• cz

160317 SKODA AUTO otevira nove pracoviste pro zamestnance se znevyhodnenim

160317 SKODA AUTO otevira nove pracoviste pro zamestnance se znevyhodnenim

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 1 z 3

ŠKODA AUTO otevírá nové pracoviště
pro zaměstnance se zdravotním a sociálním
znevýhodněním

› V Mladé Boleslavi bylo otevřeno nové pracoviště pro zaměstnance se
zdravotním a sociálním znevýhodněním
› Více než 50 zaměstnanců zde zajišťuje přípravu obalů pro expedici dílů,
určených pro mezinárodní výrobní závody značek ŠKODA a Volkswagen
› ŠKODA AUTO zaměstnává přibližně 300 zaměstnanců se zdravotním a
sociálním znevýhodněním
Mladá Boleslav, 17. března 2016 – ŠKODA AUTO prokazuje společenskou
angažovanost a přejímá sociální zodpovědnost. Automobilka otevřela nové
pracoviště pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Svou práci tam
již vykonává více než 50 zaměstnanců. Celkem ŠKODA AUTO zaměstnává ve
svých třech domácích závodech (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) přibližně
300 pracovníků se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Prostřednictvím
těchto zařízení otevírá česká automobilka v těsné spolupráci s podnikovými
Odbory KOVO osobám se sníženou pracovní schopností nové profesní
perspektivy.
„Naše angažovanost ve prospěch osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním je pro
společnost ŠKODA AUTO jakožto automobilku s celosvětovou působností a největšího
zaměstnavatele v České republice samozřejmostí a součástí společenské odpovědnosti,“
říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení
lidských zdrojů.
ŠKODA AUTO pokračuje v realizaci rozsáhlých opatření pro zaměstnávání osob se zdravotním
a sociálním znevýhodněním a otevřela nové Chráněné/profilové pracoviště pro více než 50
zaměstnanců. Jsou zde zaměstnáni lidé, kteří z důvodu dočasného nebo trvalého omezení
nemohou vykonávat svou dosavadní práci. Pracoviště jsou těmto omezením přizpůsobena
odpovídajícím způsobem.
Nové pracoviště bylo otevřeno v CKD Centru za přítomnosti člena představenstva za
oblast výroby a logistiky Michaela Oeljeklause, člena představenstva za oblast řízení
lidských zdrojů Bohdana Wojnara, předsedy Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO
Jaroslava Povšíka a vedoucího Logistiky značky Jiřího Cee. Nové pracoviště je součástí
hlavního výrobního závodu společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Úkolem zde
zaměstnaných pracovníků je příprava obalů pro expedici dílů do výrobních závodů značek
ŠKODA a Volkswagen v zahraničí.

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 2 z 3

„Nejvyšším cílem je pomoci zaměstnancům s postižením a sníženou pracovní schopností,“
říká Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO a dodává:
„Jsem velmi rád, že se podařilo tento projekt, k němuž jsme se inspirovali v německém
závodě Volkswagen ve Wolfsburgu, realizovat.“

Realizaci zajistilo oddělení logistiky ve spolupráci s personalisty a s oblastmi staveb a
pracovního lékařství. V CKD Centru během 5 měsíců vzniklo nové pracoviště, kde nově
pracují i lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním. „Logistika umožňuje rozmanité
možnosti zaměstnání,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA
AUTO za oblast výroby a logistiky. „Jediný patrný rozdíl spočívá v tom, že tato pracoviště
jsou novým kolegyním a kolegům na míru přizpůsobená.“

První zaměstnanci zahájili svou práci na tomto pracovišti již v říjnu loňského roku. Na
celkem pěti pracovištích připravují obaly a díly k expedici do zahraničních výrobních
závodů značek ŠKODA a Volkswagen. Společnost ŠKODA AUTO v CKD Centru kromě toho
otevřela také takzvaný „Profiraum“, v němž již probíhají logistická školení s možností
praktického tréninku. Při výstavbě pracoviště byl kladen důraz i na to, aby bylo plně
bezbariérové.

Pro další informace, prosím kontaktujte:
Jozef Baláž Jana Bahníková
Vedoucí komunikace podniku Komunikace podniku
P +420 326 811 773 P +420 326 811 738
jozef.balaz@skoda-auto.cz jana.bahnikova3@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA AUTO otevírá nové pracoviště pro
zaměstnance se zdravotním a sociálním
znevýhodněním
Pracoviště v CKD Centru bylo slavnostně otevřeno za
účasti vedoucího Logistiky značky Jiřího Cee, člena
představenstva společnosti za oblast výroby a
logistiky Michaela Oeljeklause, předsedy Podnikové
rady Odborů KOVO MB Jaroslava Povšík a člena
představenstva za oblast řízení lidských zdrojů
Bohdana Wojnara (na fotografii zleva doprava).

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 3 z 3

ŠKODA AUTO otevírá nové pracoviště pro
zaměstnance se zdravotním a sociálním
znevýhodněním
ŠKODA pokračuje v realizaci rozsáhlých opatření pro
zaměstnání osob se zdravotním a sociálním
znevýhodněním, když otevřela nové
Chráněné/profilové pracoviště pro více než 50
zaměstnanců.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti
a Superb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Publikováno: 26. 5. 2016

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.