Christian Schenk se stane od 1. října novým členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT

› Christian Schenk se stane od 1. října 2021 novým členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT
› Ve funkci nahradí Klause-Dietera Schürmanna, který tuto oblast řídil v uplynulých pěti letech
› Schenk byl naposledy členem představenstva za oblast Financí, IT a právních záležitostí ve společnosti MAN Truck & Bus SE
› Nový tým představenstva kolem předsedy Thomase Schäfera je nyní kompletní

Mladá Boleslav, 29. září 2021 – Christian Schenk se stane od 1. října 2021 novým členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT. Ve funkci nahradí Klause-Dietera Schürmanna, který nesl za tuto oblast odpovědnost v předchozích pěti letech. Ch. Schenk byl naposledy členem představenstva za oblast Financí, IT a právních záležitostí ve společnosti MAN Truck & Bus SE. Nový tým představenstva ŠKODA AUTO kolem předsedy Thomase Schäfera je tak kompletní.

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, uvedl: „Děkuji Klausi-Dieteru Schürmannovi za práci, kterou pro společnost ŠKODA AUTO vykonal. Rozhodujícím dílem přispěl k tomu, že finanční vývoj společnosti byl v uplynulých pěti letech vynikající. Právě v obtížném pandemickém roce 2020 se mu podařilo striktním řízením nákladů a hotovosti dosáhnout výrazně pozitivního provozního výsledku. Do budoucna mu přeji vše nejlepší. Zároveň mám radost, že se nám v osobě Christiana Schenka podařilo získat nového člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT. Christian Schenk je uznávaným finančním odborníkem s mezinárodními zkušenostmi v automobilovém průmyslu. Jeho úkolem bude dosáhnout toho, aby se naše společnost stala v dlouhodobém horizontu jedničkou v oblasti efektivity v klíčové evropské konkurenci a aby oblast IT společnosti ŠKODA AUTO získala dobrou kondici pro budoucnost. Panu Schenkovi přeji při plnění tohoto úkolu mnoho úspěchů a těším se na spolupráci s ním.“

Christian Schenk se stane od 1. října 2021 novým členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT. Po absolvování studia ekonomie na univerzitě v Göttingenu zahájil Schenk v roce 1999 svou profesní kariéru ve společnosti Volkswagen AG ve Wolfsburgu. V letech 2003 až 2006 pracoval jako vedoucí koncernového útvaru Revize pro společnost Europcar International ve Francii a poté přestoupil na pozici finančního ředitele u koncernového importéra VW Group UK v Milton Keynes. Následně Schenk převzal ve společnosti Volkswagen ve Wolfsburgu vedoucí pozice v útvarech Výsledku a financování (2009-2012) a Celkového finančního plánování (2012-2016). V letech 2016 až 2019 nesl odpovědnost za oblast controllingu značky Volkswagen osobní vozy. V říjnu 2019 byl jmenován členem představenstva společnosti MAN SE za oblast Financí a zároveň i členem představenstva společnosti MAN Truck & Bus SE za oblast Financí, IT a právních záležitostí. V důsledku sloučení společnosti MAN SE s holdingem TRATON SE k 31. srpnu 2021 byla dodatečná pozice v představenstvu společnosti MAN SE mezitím ukončena.

Klaus-Dieter Schürmann byl od července 2016 členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT. V této době společnost zaznamenala vynikající vývoj v oblasti tržeb, výsledku a rentability. V obtížném pandemickém roce 2020 se díky celé řadě opatření podařilo dosáhnout výrazně pozitivního provozního výsledku. Schürmann působí v koncernu Volkswagen od roku 1990. V roce 1995 se stal prezidentem a CEO společnosti Volkswagen Credit, Inc. a členem vedení společnosti Volkswagen of America. Ve společnosti Volkswagen Financial Services AG byl Klaus-Dieter Schürmann od roku 2000 do roku 2002 generálním zmocněncem a od ledna 2003 členem představenstva. Navíc byl mluvčím vedení společnosti Volkswagen Bank GmbH, než byl k 1. září 2008 jmenován členem představenstva společnosti Volkswagen Užitkové vozy za oblast Financí a IT. Po pěti letech působení ve společnosti ŠKODA AUTO se Klaus-Dieter Schürmann podle plánu vrací zpět do koncernu Volkswagen, kde převezme nové úkoly.

Nový tým představenstva kolem předsedy Thomase Schäfera je kompletní
Jmenováním Christiana Schenka je nový tým představenstva společnosti ŠKODA AUTO kompletní. Vedle Michaela Oeljeklause, který je od srpna 2010 odpovědný za oblast Výroby a logistiky, a Karstena Schnakeho, který od července 2020 řídí oblast Nákupu, Thomas Schäfer svůj řídící tým postupně obměnil: Johannes Neft od ledna 2021 řídí oblast Technického vývoje, v březnu letošního roku přišli do společnosti ŠKODA AUTO v osobě Maren Gräf jako členky představenstva za oblast Řízení lidských zdrojů a Martina Jahna coby člena představenstva za oblast Prodeje a marketingu dva další noví manažeři s dlouholetými odbornými zkušenostmi.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky