Kako funkcionišu svetla koja se automatski uključuju i isključuju

Kako funkcionišu svetla koja se automatski uključuju i isključuju

Vozači mogu brzo da se naviknu na postavku svetla u automatskom režimu. Kako ovako podešena svetla funkcionišu? Kada se svetla automatski uključuju i isključuju? Pogledajmo izbliza ovu “nevidljivu“ funkciju sa vidljivim efektima.

8. 9. 2020 Škoda svet Inovacija i tehnologija

Automatski režim svetla je obavezan za nove automobile širom Evropske unije. Ako vozač aktivira ovaj režim, ne mora da razmišlja o uključivanju i isključivanju svetala u toku vožnje. Tokom dnevnog svetla, svetla na automobilu funkcionišu u režimu dnevnih svetala.

“Postoje propisi koji regulišu vreme koje je svetlima na automobilu potrebno da reaguju na promenu svetlosnih uslova ili da pređu sa dnevnog na noćni režim“, objašnjava Boris Travnik, koordinator elektronike eksternih svetala na vozilu u ŠKODA sektoru za tehnički razvoj.

Kako funkcioniše automatski režim svetala

Kada, na primer, uđete u tunel dnevna svetla se prebacuju na kratka svetla u roku od dve sekunde. Senzor postavljen iza vetrobranskog stakla, bilo u retrovizoru ili na sredini instrument table, registruje da su se uslovi osvetljenja napolju promenili i da je potreban noćni režim. Vrsta senzora zavisi od konfiguracije vozila.

Automatski senzor za svetla

Senzor ne kontroliše samo svetla na automobilu, već prikuplja i podatke za brisače vetrobranskog stakla i klima uređaj. Podatke zatim procenjuje BCM kontrolni modul (Body Control Module), upravljačka jedinica koja vrši proračune i prosleđuje uputstva, npr. do farova. BCM je postavljen ispod instrument table, blizu kutije sa osiguračima. RLFS senzor (RLSF je skraćenica nastala od nemačkih reči za kišu, svetlo, vlažnost i sunce) u retrovizoru registruje svetlost i energiju u infracrvenom spektaru. Otkrivanjem prelamanja može da se utvrditi da li je napolju vlažnost ili kiša. U zavisnosti od rezultata, senzor šalje jasna uputstva BCM kontrolnom modulu da li treba da aktivira svetla i brisače ili da ih deaktivira.

Jednostavnija verzija senzora za svetlo smeštena na instrument tabli registruje samo vidljiv spektar svetlosti oko automobila. “Obe verzije senzora su dizajnirane na način koji osigurava da elektronika može da napravi razliku između ulaska u tunel i vožnje duž drvoreda, da li je automobil ušao u mrak ili samo u senku“, objašnjava Travnik.

Boris_Travnik-copyBoris Travnik
Koordinator za elektroniku eksternih svetala

Sumrak ili vožnja kroz tunel nisu jedine situacije koje aktiviraju prebacivanje sa dnevnih na kratka svetla. Ako se brisači vetrobranskog stakla uključe manuelno ili automatski i rade jedan minut, elektronika šalje uputstvo za prelazak iz dnevnog u noćni režim. Jedina svetla koja treba manuelno uključiti ili isključiti su svetla za maglu. Ne zaboravite da ih uključite kada je vidljivost slaba!

Automatski režim svetala i Full LED matrix svetla

Automatski režim svetala olakšava svakodnevnicu vozačima i omogućava im da svu pažnju usmere na vožnju. “Osim za vreme magle ili jake kiše, vozači ne moraju da brinu da li su uključili svetla ili ne, i da li koriste prava svetla“, kaže Boris Travnik. “U toku noći automatski režim prilagođava funkcionisanje svetala režimu vožnje“, dodaje, opisujući još jednu funkciju koju nude moderna Full LED matrix svetla na ŠKODA automobilima. Ova svetla osiguravaju vozaču maksimalnu vidljivost, istovremeno sprečavajući da vozači u automobilima koji dolaze u susret budu zaslepljeni.

Dugme modul za novu ŠKODA OCTAVIA generaciju Dugme modul za novu generaciju ŠKODA OCTAVIA

Naizmenična kontrola svetala

U većini ŠKODA automobila automatski režim svetala se aktivira okretanjem prekidača za upravljanje svetlima u položaj AUTO. Četvrta generacija modela OCTAVIA ima više automatizovanih svetala kojima se upravlja pomoću “dugme modula“. Kada je vozilo parkirano, svetla mogu biti u režimu AUTO, kratka ili duga svetla ili potpuno isključena. Tokom vožnje vozač može da bira između AUTO i kratkih svetla, što osigurava da vozači greškom ne isključe u potpunosti svetla tokom vožnje. Koji god režim svetala da se aktivira kada isključite motor, AUTO režim se automatski aktivira prilikom sledećeg pokretanja automobila.