ŠKODA AUTO získala ocenění Odpovědný zahraniční investor

› Ocenění pod záštitou předsedy vlády ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu bylo letos poprvé vyhlášeno v rámci Národních cen za společenskou odpovědnost
› ŠKODA AUTO vynaložila v roce 2018 stovky milionů korun na desítky projektů společenské odpovědnosti a ochranu životního prostředí
› ŠKODA AUTO v loňském roce zaplatila na dani z příjmů právnických osob téměř 9 miliard korun
› Oblast CSR je jedním ze základních pilířů strategie udržitelnosti ŠKODA AUTO
› Péče o zaměstnance, rozvoj vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, výsadba lesních porostů nebo podpora regionů tvoří základ aktivit v oblasti společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 15. října 2019 – ŠKODA AUTO byla oceněna jako Odpovědný zahraniční investor. Získala tak jako první firma toto prestižní ocenění pro zahraniční investory, kteří působí v České republice, reinvestují zde své zisky a podílejí se prostřednictvím CSR projektů na rozvoji české ekonomiky i celé společnosti. Automobilka uspěla díky desítkám aktivit, na něž v loňském roce vynaložila prostředky v řádu stovek milionů korun. Kromě toho se vloni zavázala prostřednictvím Nadačního fondu ŠKODA AUTO investovat do rozvoje Mladé Boleslavi a okolí částku 780 milionů korun. Slavnostní vyhlášení proběhlo
14. října v Lichtenštejnském paláci. Cenu od předsedy vlády Andreje Babiše převzal Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast lidských zdrojů ŠKODA AUTO.

Ocenění odpovědných zahraničních investorů si klade za cíl vyzdvihnout společnosti, které se při své podnikatelské činnosti chovají odpovědně vůči okolí, čímž zvyšují svou prestiž a pozitivně ovlivňují prostředí, ve kterém působí. Mezi hodnotící kritéria patří aktivity v oblastech spolupráce s lokálními firmami, inovace s dopadem na region, péče o komunitu, dobrovolnictví, spolupráce
s neziskovým sektorem či odpovědná spotřeba.

„Jsme potěšeni, že jsme uspěli hned v prvním ročníku vyhlašování tohoto ocenění,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů. „Velmi si ceníme nejen samotného úspěchu, ale i snahy vlády České republiky tímto způsobem motivovat zahraniční investory k účasti na rozvoji odpovědného podnikání. Pro společnost ŠKODA AUTO je oblast trvalé udržitelnosti nedílnou součástí firemní kultury, což dokládají desítky projektů, jimž se v České republice dlouhodobě věnujeme. Díky Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO jsme schopni rozvoj regionu posunout na zcela novou úroveň. Pro další zlepšení kvality života a atraktivity jednotlivých regionů je však nezbytné větší zapojení měst, obcí, krajů, vlády a především dalších ekonomických subjektů.“

ŠKODA AUTO investuje do rozvoje regionů, zaměstnanců i vzdělání
V rámci strategie společenské odpovědnosti investuje ŠKODA AUTO v České republice desítky milionů korun ročně do mnoha dobročinných a sociálních projektů. Další stovky milionů korun firma vynakládá do snižování dopadů výroby na životní prostředí.

Mezi hlavní oblasti CSR strategie společnosti ŠKODA AUTO patří péče o zaměstnance, podpora technického vzdělávání, rozvoj a atraktivita regionů, dopravní bezpečnost, bezbariérová mobilita, podpora zdravotních a sociálních služeb nebo péče o znevýhodněné děti. Automobilka se těmto aktivitám věnuje nejen v regionech, ve kterých má své výrobní závody, ale také na celonárodní úrovni.

Vedení automobilky se v roce 2018 rozhodlo investovat do rozvoje atraktivity Mladoboleslavska v následujících letech 780 mil. Kč. Z tohoto důvodu byl založen Nadační fond ŠKODA AUTO
a společně s partnery spuštěn program Nové Boleslavsko, jehož cílem je přispět k lepšímu životu v regionu nejen pomocí rozvoje infrastruktury, dopravy a čisté mobility, ale i řešením otázek bezpečnosti, bydlení, aktivního trávení volného času či zdravotní péče na Mladoboleslavsku. V rámci první vlny vyčlenilo vedení Nadačního fondu na projekty 60 milionů korun, z nichž jsou podpořeny zejména projekty vedoucí ke zlepšení dopravní situace a k podpoře možností trávení volného času. Například jsme v Mladé Boleslavi spustili projekt sdílených kol, podpořili desítky komunitních projektů, financovali vybavení urologického oddělení, společně s partnery hledáme model realizace výstavby mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru. Rovněž se staví rampa v BMX areálu v Benátkách nad Jizerou.

K jednomu ze základních pilířů strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO patří i rozvoj vzdělávání a péče o zaměstnance. Automobilka provozuje již více než 90 let vlastní střední odborné učiliště a v roce 2000 založila také první firemní vysokou školu. ŠKODA AUTO Vysoká škola je dodnes jedinou univerzitou, jejímž zakladatelem je velká mezinárodní společnost. Klíčovým faktorem úspěchu automobilky jsou zaměstnanci, které společnost podporuje ve formě nadprůměrného finančního ohodnocení i desítek sociálních benefitů.

Strategie GreenFuture
Mimořádnou pozornost věnuje ŠKODA AUTO také ekologickým aktivitám v rámci strategie GreenFuture. Mezi její hlavní oblasti patří vývoj šetrných vozů s efektivními systémy pohonu
a rozsáhlou možností recyklace (GreenProduct), ekologické hospodaření prodejních a servisních zastoupení (GreenRetail) a výroba šetrná k přírodním zdrojům (GreenFactory). ŠKODA AUTO si uvědomuje také podstatný vliv dopravy a logistiky na životní prostředí. Z tohoto důvodu byla do podnikové strategie v rámci GreenFuture začleněna i oblast GreenLogistics, jejímž záměrem je zmírnit dopady dopravy na životní prostředí.

Jedním z příkladů je i nedávné otevření nové lakovny  ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, která patří k nejmodernějším a nejekologičtějším zařízením svého druhu v Evropě. Vedle celé řady uplatnění ekologických technologií má výrazný ekologický přínos například systém absorpce zbytkových částic laku cestou tzv. suchého odlučování pomocí mletého vápence.

ŠKODA AUTO je dlouhodobě na špičce mezi domácími výrobci
Česká automobilka patří od roku 1991 do koncernu Volkswagen a od té doby úspěšně rozvíjí svoji podnikatelskou činnost. Navzdory složité situaci na některých významných trzích dosáhla ŠKODA AUTO vloni nového prodejního rekordu, když zákazníkům celosvětově dodala 1 253 700 vozů, což představuje meziroční narůst o 4,4 %.

ŠKODA AUTO se řadí mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucí automobilky a v posledních letech pravidelně navyšuje výrobní kapacity ve všech třech závodech v České republice. Vloni dosáhla produkce nového rekordu 886 100 vyrobených vozů. Kromě automobilů se v Česku vyrábějí také motory a převodovky nejen pro modely ŠKODA, ale i pro další koncernové značky.
I díky tomu společnost ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším přispěvatelům do státního rozpočtu – jen za rok 2018 zaplatila na dani z příjmů právnických osob téměř 9 miliard korun.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2019, GreenFactory, GreenFuture, GreenRetail, Mladá Boleslav, výroba

Vše