Zmeny v predstavenstve ŠKODA AUTO k 1. marcu 2021

› Maren Gräf je menovaná členkou predstavenstva pre oblasť Riadenia ľudských zdrojov
› Bohdan Wojnar, doterajší člen predstavenstva pre ľudské zdroje, bude so spoločnosťou ŠKODA AUTO naďalej úzko spolupracovať z pozície prezidenta Združenia automobilového priemyslu
› Top manažér koncernu Volkswagen Martin Jahn sa vracia do spoločnosti ŠKODA AUTO a preberá funkciu člena predstavenstva pre oblasť Predaj a marketing
› Alain Favey bude čoskoro poverený novými úlohami v koncerne Volkswagen

Bratislava 4. marec 2021 – Spoločnosť ŠKODA AUTO oznámila zmeny v predstavenstve. Maren Gräf, doteraz vedúca HR koncernového top manažmentu, prevezme funkciu členky predstavenstva pre oblasť Riadenia ľudských zdrojov. Nahradí Bohdana Wojnara, ktorý túto pozíciu opúšťa po desiatich rokoch. Bohdan Wojnar bude so spoločnosťou ŠKODA AUTO naďalej úzko spolupracovať ako prezident Združenia automobilového priemyslu. Do automobilky ŠKODA sa súčasne vracia český top manažér koncernu Volkswagen Martin Jahn, ktorý prevezme funkciu člena predstavenstva pre oblasť Predaj a marketing od Alaina Faveya. Ten bude v blízkom čase poverený novými úlohami v manažmente koncernu Volkswagen. Uvedené zmeny v predstavenstve ŠKODA AUTO vstúpili do platnosti 1. marca 2021.

Predseda predstavenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer poďakoval Bohdanovi Wojnarovi za vynikajúcu prácu vo funkcii člena predstavenstva ŠKODA AUTO pre oblasť ľudských zdrojov. „Zohral významnú úlohu v obrovskom pokroku, ktorý automobilka ŠKODA dosiahla za posledné desaťročie. Tento rozvoj sa okrem iného odráža v raste počtu zamestnancov, konkrétne z 26 000 na začiatku jeho pôsobenia na takmer 42 000 k dnešnému dňu,“ uviedol T. Schäfer a dodáva: „Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Bohdanom Wojnarom v jeho úlohe prezidenta Združenia automobilového priemyslu a prajem mu do ďalšej životnej etapy všetko najlepšie.“

„Zároveň by som rád privítal pani Maren Gräf v predstavenstve automobilky ŠKODA. V jej osobe získavame uznávanú odborníčku na tému HR s medzinárodnými skúsenosťami a zároveň posilňujeme diverzitu nášho predstavenstva. Od Bohdana Wojnara preberá oblasť ľudských zdrojov vo veľmi dobrej kondícii. Úlohou M. Gräf bude teraz posunúť túto oblasť na novú úroveň. Naším cieľom je ponúknuť všetkým škodovákom zamestnanie s dlhodobou perspektívou, výrazne posilniť a rozšíriť naše odborné znalosti v oblasti e-mobility a softvérových riešení a súčasne podporovať rozmanitosť rodiny automobilky ŠKODA vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. V tomto všetkom prajem Maren Gräf mnoho úspechov a zároveň ten najlepší možný štart na jej novej pozícii,“ doplnil Thomas Schäfer.

Bohdanovi Wojnarovi poďakoval za úspešné pôsobenie v predstavenstve spoločnosti ŠKODA AUTO aj Gunnar Kilian, člen predstavenstva koncernu Volkswagen pre ľudské zdroje. „Vďaka mnohoročným skúsenostiam, iniciatíve a silnej osobnosti bol Bohdan Wojnar kľúčom k naštartovaniu úspechu spoločnosti ŠKODA AUTO. Spoločne so svojím tímom vytvoril modernú HR platformu, ktorá poslúžila ako veľmi solídny základ umožňujúci firme pokračovať v raste a rozvoji ľudských zdrojov až do súčasnej podoby. Rád by som mu poďakoval za jeho dlhodobé nasadenie a poprial mu veľa úspechov v jeho budúcej práci,“ povedal G. Kilian.

Zároveň privítal Maren Gräf ako novú členku predstavenstva. „Som potešený, že Maren Gräf prijala novú pozíciu v spoločnosti ŠKODA AUTO. Bude cennou posilou predstavenstva automobilky ŠKODA aj môjho vlastného tímu a teším sa na spoluprácu s ňou. Maren Gräf dobre pozná koncern Volkswagen a vybudovala si vynikajúcu povesť v oblasti ľudských zdrojov vo funkciách, ktoré v našej spoločnosti doteraz zastávala. Vďaka spojeniu medzinárodných skúseností s bohatou praxou v oblasti vedenia a rozvoja talentov má Maren Gräf pre svoju novú rolu optimálnu kvalifikáciu.“

Vedenie oblasti Predaja a marketingu preberá Martin Jahn a nahradí tak Alaina Faveya. Predseda predstavenstva Thomas Schäfer k tomu hovorí: „Alain Favey z pozície člena predstavenstva pre predaj a marketing výrazne prispel k úspechu spoločnosti ŠKODA AUTO. Jeho podnikateľsky orientovaný a kooperatívny prístup k dílerom a importérom bol rozhodujúcim faktorom tohto úspechu, a to hlavne v krízovom roku 2020. Chcel by som mu poďakovať za jeho vynikajúcu prácu a spoluprácu na báze dôvery a popriať mu do budúcnosti všetko najlepšie.“

„Rád by som privítal Martina Jahna, ktorý sa vracia do spoločnosti ŠKODA AUTO ako osvedčený odborník na predaj a marketing, aby posilnil naše predstavenstvo po tom, čo strávil viac ako dvanásť rokov v zahraničí. Medzi jeho hlavné úlohy budú patriť ďalšia digitalizácia oblasti predaja, vývoj nových obchodných modelov spoločnosti ŠKODA AUTO, rozvoj nášho podnikania prostredníctvom prenikania na nové trhy a ďalšie posilnenie našej orientácie na zákazníkov. Prajem mu veľa úspechov,“ doplnil T. Schäfer.

Maren Gräf je profesná právnička, v koncerne Volkswagen svoju kariéru zahájila v roku 1999 v spoločnosti Volkswagen Immobilien, najskôr na právnickom oddelení a potom ako asistentka výkonného riaditeľa. V rokoch 2002-2005 pôsobila na personálnom oddelení spoločnosti Volkswagen AG vo Wolfsburgu, v roku 2005 sa vrátila do spoločnosti Volkswagen Immobilien na pozíciu prokuristky. Tu bola zodpovedná za riadenie ľudských zdrojov, právne záležitosti, komunikáciu a marketing a tiež za rozvoj podniku. V rokoch 2012 až 2015 Maren Gräf pracovala v spoločnosti FAW-Volkswagen v čínskom Čchang-čchune a pôsobila ako vedúca rozvoja manažmentu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V auguste 2015 sa vrátila do Wolfsburgu, kde prevzala pozíciu vedúcej rozvoja a manažmentu v oblastiach výroby a logistiky, výroby komponentov a elektromobility. V novembri 2018 bola vymenovaná za vedúcu HR vrcholového manažmentu koncernu VW. Okrem týchto pozícií je Maren Gräf aj členkou dozornej rady spoločnosti Wolfsburg AG.

Bohdan Wojnar pôsobil vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO pre oblasť Riadenia ľudských zdrojov od januára 2011, a je tak najdlhšie pôsobiacim českým členom predstavenstva mladoboleslavskej automobilky. Na tejto pozícii sa viac ako desať rokov podieľal na celkovej transformácii procesu riadenia ľudských zdrojov, rozvoji vzdelávacieho systému pre zamestnancov či založení ŠKODA Academy. Mal veľmi dôležitú úlohu na aktívnej a tesnej spolupráci s Odbormi KOVO. Vytvoril CSR stratégiu spoločnosti vrátane založenia Nadačného fondu ŠKODA AUTO, investujúceho viac ako 780 miliónov korún do zvyšovania atraktivity a kvality života v regiónoch, kde má automobilka svoje výrobné závody. Táto stratégia viedla okrem iného k zisku ocenenia Top zodpovedná veľká firma. Bohdan Wojnar aktívne koordinoval rokovania s Vládou ČR v oblasti transformácie automobilového priemyslu, digitalizácie a elektromobility a významne prispel k rozvoju ŠKODA AUTO Vysokej školy, vrátane udelenia medzinárodnej akreditácie.
V rokoch 2011 – 2016 bol Bohdan Wojnar viceprezidentom a od roku 2016 je prezidentom Združenia automobilového priemyslu ČR. Od roku 2013 zastáva rovnako funkciu člena predstavenstva Zväzu priemyslu a dopravy ČR a od jari roku 2020 je aj členom Národnej ekonomickej rady vlády (NERV). Okrem toho pôsobí na niekoľkých pozíciách v akademických inštitúciách, v ktorých bude aj naďalej reprezentovať záujmy spoločnosti ŠKODA AUTO.

Martin Jahn v rokoch 2006 – 2008 pôsobil ako člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO pre oblasť ľudských zdrojov. Potom bol menovaný za výkonného riaditeľa spoločnosti Volkswagen Group NSC v Moskve, kde bol zodpovedný za predaj koncernových značiek. V rokoch 2010 až 2016 pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti Volkswagen Group Fleet International v nemeckom Wolfsburgu a jeho hlavnou zodpovednosťou bolo riadenie celosvetových firemných predajov koncernu Volkswagen. V roku 2016 sa presťahoval do čínskeho Čchang-čchunu, kde prevzal pozíciu výkonného viceprezidenta pre predaj a marketing a výkonného riaditeľa značky Volkswagen v spoločnosti FAW-VW. S Martinom Jahnom vo funkcii viceprezidenta si firma FAW-VW vybudovala pevnú pozíciu na čínskom trhu SUV, úspešne uviedla na trh a rozvíjala značku Jetta a realizovala rad projektov v oblasti digitalizácie prevádzkovo-obchodných činností.

Alain Favey sa stal členom predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO pre predaj a marketing v septembri 2017. Počas jeho funkčného obdobia značka ŠKODA významne posilnila ziskovosť svojich predajov a navýšila svoj trhový podiel v Európe o jeden percentuálny bod na 5,3 %. Predajná organizácia sa pod jeho vedením intenzívne pripravovala na uvedenie prvého elektrického vozidla ŠKODA, postaveného na platforme MEB, modelu ENYAQ iV. Pred príchodom do spoločnosti ŠKODA AUTO na pozíciu člena predstavenstva pre predaj a marketing pôsobil Alain Favey ako výkonný riaditeľ spoločnosti Porsche Holding Salzburg, najväčšieho európskeho distribútora automobilov.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky