360° prohlídka digitálního srdce značky ŠKODA

360° prohlídka digitálního srdce značky ŠKODA

Na 700 metrech čtverečních v areálu mladoboleslavského závodu tluče srdce všech informačních systémů v automobilce. Tohle srdce vhání „krev“ v podobě nul a jedniček do všech osmi závodů, kde se vyrábějí vozy ŠKODA, i k 70 importérům po celém světě.

6. 2. 2018 Škoda svět Inovace & technologie

Bude to už skoro padesát let, když kdosi ve ŠKODA AUTO zmáčkl tlačítko a spustil tak první počítač v automobilce. Psal se rok 1969 a v suterénu panelového domu se zabydlel první server. Dnešní datové centrum ŠKODA AUTO má neporovnatelně větší výpočetní kapacitu a bez něj by se nejen nevyvinulo, ale ani nevyrobilo, neprodalo a nespravilo jediné auto. Neexistuje snad žádné oddělení, které by jeho služeb nevyužívalo.

Petr Rešl
Petr Rešl
Vedoucí IT pro výrobu a logistiku

Datové centrum

„Datové centrum je tvořeno specializovanými prostory pro umístění serverů, jejichž úkolem je zajistit všem informačním technologiím bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí. Realizují se tady výpočty pro technický vývoj, řídí se odsud mailová komunikace všech zaměstnanců a jsou zde uložena například i data o všech vyráběných vozech včetně takových detailů, jako informace o síle utažení důležitých šroubů,“ říká Petr Rešl, vedoucí IT pro výrobu a logistiku.

Server_rooms_big

Centrum je vymyšleno jako jedna velká stavebnice. Jednotlivé servery a paměti jsou tady spojovány do bloků, které dohromady tvoří jeden velký superpočítač. V jiné místnosti jsou zase ukládána data, v další je záložní zdroj energie. S rychlým rozvojem automobilky roste i datové centrum. Navíc nabídka digitálních služeb a aplikací bude do budoucna tvořit vedle aut významnou část nabídky ŠKODA AUTO. Proto se už dnes datové centrum rozrůstá o dalších 900 metrů čtverečních IT ploch, které budou uvedeny do provozu na podzim letošního roku. A připravena už je další expanze.

Rozhlédněte se v prostorách datového centra a pomocí ovládacích prvků pronikněte až do jeho nitra!

V každém ze dvou datových sálů je 96 standardních racků - tedy skříní, kde jsou umístěny servery se dvěma nezávislými zdroji napájení. Aktuálně se počet serverů blíží pěti tisícům.

Plně automatizovaná robotická knihovna se používá pro zálohování všech centrálně uložených dat.

V centru jsou dva datové sály. Na každém je 96 standardních racků, tedy skříní se servery. Každý má dva nezávislé zdroje napájení. Jsou chlazeny vzduchem, který je k nim přiváděn přes zdvojenou podlahu. Pro chlazení datového sálu je kolem něj umístěno několik vnitřních chladicích jednotek. Každá má chladící výkon 150 kW, což je hodnota srovnatelná s výkonem potřebným pro uchlazení asi 50 kanceláří. Proti požáru jsou sály zabezpečeny stabilním hasicím zařízením a v případě poplachu se vypouští ekologický hasební plyn.

Superpočítač, který provádí výpočty třeba pro Technický vývoj, je spojením množství vysoce výkonných počítačů do jednoho celku, jehož jednotlivé části spolu komunikují pomocí vysokorychlostních sítí.

Datové centrum je vymyšleno jako jedna velká stavebnice. Jednotlivé servery a paměti jsou tady spojovány do bloků. Nejsou zde jen servery a paměti, ale třeba také 120 kilometrů elektrických kabelů.

Na střeše datového centra jsou umístěny 3 hybridní chladiče pro odvod tepla ze strojovny chlazení. Chladí se pomocí nemrznoucí směsi glykolu kvůli nízkým teplotám v zimě. Naopak ve velkém vedru zde existuje skrápěcí systém, který vytváří vodní mlhu kolem hybridního chladiče.

Datové centrum spotřebuje denně na svůj provoz asi 31 MWh elektrické energie, což je spotřeba energie pro rodinný dům na 2 000 dní. Pro případné výpadky proudu má datové centrum svoje vlastní záložní napájení. V přízemí jsou umístěny záložní dieselagregáty pro technologie chlazení a tzv. DUPS, neboli dynamické zdroje nepřerušovaného napájení pro zálohu datových sálů, kde jsou umístěny servery. Pro tyto záložní zdroje má datové centrum zásobu nafty, která mu zajistí nepřetržité fungování přibližně 24 hodin. Spotřeba jednoho záložního zdroje je cca 400 l nafty za hodinu.

Datové centrum

Datové centrum (1)