Christian Schenk sa stane od 1. októbra novým členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT

› Christian Schenk sa stane od 1. októbra 2021 novým členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT
› Vo funkcii nahradí Klausa-Dietera Schürmanna, ktorý túto oblasť riadil v uplynulých piatich rokoch
› Schenk bol naposledy členom predstavenstva za oblasť Financií, IT a právnych záležitostí v spoločnosti MAN Truck & Bus SE
› Nový tím predstavenstva okolo predsedu Thomasa Schäfera je teraz kompletný

Bratislava, 29. septembra 2021 – Christian Schenk sa stane od 1. októbra 2021 novým členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT. Vo funkcii nahradí Klausa-Dietera Schürmanna, ktorý bol za túto oblasť zodpovedný v predchádzajúcich piatich rokoch. Ch. Schenk bol naposledy členom predstavenstva za oblasť Financií, IT a právnych záležitostí v spoločnosti MAN Truck & Bus SE. Nový tím predstavenstva ŠKODA AUTO okolo predsedu Thomasa Schäfera je tak kompletný.

Thomas Schäfer, predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO, uviedol: „Ďakujem Klausovi-Dieterovi Schürmannovi za prácu, ktorú pre spoločnosť ŠKODA AUTO vykonal. Rozhodujúcim dielom prispel k tomu, že finančný vývoj spoločnosti bol v uplynulých piatich rokoch vynikajúci. Práve v náročnom pandemickom roku 2020 sa mu podarilo striktným riadením nákladov a hotovosti dosiahnuť výrazne pozitívny prevádzkový výsledok. Do budúcnosti mu želám všetko najlepšie. Zároveň mám radosť, že sa nám v osobe Christiana Schenka podarilo získať nového člena predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT. Christian Schenk je uznávaným finančným odborníkom s medzinárodnými skúsenosťami v automobilovom priemysle. Jeho úlohou bude dosiahnuť, aby sa naša spoločnosť stala v dlhodobom horizonte jednotkou v oblasti efektivity v kľúčovej európskej konkurencii a aby oblasť IT spoločnosti ŠKODA AUTO získala dobrú kondíciu do budúcnosti. Prajem mu pri plnení tejto úlohy veľa úspechov a teším sa na vzájomnú spoluprácu.“

Christian Schenk sa stane od 1. októbra 2021 novým členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT. Po absolvovaní štúdia ekonómie na univerzite v Göttingene začal Schenk v roku 1999 svoju profesionálnu kariéru v spoločnosti Volkswagen AG vo Wolfsburgu. V rokoch 2003 až 2006 pracoval ako vedúci koncernového útvaru Revízie pre spoločnosť Europcar International vo Francúzsku a potom prestúpil na pozíciu finančného riaditeľa ku koncernovému importérovi VW Group UK v Milton Keynes. Následne Schenk prevzal v spoločnosti Volkswagen vo Wolfsburgu vedúcu pozíciu v útvaroch Výsledku a financovania (2009-2012) a Celkového finančného plánovania (2012-2016). V rokoch 2016 až 2019 niesol zodpovednosť za oblasť controllingu značky Volkswagen osobné vozidlá. V októbri 2019 bol vymenovaný za člena predstavenstva spoločnosti MAN SE za oblasť Financií a zároveň aj za člena predstavenstva spoločnosti MAN Truck & Bus SE za oblasť Financií, IT a právnych záležitostí. V dôsledku zlúčenia spoločnosti MAN SE s holdingom TRATON SE k 31. augustu 2021 bola dodatočná pozícia v predstavenstve spoločnosti MAN SE medzitým ukončená.

Klaus-Dieter Schürmann bol od júla 2016 členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT. V tomto čase spoločnosť zaznamenala vynikajúci vývoj v oblasti tržieb, výsledku a rentability. V náročnom pandemickom roku 2020 sa vďaka celému radu opatrení podarilo dosiahnuť výrazne pozitívny prevádzkový výsledok. Schürmann pôsobí v koncerne Volkswagen od roku 1990. V roku 1995 sa stal prezidentom a CEO spoločnosti Volkswagen Credit, Inc. a členom vedenia spoločnosti Volkswagen of America. V spoločnosti Volkswagen Financial Services AG bol Klaus-Dieter Schürmann od roku 2000 do roku 2002 generálnym splnomocnencom a od januára 2003 členom predstavenstva. Navyše bol hovorcom vedenia spoločnosti Volkswagen Bank GmbH, než bol k 1. septembra 2008 vymenovaný za člena predstavenstva spoločnosti Volkswagen Úžitkové vozidlá za oblasť Financií a IT. Po piatich rokoch pôsobenia v spoločnosti ŠKODA AUTO sa Klaus-Dieter Schürmann podľa plánu vracia späť do koncernu Volkswagen, kde prevezme nové úlohy.

Nový tím predstavenstva okolo predsedu Thomasa Schäfera je kompletný

Vymenovaním Christiana Schenka je nový tím predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO kompletný. Vedľa Michaela Oeljeklausa, ktorý je od augusta 2010 zodpovedný za oblasť výroby a logistiky a Karstena Schnakeho, ktorý od júla 2020 riadi oblasť Nákupu, Thomas Schäfer svoj riadiaci tím postupne obmenil: Johannes Neft od januára 2021 riadi oblasť Technického vývoja, v marci tohto roku prišli do spoločnosti ŠKODA AUTO v osobe Maren Gräf ako členky predstavenstva za oblasť Riadenia ľudských zdrojov a Martina Jahna ako člena predstavenstva za oblasť Predaja a marketingu dvaja ďalší noví manažéri s dlhoročnými odbornými skúsenosťami.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky