Deň Zeme 2021: ŠKODA AUTO sa zúčastňuje iniciatívy #Project1Hour

› Iniciatíva #Project1Hour koncernu Volkswagen sa zameriava na individuálnu zodpovednosť za ochranu klímy
› ŠKODA AUTO zhrnula svoje ciele v oblasti ochrany životného prostredia a ekológie do stratégie "GreenFuture"
› Energia využitá na výrobu vozidiel a komponentov v českých výrobných závodoch spoločnosti ŠKODA AUTO bude v priebehu tohto desaťročia uhlíkovo neutrálna

Bratislava, 22. apríla 2021 – Pri príležitosti Dňa Zeme sa dnes spoločnosť ŠKODA AUTO zúčastňuje iniciatívy #Project1Hour koncernu Volkswagen. Pod heslom „My step to zero“ vyzval koncern všetkých svojich zamestnancov na celom svete k tomu, aby sa v rámci hodinového workshopu zamysleli nad vlastným prispením k zlepšeniu ekologickej stopy a podelili sa o to, ako chránia životné prostredie. Spoločnosť ŠKODA AUTO svoje ambiciózne ekologické ciele zhrnula do stratégie „GreenFuture“, ktorá sa skladá z troch pilierov „GreenProduct“, „GreenRetail“ a „GreenFactory“.

210422_Den-Zeme_infografika-SK

 

Thomas Schäfer, predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO, zdôrazňuje: „Ako automobilka s medzinárodnou pôsobnosťou si veľmi dobre uvedomujeme svoju zodpovednosť za klímu a životné prostredie. Pri príležitosti Dňa Zeme sme dnes súčasťou iniciatívy #Project1Hour koncernu Volkswagen a vysielame tak signál o zodpovednom a trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov. Využívame túto príležitosť, aby sme ukázali, čím môžeme ako tím spoločne prispieť k zmenšeniu ekologickej stopy. „

Pod heslom „My step to zero“ sa iniciatíva #Project1Hour zameria na každého zo 660 000 zamestnancov koncernu Volkswagen na celom svete a na ich osobný prínos k boju proti klimatickým zmenám. Cieľom je povzbudiť zamestnancov, aby sa individuálne zapojili do témy udržateľnosti a ochrany klímy. Počas tejto hodiny zamestnanci môžu uvažovať o tom, ako zlepšiť svoju vlastnú ekologickú stopu. Príkladom môže byť popri efektívnej spotrebe energie vo výrobe napríklad aj využívanie ekologických dopravných prostriedkov, predchádzanie vzniku odpadu alebo zníženie spotreby mäsa.

Stratégia „ŠKODA GreenFuture“: ambiciózne ciele pre ochranu klímy

Spoločnosť ŠKODA AUTO si v oblasti trvalo udržateľného rozvoja stanovila ambiciózne ciele: už od roku 2012 česká automobilka v rámci stratégie „GreenFuture“ trvalo znižuje svoje dopady na životné prostredie. Jeden z troch pilierov „GreenProduct“ sa zameriava na vývoj čo najekologickejších vozidiel, na znižovanie spotreby paliva alebo na používané materiály a ich recyklovateľnosť. Emisie CO2 modelového portfólia sa do roku 2025 znížia v porovnaní s rokom 2015 o 30 %. V rámci piliera „GreenRetail“ sa ŠKODA zaoberá ekologickým hospodárením svojich predajcov a servisov. „GreenFactory“ zahŕňa všetky aktivity umožňujúce výrobu šetrnú k prírodným zdrojom. Jeden z míľnikov už automobilka pritom dosiahla. Od konca roka 2020 je závod vo Vrchlabí prvým uhlíkovo neutrálnym závodom automobilky. V ďalšom kroku bude ŠKODA AUTO v priebehu tohto desaťročia využívať CO2 neutrálnu energiu na výrobu vozidiel a komponentov vo svojich českých závodoch.

Spoločnosť ŠKODA AUTO sa okrem toho riadi tiež stratégiou „goTOzero“ koncernu Volkswagen. Tá sa zaoberá tematickými oblasťami Zmeny klímy, Zdrojov, Kvality ovzdušia a Compliance životného prostredia a smeruje k minimalizácii vplyvov všetkých produktov a riešení mobility na životné prostredie počas celého ich životného cyklu – od ťažby surovín až po koniec životného cyklu.

ŠKODA AUTO stavia najväčšiu strešnú fotovoltaickú elektráreň v Českej republike, ďalšie opatrenia už boli realizované

V sídle spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi bola na jeseň roku 2019 dokončená inštalácia novej fotovoltaickej elektrárne v servisnom centre v Kosmonosoch. Moduly s plochou viac ako 2 200 metrov štvorcových dodávajú ročne viac ako 450 megawatthodín (MWh) ekologickej energie. Na strechách ŠKODA Parts Centra a logistických budov navyše vzniká najväčšia fotovoltaická elektráreň v Českej republike s takmer 6 000 fotovoltaickými modulmi. Táto elektráreň vyrobí viac ako 2 200 MWh elektriny ročne. Aj v indickom závode v Pune prispieva najväčšia strešná fotovoltaická elektráreň v Indii k výraznému znižovaniu uhlíkovej stopy: tunajších viac ako 25 770 fotovoltaických modulov ročne vyprodukuje celkom 12 200 MWh energie. Aj v druhom indickom závode v Aurangabade je od konca roka 2018 v prevádzke fotovoltaická elektráreň. Ročne vyprodukuje takmer 2 000 MWh energie, čo umožnilo znížiť množstvo nakupovanej elektriny o 30 %. V závode v Pune dnes strešná fotovoltaická elektráreň pokrýva až 15 % ročnej spotreby energie, čím sa emisie oxidu uhličitého znížia o 9 000 ton ročne.

Už v lete 2019 bola v Mladej Boleslavi uvedená do prevádzky nová lakovňa, ktorá sa radí medzi najmodernejšie a najekologickejšie zariadenie svojho druhu v Európe. Tu sa využíva tzv. suchý záchyt prestrekov farby, kedy sú častice farby zachytené do mletého vápenca. Pri tomto postupe nahrádza mletý vápenec doteraz používanú vodu. Nevzniká tak takmer žiadny odpadový kal zo záchytu prestrekov.