Nadační fond ŠKODA AUTO přispívá ke zlepšení kvality života v Mladé Boleslavi

› Představitelé Nadačního fondu ŠKODA AUTO předali finanční dar 4 004 000 Kč Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi
› Významný úspěch v rámci 10 provozovaných měst v projektu sdílených kol společnosti Rekola: od zahájení v červnu 2019 již téměř 16 000 jízd, počet zápůjček odpovídá provozu v Brně
› Od září se navýšila kapacita kol: jako odezvu na tento úspěch statutární město Mladá Boleslav přikoupilo dalších 40 bicyklů, Nadační fond navíc financuje start a nástupní poplatek u dalších 10 elektrokol
› ŠKODA AUTO se prostřednictvím fondu zavázala investovat do rozvoje regionu Mladoboleslavska celkem 30 milionů eur (přibližně 780 mil. Kč), na první vlnu projektů vyčlenila 60 milionů Kč

Mladá Boleslav, 13. září 2019 – Představitelé Nadačního fondu ŠKODA AUTO v čele s Bohdanem Wojnarem, členem dozorčí rady fondu a členem představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, předali dnes šek na 4 004 000 korun Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi pro oddělení urologie. Při této příležitosti byly oznámeny i další pokroky v oblasti rozvoje kvality života ve městě. Velký úspěch zaznamenalo spuštění projektu sdílených kol společnosti Rekola, který k dnešnímu dni, po necelých čtyřech měsících provozu, registruje již téměř 16 000 jízd. Zvyšující se úroveň kvality života potvrdil průzkum společnosti Obce v datech a konzultační firmy Deloitte: Mladá Boleslav se oproti předchozímu roku posunula o 43 příček na 35. místo.

Nadační fond ŠKODA AUTO, založený s cílem zlepšit životní podmínky v mladoboleslavském regionu, úspěšně pokračuje ve svém plánu shrnutém do programu Nové Boleslavsko. Tato iniciativa vychází z přání a potřeb místních obyvatel a zaměřuje se na deset hlavních oblastí společenského života, včetně zvýšení úrovně zdravotní péče.

Finanční dar ve výši 4 004 000 korun předali dnes zástupcům Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi představitelé Nadačního fondu ŠKODA AUTO: Bohdan Wojnar, člen dozorčí rady fondu a člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, předseda správní rady Michal Kadera a člen správní rady Martin Hrdlička.

„Cílem Nadačního fondu ŠKODA AUTO je zlepšit životní úroveň obyvatel Mladoboleslavska a poukázat na hlavní oblasti, které si zaslouží pozornost všech partnerů. Věříme, že s Nadačním fondem můžeme pomoci k modernizaci zdravotní péče v nejnavštěvovanější nemocnici v regionu a pacientům výrazně zkrátit dobu léčby,“ říká Bohdan Wojnar.

Nemocnice využije prostředky ke zlepšení lékařské péče na urologickém oddělení. Špičkové vybavení je určeno ke komplexní léčbě ledvinových kamenů, jejich prevenci a včasnému odhalení, což výrazně urychlí uzdravení pacientů. Podle odborníků zkrátí moderní diagnostika délku pobytu v nemocnici ze 14 na pouhé 3 dny.

Při této příležitosti byl oznámen i další úspěch. Projekt sdílených kol společnosti Rekola v Mladé Boleslavi, financovaný prostředky Nadačního fondu ŠKODA AUTO, registruje za necelé čtyři měsíce téměř 16 000 jízd, což je srovnatelné s provozem v mnohem větším městě Brně, kde sdílení bicyklů funguje již pátým rokem. V Mladé Boleslavi se zaregistrovalo již téměř 4600 zájemců, na každé kolo připadá 4,7 jízdy za den. Celý projekt i prvních 15 minut jízdy hradí uživatelům Nadační fond ŠKODA AUTO.

V reakci na zájem o projekt sdílených kol přikoupilo město Mladá Boleslav v září dalších 40 kol a u kterých město platí prvních 15 minut. Nadační fond ŠKODA AUTO sdílenou cyklistiku dále podpořil zapojením 10 nových elektrokol, u kterých financuje nástupní poplatek.

Zvyšující se úroveň kvality života potvrdil i průzkum společnosti Obce v datech a konzultační firmy Deloitte: Mladá Boleslav se oproti předchozímu roku posunula o 43 příček na 35. místo. Nadační fond ŠKODA AUTO bude i nadále se svými partnery pracovat na zlepšení kvality života v Mladé Boleslavi a okolí v souladu s plánem, který společnost oznámila letos na jaře. Automobilka ŠKODA AUTO se prostřednictvím fondu zavázala investovat do rozvoje města a okolí celkem 30 milionů eur (přibližně 780 mil. Kč). V rámci první vlny vyčlenilo vedení Nadačního fondu na projekty 60 milionů korun, z nichž jsou podpořeny zejména projekty vedoucí ke zlepšení dopravní situace a k podpoře možností trávení volného času. Společně s partnery se hledá model realizace výstavby mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru či opatření pro obnovu vegetace v přírodním parku Štěpánka, který byl v minulém roce značně poškozen vichřicí a kůrovcem. Rovněž se staví rampa v BMX areálu v Benátkách nad Jizerou.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky