Nadační fond ŠKODA AUTO ve spolupráci s NROS podpoří rozvoj komunitního života Mladoboleslavska

› Nadační fond ŠKODA AUTO společně s NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) vyhlásil grantovou výzvu ke zkvalitnění veřejného prostoru a upevnění mezilidských vztahů
› Výzva měla motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života Mladoboleslavska
› Podpořeny budou veřejně prospěšné aktivity a projekty vedoucí k rozvoji a zkvalitnění života občanů
› Z 53 žádostí bylo vybráno 21 projektů, mezi něž bude rozděleno přes 1,5 milionu korun

Mladá Boleslav, 22. července 2019 – Nadační fond ŠKODA AUTO společně s NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) vyhlásil grantovou výzvu Občanská společnost s cílem podpořit komunitní život Mladoboleslavska prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit a projektů. O podporu se mohly ucházet neziskové právnické osoby s projekty, které budou navazovat na místní tradice, přinesou inovaci a inspiraci a povedou k rozvoji a zkvalitnění života občanů. Do výzvy se přihlásilo celkem 53 projektů, z nichž porota vybrala 21. Ty si mezi sebou rozdělí finanční podporu ve výši 1 550 066 Kč.

„Snahou Nadačního fondu je, aby byl mladoboleslavský region vnímán nejen jako dobré místo pro práci, ale především pro život a odpočinek. Hlavní roli však musí hrát sami obyvatelé, bez kterých se kvalitní změny neobejdou. Počet podaných žádostí svědčí o tom, že veřejnost má o kultivaci svého regionu velký zájem, a je vidět, že jsou ochotni pro to sami něco udělat. Jsem rád, že můžeme občany v této snaze podpořit,” říká Martin Hrdlička, člen správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO.
 
Cílem grantové výzvy Občanská společnost bylo motivovat občany regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života, a přispět tak k rozvoji vzdělání, kultury, péče o mládež, ekologie, sociálních a zdravotních služeb a sportovního vyžití. „Tato výzva představuje skvělou příležitost pomoci dále rozvíjet dobrý komunitní život Mladoboleslavska. Od žadatelů jsme měli velmi pozitivní reakce a v podpoře budeme i nadále pokračovat,” dodává Martin Hrdlička.
 
Podávání žádostí bylo spuštěno 17. 5. 2019, den po tiskové konferenci k výsledkům průzkumu „10 týdnů pro Nové Boleslavsko“. V něm se podpora občanské společnosti zařadila mezi pět nejčastěji zmiňovaných témat. O podporu se mohly ucházet neziskové právnické osoby – tedy spolky, nadace, nadační fondy, ústavy či příspěvkové organizace, a to s projekty realizovanými v okrese Mladá Boleslav.
 
V květnu proběhl seminář pro žadatele, kterého se zúčastnilo přibližně 35 zástupců neziskových organizací. Podávání žádostí bylo ukončeno 12. 6. 2019 a celkem se sešlo 53 žádostí. Ty byly posouzeny pětičlennou porotou, která se skládala ze zástupců Nadačního fondu ŠKODA AUTO, NROS a 2 odborných garantů. Porota se při posuzování žádostí zaměřovala na přínos projektu pro region, jeho udržitelnost, kvalitu a reálnost projektové žádosti a v neposlední řadě na provozní a odbornou kapacitu žadatele. Nakonec bylo vybráno 21 návrhů, které obdrží finanční podporu ve výši 1 550 066 Kč. Tyto projekty budou realizovány v 11 obcích napříč regionem – kromě Mladé Boleslavi a větších obcí, jako jsou Mnichovo Hradiště či Benátky nad Jizerou, např. i v Bosni, Březinách, Domousnicích, Pěčicích či Žerčicích. Seznam všech podpořených projektů se nachází na webových stránkách https://www.noveboleslavsko.cz/.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2019, Mladá Boleslav