Ovo je vaš auto, da li me čujete?

Ovo je vaš auto, da li me čujete?

Klasična antena za radio prijem u automobilu skoro da je stvar prošlosti. Da li znate da moderni automobili imaju veliki broj sakrivenih antena? Saznajte gde su sve postavljene.

20. 1. 2022 Škoda svet Inovacija i tehnologija

Prijem više vrsta radio signala, mobilnih poziva i podataka, hitnih poziva, daljinskog otključavanja ili nezavisne kontrole grejanja, sve ovo funkcioniše na daljinu putem elektromagnetnih talasa ili radio talasa.

Antene su neophodne za uspešnu komunikaciju, za prijem i prenos signala. Postoje različite antene sakrivene u modernim automobilima, a često su postavljene i na mestima na kojima ih možda i ne očekujete. Uz pomoć ŠKODA stručnjaka za prijem i zvuk saznajte gde se sve postavljene antene u vašem automobilu.

Dobro zvuči

„Klasična antena na krovu u obliku šipke zamenjena je sa antenom koja ima oblik peraja, a pored toga što ima boji izgled može da integriše tri funkcije. Antena uključuje LTE antenu za povezivanje, antenu za kontrolu nezavisnog grejanja ako je automobil opremljen ovom funkcijom i tzv. GNSS antenu. Ova poslednja prima signale sa satelita za navigaciju, a pored GPS-a može da rukuje i drugim satelitskim sistemima koji se koriste širom sveta“, kaže Vlastimil Navratil, koordinator za prijem i zvuk u ŠKODA sektoru za tehnički razvoj.

Sistem antena koristi se ne samo za radio i navigacioni sistem, već i za funkciju e-Poziv

Antena za radio prijem je pomerena na zadnje staklo, tako što je njena struktura integrisana u staklo, po sličnom principu kao trake koje se koriste za zagrevanje. Kada pogledate automobil od pozadi, primetićete da su dodate vertikalne linije. „Sa radio-frekventne tačke gledišta, cela struktura u staklu deluje kao antena, čak i deo za grejanje. Preko ploča za lemljenje i kratkog kabla, signal sa ove pasivne antene putuje do pojačala koji se nalazi u metalu petih vrata, koji ga pojačava i preko koaksijalnog kabla šalje do audio sistema automobila“, objašnjava Navratilov kolega Petr Svoboda, specijalista za antene.

Široke plave linije su mesto gde se nalaze antene na zadnjem staklu modela ŠKODA ENYAQ iV.

Antena u obliku peraja i stakleni krov

Možda se pitate šta se dešava sa antenom na krovu u obliku peraja ako je automobil opremljen sa krovnim prozorom. LTE antena je pričvršćena ispod ovog krova, sakrivena je i nećete je primetiti u unutrašnjosti automobila. Ipak, ona prima signale kroz staklo bez ikakvih problema. Ostalo je da pronađemo GNSS antenu za navigaciju. Ova antena je smeštena u segmentu na vetrobranskom staklu blizu unutrašnjeg retrovizora, gde se takođe nalazi kamera ili senzor za kišu i svetlost.

Možda ste primetili da neki proizvođači integrišu antenu u bočni prozor uz prtljažnik, što je najčešće kod combi verzija automobila. ŠKODA se trudi da ovu antenu pozicionira na zadnjem staklu, uglavnom zbog veće površine stakla i boljeg prijema. U staklu su postavljene dve antene, jedna za FM prijem, a druga za DAB. Jedna antena bi bila zaštićena iz nekih pravaca karoserijom, a kada se koriste dve, idealno je da budu udaljene jedna od druge i na drugačiji način postavljene kako se ne bi ponašale kao jedna.

"Staklena" antena uključuje elemente sa filterima. Antene su priključene na grejanje, a bez filtera bi uključivanje odmrzavanja zadnjeg stakla ometalo prijem signala.

Kako je napravljena struktura antene za zadnje staklo? 

Prilično je komplikovano, a postavljanje nekoliko žica preko stakla neće ga preseći. Počinje se sa kompjuterskom simulacijom primenom mrežnih podataka, primenom guste mreže tačaka koje predstavljaju celo telo automobila. Peta vrata su važan deo najbolji za antene, jer od toga zavisi tačnost proračuna. Proračuni se odvijaju intenzivnim tempom u periodu od oko šest nedelja, jer se jedan red izostavlja, zatim se dva dodaju i tako dalje. Vrlo često se strukture zasnivaju na već uspostavljenim strukturama koje su dobro funkcionisale na drugom modelu, tako da se one onda optimizuju. Okolni kablovi imaju veliki uticaj na kvalitet prijema, kao i lim petih vrata jer je provodnik koji utiče i na signal. Samo podešavanje od jednog milimetra na limu koji pokriva zadnje staklo tokom razvoja utiče da se cela antena redizajnira. Nakon kompjuterskih simulacija, najbolji rezultat se testira na automobilu i optimizuje se fizički. Komad strukture se ostruže ili doda u obliku bakarne žice kako bi se proverilo da li to poboljšava prijem. Zatim se sve meri i tako redom, sve dok se ne postigne optimalan prijem. Sve mora da bude dobro izbalansirano. Često se dešava da se poboljšanjem jedne antene pogoršavaju performanse druge..

Vizuelizacija „mreže“ za model ŠKODA OCTAVIA

Normalna i hitna komunikacija sa svetom

Ispod zaštite zadnjeg branika nalazi se nekoliko LTE antena. „Antena sa desne strane je namenjena za prenos podataka mobilnih usluga i, zajedno sa antenom u krovu obezbeđuje najbolji mogući protok podataka. Jedna ne bi bila dovoljna, jer antena ili prima ili emituje u određenom trenutku, tako da ne može da podnese obe funkcije u isto vreme. Zbog toga je broj udvostručen, tako da komunikacija automobila sa okolinom bude što brža, jednostavnija i kvalitetnija, čak i pri većim količinama podataka. Pored toga, krovna LTE antena takođe služi za sistem e-poziva za hitne slučajeve. Ovo je obavezno u mnogim regionima, pa čak i u automobili sa nižim nivoima opreme koji imaju GNSS i LTE antene na krovu u obliku peraja, tako da automobil zna svoju lokaciju i može da je pošalje hitnim službama putem specijalnog SMS-a“, objašnjava Navratil.

TLTE antena ispod zadnjeg branika koja se koristi za mobilne onlajn usluge (ovde prikazano na modelu ŠKODA KAROQ).

Leva antena u zadnjem braniku služi kao podrška za opremu pregrade za telefon, modula u okviru instrument table koji omogućava induktivno bežično punjenje mobilnih telefona. Kako je u ovom delu automobila eksterni signal teško dostupan, ova antena pojačava mobilni signal telefona u kokpitu.

Phone Box omogućava bežično punjenje mobilnog telefona i povezivanje sa eksternom antenom automobila

Svi evropski ŠKODA modeli sada koriste set antena koji je ovde opisan i na njima više nećete videti klasičnu krovnu antenu u obliku šipke, osim sa jednim izuzetkom. „To je model FABIA. Signale koje inače hvata konstrukcija na petim vratima, AM, FM i DAB signal, na ovom kompaktnom automobilu rešava krovna šipka. Kod modela FBAIA je postavljena na krovu čak i ako je automobil opremljen sa navigacijom. U ovom slučaju, antena ima veću osnovu koja sadrži GNSS modul“, dodaje Svoboda. 

ŠKODA FABIA i antena u obliku šipke

Antene za Bluetooth i Wi-Fi

Ostale antene u automobilu su namenjene za komunikaciju mobilnih uređaja sa automobilom preko Bluetooth i Wi-Fi konekcije, tako da mobilni telefon može da se poveže sa infotainment sistemom i, na primer, pušta muziku, prikazuje informacije sa telefona na ekranu centralne konzole pomoću SmartLink funkcije, ili kako bi automobil mogao da ima funkciju Wi-Fi hotspot-a. Ove antene su integrisane direktno u radio automobila ili infotainment sistem, a isporučuje ih proizvođač.

Naš auto nas prepoznaje

Danas veliki broj vozača samo pritisne dugme na daljinskom upravljaču i otključa automobil. Nekada ni to nije potrebno. Sistem za otključavanje i zaključavanje automobila ima sopstvenu kontrolnu jedinicu, koja se nalazi ispod instrument table, malo iznad pedale kvačila ili levog oslonca za noge. Kada se pritisne taster, on šalje signal na talasnoj dužini od 434 MHz. Ovaj sistem koristi većina proizvođača. Antena u kontrolnoj jedinici prima signal, procenjuje validnost zahteva i otključava automobil. Kasnije ponovo zaključava auto na isti način.

Ključevi od automobila sa daljinskim upravljačem; antena sistema se nalazi ispod instrument table.