• cz

160411_SKODA – Nejlepsi prvni ctvrtleti a nejlepsi brezen v historii automobilky

160411_SKODA - Nejlepsi prvni ctvrtleti a nejlepsi brezen v historii automobilky

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 1 z 4

ŠKODA: Nejlepší první čtvrtletí a nejlepší
březen v historii automobilky

› Rekordní čtvrtletí: 276 600 vozů ŠKODA dodaných zákazníkům (plus 4,3 procenta)
› Rekordní březen: 106 300 vozů ŠKODA dodaných zákazníkům (plus 4,2 procenta)
› ŠKODA za první tři měsíce roku 2016 výrazně rostla v Evropě a v Číně
› Modely ŠKODA Superb, Fabia a Yeti zaznamenaly za první čtvrtletí roku 2016
dvojciferný růst

Mladá Boleslav, 11. dubna 2016 – S nejlepším prvním čtvrtletím a nelepším
měsíčním výsledkem v celé 121leté historii podniku potvrdila ŠKODA v březnu
svůj růstový kurz: od ledna do března 2016 dodala česká automobilka svým
zákazníkům 276 600 vozů – to je o 4,3 procenta více než ve stejném období
minulého roku. V březnu bylo na celém světě zákazníkům dodáno 106 300 vozů
(březen 2015: 102 100; plus 4,2 procenta), tady více než v kterémkoli
předchozím kalendářním měsíci. Pozitivní vývoj na důležitých trzích v Číně a
v Evropě – spolu s dvouciferným růstem na mnoha jednotlivých trzích – přispěl
k rekordnímu odbytu stejně tak jako nárůsty prodejů modelových řad ŠKODA
Fabia, Superb a Yeti.

„S nejlepším prvním čtvrtletím a nejlepším měsíčním výsledkem v historii automobilky
navazuje ŠKODA na úspěšný vývoj prodejů v roce 2015. Náš růst v Číně a v Evropě i
úspěch nové generace modelu ŠKODA Superb a modelů Fabia a Yeti nás pro příští měsíce
naplňují optimismem. I nadále však zůstává napjatá situace na některých trzích, zejména
v Rusku,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast
prodeje a marketingu Werner Eichhorn.

Výrazného růstu dosáhla ŠKODA v březnu a v prvním čtvrtletí v západní Evropě.
V březnu vzrostly prodeje o 6,4 procenta na 49 600 vozů (březen 2015: 46 600). Za
první tři měsíce roku zlepšila značka svůj odbyt o 8,5 procenta na 115 000 dodaných
vozů (první čtvrtletí 2015: 106 000). Tržní podíl značky ŠKODA dosáhl hodnoty 3,2
procenta. Na druhém největším trhu v Německu zaznamenala značka v březnu nárůst o
5,1 procenta na 16 300 vozů (březen 2015: 15 500) a v prvním čtvrtletí o 7,8 procenta
na 38 900 vozů (2015: 36 100). Tím ŠKODA v Německu potvrdila svou pozici jedničky
mezi importéry. Dvouciferného růstu dosáhla česká automobilka v březnu ve Francii
(2 300 vozů; plus 27,1 procenta), Belgii (2 200 vozů; plus 31,3 procenta), Itálii (2 100
vozů; plus 20,9 procenta), Irsku (1 500 vozů; plus 28,1 procenta), Švédsku (1 400 vozů;
plus 10,1 procenta), Nizozemsku (1 400; plus 18,6 procenta) nebo Portugalsku (400
vozů; plus 50,0 procent).

Výrazný růst zaznamenala ŠKODA rovněž ve střední Evropě. V březnu prodala značka
v tomto regionu 16 500 vozů – ve srovnání s březnem minulého roku (15 300) to
představuje nárůst o 8,1 procenta. V prvním čtvrtletí vzrostly dodávky zákazníkům o 6,8

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 2 z 4

procenta na 46 100 vozů (první čtvrtletí 2015: 43 200). Na domácím českém trhu vzrostl
odbyt značky ŠKODA v březnu o 9,0 procent na 8 000 vozů (březen 2015: 7 300) a
v prvním čtvrtletí o 8,3 procenta na 21 900 vozů (první čtvrtletí 2015: 20 200). Také
v Polsku (5 100 vozů; plus 10,6 procenta), na Slovensku (1 600 vozů; plus 7,2 procenta)
nebo ve Slovinsku (600 vozů; plus 9,3 procenta) dodala ŠKODA v březnu více automobilů
než ve stejném měsíci předchozího roku.

Ve východní Evropě bez Ruska dodala ŠKODA v březnu 3 000 vozů (březen 2015:
2 500), tedy o 17,6 procenta více než ve stejném měsíci předchozího roku. V prvním
čtvrtletí dodala značka svým zákazníkům 7 400 vozů (první čtvrtletí 2015: 6 900, plus
6,8 procenta). Tržní podíl značky ŠKODA vzrostl ke konci března na 8,0 procent (první
čtvrtletí 2015: 6,9 procent). I přes nepříznivé rámcové podmínky na trhu se společnosti
ŠKODA AUTO v Rusku podařilo stabilizovat počet dodávek zákazníkům na 4 800 vozech
(březen 2015: 4 600), v prvním čtvrtletí dodala česká automobilka 12 500 vozů (leden až
březen 2015: 15 300). Podíl značky ŠKODA na Ruském trhu činil v prvním čtvrtletí 4,2
procenta (první čtvrtletí 2015: 4,2 procenta). Dvouciferného růstu dosáhla ŠKODA
v březnu mimo jiné v Rumunsku (900 vozů; plus 23,1 procenta), Bulharsku (200 vozů;
plus 13,6 procenta) a v Bosně (100 vozů; plus 10,3 procenta).

Na svém v celosvětovém měřítku největším trhu – v Číně – si ŠKODA v březnu polepšila
o 1,3 procenta na 25 600 vozů (březen 2015: 25 200). V prvním čtvrtletí zvýšila ŠKODA
své dodávky zákazníkům o 5,2 procenta na 75 400 vozů (leden až březen 2015: 71 700
vozů). Ke konci března činil tržní podíl značky ŠKODA v Říši středu 1,4 procenta.
Vysokého růstu dosáhla ŠKODA v březnu v Izraeli (1 800 vozů; plus 16,1 procenta),
Tchaj-wanu (400 vozů; plus 80,8 procenta) nebo na Novém Zélandu (100 vozů; plus
41,6 procenta). Důležitým trhem je Turecko s 2 100 vozy dodanými zákazníkům (plus
0,7 procenta). V Indii zaznamenala automobilka v březnu 1 400 dodávek zákazníkům
(březen 2015: 1 500; minus 6,9 procenta). V prvním čtvrtletí se tam pro vůz značky
ŠKODA rozhodlo 3 700 zákazníků (leden až březen 2015: 4 100).

Z pohledu jednotlivých modelových řad dosáhly nadprůměrného růstu vlajková loď
značky, model ŠKODA Superb, malý vůz Fabia a kompaktní SUV Yeti. Modelová řada
střední třídy Superb dosáhla v březnu s 13 000 dodanými vozy v porovnání se stejným
měsícem minulého roku nárůstu o 79,3 procenta. Od ledna do března si Superb
v porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku polepšil o 69,8 procenta na 32 200
dodaných vozů. Tento vývoj je dán mimo jiné efektem výběhu předchozího modelu
v minulém roce. Model Fabia dosáhl jak v březnu (20 500 vozů; plus 21,6 procenta), tak
i v celém prvním čtvrtletí (49 500 vozů; plus 28,5 procenta) výrazného růstu. Pozitivně
se vyvíjel i model Yeti s 10 600 dodanými vozy v březnu (plus 14,6 procenta) a 26 900
vozy (plus 16,9 procenta) v prvním čtvrtletí 2016.

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 3 z 4

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v březnu 2016 (v kusech,
zaokrouhleno, po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti stejnému
měsíci minulého roku):
ŠKODA Citigo (prodej pouze v Evropě: 4 500; -0,9 %)
ŠKODA Fabia (20 500; +21,6 %)
ŠKODA Rapid (18 300; -10,4 %)
ŠKODA Octavia (39 400; -2,4 %)
ŠKODA Superb (13 000; +79,3 %)
ŠKODA Yeti (10 600; +14,6 %)

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v prvním čtvrtletí roku 2016 (v
kusech, zaokrouhleno, po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti
stejnému měsíci minulého roku):
ŠKODA Citigo (prodej pouze v Evropě: 9 700; +0,5 %)
ŠKODA Fabia (49 500; +28,5 %)
ŠKODA Rapid (48 500; -12,6 %)
ŠKODA Octavia (109 900; -1,8 %)
ŠKODA Superb (32 200; +69,8 %)
ŠKODA Yeti (26 900; +16,9 %)

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Jozef Baláž, Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku
T +420 326 811 773 T +420 326 811 749
jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA: Nejlepší první čtvrtletí a nejlepší
březnový výsledek v historii automobilky
Fabia (foto) dosáhla jak v březnu (20 500 vozů; plus
21,6 procent), tak v prvním čtvrtletí (49 500 vozů;
plus 28,5 procent) značných přírůstků.

Download Zdroj ŠKODA AUTO

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 4 z 4

ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti
a Superb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Publikováno: 19. 5. 2016