Den Země 2021: ŠKODA AUTO se účastní iniciativy #Project1Hour

› Iniciativa #Project1Hour koncernu Volkswagen se zaměřuje na individuální odpovědnost za ochranu klimatu
› ŠKODA AUTO shrnula své cíle v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie do strategie „GreenFuture“
› Energie, využitá pro výrobu vozů a komponentů v českých výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO, bude v průběhu tohoto desetiletí uhlíkově neutrální

Mladá Boleslav, 22. dubna 2021 – U příležitosti Dne Země se dnes společnost ŠKODA AUTO účastní iniciativy #Project1Hour koncernu Volkswagen. Pod heslem „My step to zero“ vyzval koncern všechny své zaměstnance na celém světě k tomu, aby se v rámci hodinového workshopu zamysleli nad vlastním přispěním ke zlepšení ekologické stopy a podělili se o to, jak chrání životní prostředí. Společnost ŠKODA AUTO své ambiciózní ekologické cíle shrnula do strategie „GreenFuture“, která se skládá ze tří pilířů „GreenProduct“, „GreenRetail“ a „GreenFactory“.

210422_Den-Zeme_infografika Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „Jakožto automobilka s mezinárodní působností jsme si své odpovědnosti za klima a životní prostředí velmi dobře vědomi. U příležitosti Dne Země se dnes účastníme iniciativy #Project1Hour koncernu Volkswagen a vysíláme tak signál o odpovědném a trvale udržitelném využívání přírodních zdrojů. Využíváme této příležitosti, abychom ukázali, čím můžeme jako tým společně přispět ke zmenšení ekologické stopy.“

Pod heslem „My step to zero“ se iniciativa #Project1Hour zaměří na každého z 660 000 zaměstnanců koncernu Volkswagen na celém světě a na jeho osobní příspěvek k boji proti klimatickým změnám. Cílem je povzbudit zaměstnance, aby se individuálně zapojili do tématu udržitelnosti a ochrany klimatu. Během této hodiny se zaměstnanci mohou zamyslet nad tím, jak zlepšit vlastní ekologickou stopu. Příkladem může být vedle efektivní spotřeby energie ve výrobě například také využívání ekologických dopravních prostředků, předcházení vzniku odpadů nebo snížení spotřeby masa.

Strategie „ŠKODA GreenFuture“: ambiciózní cíle pro ochranu klimatu
Společnost ŠKODA AUTO si v oblasti trvale udržitelného rozvoje stanovila ambiciózní cíle: česká automobilka v rámci strategie „GreenFuture“ trvale snižuje své dopady na životní prostředí už od roku 2012. Jeden ze tří pilířů „GreenProduct“ se zaměřuje na vývoj co možná nejekologičtějších vozů, na snižování spotřeby paliva nebo na používané materiály a jejich recyklovatelnost. Emise CO2 modelového portfolia budou do roku 2025 sníženy ve srovnání s rokem 2015 o 30 %. V rámci pilíře „GreenRetail“ se ŠKODA zabývá ekologickým hospodařením svých prodejců a servisů. „GreenFactory“ zahrnuje všechny aktivity umožňující výrobu šetrnou k přírodním zdrojům. Jeden z milníků už automobilka dosáhla. Od konce roku 2020 je závod ve Vrchlabí prvním uhlíkově neutrálním závodem automobilky. V dalším kroku bude ŠKODA AUTO v průběhu tohoto desetiletí využívat k výrobě vozidel a komponentů ve svých českých závodech CO2 neutrální energii.

Společnost ŠKODA AUTO se kromě toho řídí také strategií „goTOzero“ koncernu Volkswagen. Ta se zabývá tematickými oblastmi Změny klimatu, Zdrojů, Kvality ovzduší a Compliance životního prostředí a směřuje k minimalizaci vlivů všech produktů a řešení mobility na životní prostředí během celého jejich životního cyklu – od těžby surovin až po konec životního cyklu.

ŠKODA AUTO staví největší střešní fotovoltaickou elektrárnu v České republice, další opatření už byla realizována
V sídle společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi byla na podzim roku 2019 dokončena instalace nové fotovoltaické elektrárny v Servisním centru v Kosmonosech. Moduly o ploše přes 2 200 metrů čtverečních dodávají ročně více než 450 megawatthodin (MWh) ekologické energie. Na střechách ŠKODA Parts Centra a logistických budov navíc vzniká největší fotovoltaická elektrárna v České republice s téměř 6 000 fotovoltaickými moduly. Tato elektrárna vyrobí více než 2 200 MWh elektřiny ročně. 

Také v indickém závodě v Púně přispívá největší střešní fotovoltaická elektrárna v Indii k výraznému snižování uhlíkové stopy: zdejších více než 25 770 fotovoltaických modulů ročně vyprodukuje celkem 12 200 MWh energie. Rovněž ve druhém indickém závodě v Aurangabádu je od konce roku 2018 v provozu fotovoltaická elektrárna. Ročně vyprodukuje téměř 2 000 MWh energie, což umožnilo snížit množství nakupované elektřiny o 30 %. V závodě v Púně dnes střešní fotovoltaická elektrárna pokrývá až 15 % roční spotřeby proudu, čímž se emise oxidu uhličitého sníží o 9 000 tun ročně.

Již v létě 2019 byla v Mladé Boleslavi uvedena do provozu nová lakovna, která se řadí mezi nejmodernější a nejekologičtější zařízení svého druhu v Evropě. Využívá se zde tzv. suchého záchytu přestřiků barvy, kdy jsou částice barvy zachyceny do mletého vápence. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou vodu. Nevzniká tak téměř žádný odpadní kal ze záchytu přestřiků.

Doplňující informace

Štítky