náročná. Obě strany šly až na
hranice možného a nakonec se shodly na řešení. Nová tarifní dohoda spolu s rekordním
variabilním bonusem zajišťuje tarifním zaměstnancům ŠKODA AUTO i v letošním roce
vzhledem k aktuálním makroekonomickým ukazatelům mimořádný růst reálných mezd.
Zároveň dává v kombinaci s udržením vysoké míry flexibility zaměstnanců šanci
k dalšímu posílení konkurenceschopnosti firmy, zajištění jejího dalšího růstu a rozvoje i
do dalšího období,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO
pro oblast HR management.

„Jednání bylo opravdu obtížné, několikrát bylo před zhroucením. Překážkou jednání byla
loňská velmi nízká inflace s prognózou jejího pokračování, silnou stránkou jednání byl
enormní úspěch jednoho milionu vyrobených vozů, dobrého hospodářského výsledku
dosaženého vysokou produktivitou a flexibilitou zaměstnanců. Jen díky zaměstnancům,
jejich solidaritě a účinným podpůrným akcím bylo možno obnovit jednání a dojít
k dohodě, která zachovává důstojnost tarifních zaměstnanců za jejich odváděnou práci a
zároveň posiluje se lépe ztotožnit se všemi náročnými úkoly, které nás v příštích měsících
a letech očekávají,“ sděluje Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady odborů KOVO při
ŠKODA AUTO.

Nové rekordní výše dosáhl bonus, který zaměstnanci ŠKODA AUTO obdrží. Každému
zaměstnanci náleží podíl na pozitivních hospodářských výsledcích společnosti v roce 2014
v podobě variabilní části bonusu, a to v celkové výši 25 000 Kč. Bonus bude vyplacen
v květnovém výplatním termínu jako součást mzdy za duben. Celkový letošní bonus
včetně dalších dvou fixních částí tak v průměru přesáhne rekordních 60 000 Kč. Uzavřená
kolektivní smlouva také posiluje jeden z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů –

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 2 z 2

příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření. Ten bude ve dvou krocích
navýšen na nadprůměrných 900 Kč měsíčně.

Konkurenceschopnost firmy a tím i jistotu zaměstnání posiluje také nová Dohoda o
flexikontech. Nově nastavené parametry flexikont, které umožňují vykrývat výkyvy
v poptávce na světových trzích, snižují jejich dopad na pracovní a soukromý život
zaměstnanců bez omezení konkurenceschopnosti společnosti. Došlo tak mimo jiné
k úpravám lepšího plánování volného času dotčených zaměstnanců nebo navýšení
motivační prémie o 50 Kč na 700, resp. 800 Kč a nové růstové dohodě o týmových
odměnách.

Pro další informace, prosím kontaktujte:
Jozef Baláž, Jana Bahníková,
vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku
T +420 326 811 773 T +420 326 811 738
jozef.balaz@skoda-auto.cz jana.bahnikova3@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a
převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Publikováno: 11. 5. 2016

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.