Tyto stránky využívají cookies od společnosti Google za účelem zkvalitňování svých služeb, k personifikaci reklamy a analýze provozu. Informace o jejich používání se společností Google sdílíme. Setrváním na této stránce vyjadřujete souhlas s takovým jejich užitím. Souhlasím
Všechny tiskové zprávy
Zobrazit aktuality Skrýt aktuality

160317 SKODA AUTO otevira nove pracoviste pro zamestnance se znevyhodnenim

160317 SKODA AUTO otevira nove pracoviste pro zamestnance se znevyhodnenim

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 1 z 3

ŠKODA AUTO otevírá nové pracoviště
pro zaměstnance se zdravotním a sociálním
znevýhodněním

› V Mladé Boleslavi bylo otevřeno nové pracoviště pro zaměstnance se
zdravotním a sociálním znevýhodněním
› Více než 50 zaměstnanců zde zajišťuje přípravu obalů pro expedici dílů,
určených pro mezinárodní výrobní závody značek ŠKODA a Volkswagen
› ŠKODA AUTO zaměstnává přibližně 300 zaměstnanců se zdravotním a
sociálním znevýhodněním
Mladá Boleslav, 17. března 2016 – ŠKODA AUTO prokazuje společenskou
angažovanost a přejímá sociální zodpovědnost. Automobilka otevřela nové
pracoviště pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Svou práci tam
již vykonává více než 50 zaměstnanců. Celkem ŠKODA AUTO zaměstnává ve
svých třech domácích závodech (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) přibližně
300 pracovníků se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Prostřednictvím
těchto zařízení otevírá česká automobilka v těsné spolupráci s podnikovými
Odbory KOVO osobám se sníženou pracovní schopností nové profesní
perspektivy.
„Naše angažovanost ve prospěch osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním je pro
společnost ŠKODA AUTO jakožto automobilku s celosvětovou působností a největšího
zaměstnavatele v České republice samozřejmostí a součástí společenské odpovědnosti,“
říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení
lidských zdrojů.
ŠKODA AUTO pokračuje v realizaci rozsáhlých opatření pro zaměstnávání osob se zdravotním
a sociálním znevýhodněním a otevřela nové Chráněné/profilové pracoviště pro více než 50
zaměstnanců. Jsou zde zaměstnáni lidé, kteří z důvodu dočasného nebo trvalého omezení
nemohou vykonávat svou dosavadní práci. Pracoviště jsou těmto omezením přizpůsobena
odpovídajícím způsobem.
Nové pracoviště bylo otevřeno v CKD Centru za přítomnosti člena představenstva za
oblast výroby a logistiky Michaela Oeljeklause, člena představenstva za oblast řízení
lidských zdrojů Bohdana Wojnara, předsedy Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO
Jaroslava Povšíka a vedoucího Logistiky značky Jiřího Cee. Nové pracoviště je součástí
hlavního výrobního závodu společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Úkolem zde
zaměstnaných pracovníků je příprava obalů pro expedici dílů do výrobních závodů značek
ŠKODA a Volkswagen v zahraničí.

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 2 z 3

„Nejvyšším cílem je pomoci zaměstnancům s postižením a sníženou pracovní schopností,“
říká Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO a dodává:
„Jsem velmi rád, že se podařilo tento projekt, k němuž jsme se inspirovali v německém
závodě Volkswagen ve Wolfsburgu, realizovat.“

Realizaci zajistilo oddělení logistiky ve spolupráci s personalisty a s oblastmi staveb a
pracovního lékařství. V CKD Centru během 5 měsíců vzniklo nové pracoviště, kde nově
pracují i lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním. „Logistika umožňuje rozmanité
možnosti zaměstnání,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA
AUTO za oblast výroby a logistiky. „Jediný patrný rozdíl spočívá v tom, že tato pracoviště
jsou novým kolegyním a kolegům na míru přizpůsobená.“

První zaměstnanci zahájili svou práci na tomto pracovišti již v říjnu loňského roku. Na
celkem pěti pracovištích připravují obaly a díly k expedici do zahraničních výrobních
závodů značek ŠKODA a Volkswagen. Společnost ŠKODA AUTO v CKD Centru kromě toho
otevřela také takzvaný „Profiraum“, v němž již probíhají logistická školení s možností
praktického tréninku. Při výstavbě pracoviště byl kladen důraz i na to, aby bylo plně
bezbariérové.

Pro další informace, prosím kontaktujte:
Jozef Baláž Jana Bahníková
Vedoucí komunikace podniku Komunikace podniku
P +420 326 811 773 P +420 326 811 738
jozef.balaz@skoda-auto.cz jana.bahnikova3@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA AUTO otevírá nové pracoviště pro
zaměstnance se zdravotním a sociálním
znevýhodněním
Pracoviště v CKD Centru bylo slavnostně otevřeno za
účasti vedoucího Logistiky značky Jiřího Cee, člena
představenstva společnosti za oblast výroby a
logistiky Michaela Oeljeklause, předsedy Podnikové
rady Odborů KOVO MB Jaroslava Povšík a člena
představenstva za oblast řízení lidských zdrojů
Bohdana Wojnara (na fotografii zleva doprava).

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 3 z 3

ŠKODA AUTO otevírá nové pracoviště pro
zaměstnance se zdravotním a sociálním
znevýhodněním
ŠKODA pokračuje v realizaci rozsáhlých opatření pro
zaměstnání osob se zdravotním a sociálním
znevýhodněním, když otevřela nové
Chráněné/profilové pracoviště pro více než 50
zaměstnanců.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti
a Superb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Publikováno: 26.5.2016