NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 3/2018

Milí čtenáři,

opět mám tu možnost seznámit Vás s aktuálními událostmi a novinkami ze závodu Kvasiny společnosti ŠKODA AUTO. V měsících září a říjnu jsme pokračovali v podpoře alternativních způsobů dopravy. Zaměstnancům, kteří přijeli do práce na kole nebo svozovou linkou, jsme za symbolickou cenu poskytli kávu nebo chlazený nápoj. Celkem jsme od spuštění projektu v srpnu letošního roku vydali více než 1 000 nápojů. S létem jsme se rozloučili jako již tradičně na sportovním hřišti v obci Solnice, kde první zářijový víkend 4 000 zájemců z řad široké veřejnosti navštívilo Rodinný den se ŠKODA AUTO. I v tomto vydání newsletteru najdete aktuální přehled našich aktivit.

Příjemné čtení Vám přeje

Jiří Černý
vedoucí výroby vozu závodu Kvasiny

ŠKODA AUTO V KVASINÁCH OTEVŘELA NOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Dne 26. 9. 2018 bylo v kvasinském závodě otevřeno nové vzdělávací centrum, které nese název ŠKODA Akademie. Investice do centra vzdělávání činily více než 20 milionů korun a celková plocha dosahuje 645 m2. Součástí centra je pět místností, které disponují moderní technikou a umožňují tak efektivnější způsob vzdělávání. Jde o vůbec první prostory tohoto typu v Kvasinách.

HOP9278

„Investice do vzdělávání jsou pro nás jednou z klíčových priorit. Otevřením nového vzdělávacího centra v Kvasinách zlepšíme dostupnost vzdělávání pro naše zaměstnance. Tímto krokem ale naše snahy nekončí. V budoucnu se budeme zasazovat o další zlepšení kvalitního vzdělávání ve všech našich závodech,“ řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, při příležitosti slavnostního otevření vzdělávacího centra, kterého se zúčastnil spolu s předsedou Odborů KOVO MB Jaroslavem Povšíkem a předsedou Odborů KOVO Kvasiny Martinem Lustykem.

V prostorách centra budou probíhat různé vzdělávací kurzy, jazyková školení, ale i motivační rozhovory se zaměstnanci či kurzy pro mistry a vedoucí oddělení. Cílem vzdělávacího centra je především zlepšení kvality pracovních podmínek a možnost zvýšení kvalifikace zaměstnanců. ŠKODA AUTO Kvasiny klade velký důraz na rozvoj sociální infrastruktury a výstavba vzdělávacího centra je jedním z mnoha projektů, které závod realizoval. V budoucnu závod plánuje mimo jiné i rekonstrukci mzdové účtárny nebo týmových prostor pro zaměstnance.

kvasinyobrazek
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM: Celková plocha vzdělávacího centra činí 645 m2, náklady na stavbu a moderní vybavení kanceláří a učeben činily více než 20 milionů korun. Centrum je určeno pro vzdělávací a specializované kurzy, jazykové lekce a další školení s cílem zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců a průběžně zvyšovat jejich kvalifikaci.

Věděli jste, že v závodě Kvasiny…

…společnost ŠKODA AUTO se postupně připravuje na zpřísnění legislativních požadavků v oblasti ochrany ovzduší. Od 1. ledna 2020 se limitní hodnoty pro oxid uhelnatý a oxidy dusíku sníží o polovinu. Na základě toho byla prověřena všechna plynová zařízení a ověřena jejich schopnost nové velmi přísné legislativní požadavky plnit. Vybraná plynová zařízení, u kterých by plnění limitů mohlo být problematické, budou postupně nahrazena. Doposud nejrozsáhlejší výměnou byla výměna pěti hořáků u kotlů na zemní plyn v plynové kotelně lakovny závodu Kvasiny. Tyto kotle zahřívají vodu, která vytápí budovu lakovny a její technologická zařízení. Následně je plánována výměna části technologických hořáků v lakovně.
…výměna hořáků v kotelně lakovny Kvasiny dále přinese:
• snížení spotřeby zemního plynu;
• nové komfortní ovládání kotlů pomocí vizualizačních panelů s přenosem provozních parametrů na dispečink a údržby;
• sjednocení řídicího systému na stávající standard lakovny, což se pozitivně projeví v úspoře počtu skladovaných náhradních dílů.

Jidelna_HOP9701-1

ZAMĚSTNANCI ZÁVODU KVASINY MAJÍ NOVOU ZÁVODNÍ RESTAURACI

V kvasinském závodě byla v září za přítomnosti Bohdana Wojnara, člena představenstva za oblast řízení lidských zdrojů, Jaroslava Povšíka, předsedy Odborů KOVO MB, a předsedy Odborů KOVO Kvasiny, Martina Lustyka, slavnostně otevřena druhá závodní restaurace. Nová jídelna odpovídá modernímu designovému konceptu a jsou zde uplatněny nejnovější technologie gastroprovozů. Restaurace disponuje až 420 místy k sezení a zaměstnanci mají na výběr ze širokého spektra jídel, jako jsou pizza, pasta, grill a mnoho dalších. Součástí restaurace je také integrovaný kiosek s doplňkovým sortimentem. Zaměstnanci mají novou závodní restauraci k dispozici od 1 . 10. 2018. V závodě Kvasiny automobilka pro zaměstnance v budoucnu chystá i další projekty, například kompletní rekonstrukci mzdové účtárny, náborového centra nebo týmových prostor pro zaměstnance. ŠKODA AUTO ve spolupráci se sociálním partnerem, odborovou organizací KOVO, věnuje rozvoji sociální infrastruktury ve všech svých závodech v České republice maximální pozornost. Kromě výstavby nové závodní restaurace investuje do rozšíření parkovacích míst, koláren či karuselů a šaten pro zaměstnance. Nad rámec pravidelných aktivit činily její letošní investice do této oblasti 17,1 milionu eur, což v porovnání s rokem 2017 představuje nárůst o více než 100 procent.

BEZPEČNÝ PÁTEK: ŠKODA AUTO SYSTEMATICKY PRACUJE NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA ČESKÝCH SILNICÍCH, A TO I V OKOLÍ ZÁVODU KVASINY

Téma aktivní a pasivní bezpečnosti vozů ŠKODA, stejně jako dopravní výchova a prevence, patří ke klíčovým tématům, kterým se společnost ŠKODA AUTO věnuje dlouhá léta. Po řadě dílčích projektů nyní přichází s uceleným konceptem, který si klade za cíl vtáhnout do dění nejširší veřejnost a přispět tak k popularizaci této problematiky a učinit české silnice bezpečnějšími.

 V pátek je většina motoristů myšlenkami na víkendovém výletě s rodinou nebo na oslavě s přáteli. Z důvodu tzv. „víkendové hlavy“ tak zřejmě umírá v tento den dle statistik Policie ČR nejvíce osob na českých silnicích. ŠKODA AUTO se rozhodla na tento neblahý trend reagovat a zakládá hnutí za bezpečný pátek, které chce učinit české silnice bezpečnějšími. Hnutí za bezpečný pátek vyzývá nejen řidiče vozů ŠKODA, ale i všechny ostatní, aby se přidali a pomohli změnit nebezpečné pátky na bezpečné.

Kampaní „Bezpečný pátek“ chce ŠKODA AUTO v České republice oslovit především rodiny s dětmi, žáky i jejich pedagogy ve školách, mladé řidiče, ale také seniory. Do konce roku uspořádá řadu naučně- vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů a soutěží, jejichž prostřednictvím hodlá demonstrovat svoji kompetenci na poli dopravní bezpečnosti, technickou vyspělost svých vozů, ale především konkrétními kroky napomoci ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Aktuálně připravuje spuštění multimediální aplikace pro názorné vzdělávání dětí – chodců. Na Rychnovsku pořádá automobilka roadshow po školách nebo městských akcích, kde má k dispozici různé virtuální nebo mechanické pomůcky a ukazuje, jak se vyvinula bezpečnost v autě, správné užití bezpečnostních pásů, jak si nastavit sedačku a podobně.
Na Rychnovsku již podobné akce proběhly v Dobrušce (účast na Dni záchranných složek), Opočně (oslavy 950 let města) nebo Kostelci nad Orlicí (přednášky pro střední školy).

JAKÝ BYL RODINNÝ DEN SE ŠKODA AUTO ANEB SOLNICKÉ LOUČENÍ S LÉTEM

Poslední prázdninový víkend proběhlo ve sportovním areálu v Solnici již tradiční Solnické loučení s létem. Letos se k němu opět připojila ŠKODA AUTO a rozšířila akci o Rodinný den nejen pro zaměstnance. Návštěvníci si tak užili dopolední vystoupení Honzy Ondera a kouzelníka Richarda Nedvěda, odpoledne své umění na pódiu předvedl zpěvák Adam Mišík a závěr programu patřil kapele Mig 21. Po celý den si zaměstnanci mohli vyzkoušet jízdu testovacích vozů značky ŠKODA. Mohli se tak projet i vozy, které sami vyrábějí. A zájem byl opravdu velký! Vozy ŠKODA si vyzkoušelo přes 150 řidičů a řidiček.

Nejmenší návštěvníci ocenili ukázky králičího hopu. Děti dále přilákal doprovodný program Hlas lesa, díky kterému se mohly seznámit s lesní zvěří, navštívit sférické kino či škodovácké minimuzeum nebo si zasoutěžit o dárkové balíčky. Do programu se zapojilo více než 350 dětí.

Také skákací hrad ŠKODA a další nafukovací atrakce po celý den doslova praskaly ve švech. Řada dětí se zúčastnila Koloběžkiády, která se v programu Solnického loučení s létem letos objevila jubilejně podesáté. Na workoutovém hřišti svůj um a správné cvičební techniky předvedl trenér Radek Laci a zájemcům radil, jak na takovém hřišti dobře a bezpečně cvičit. Mezi 4 000 účastníky akce panovala dobrá nálada, ke které kromě účinkujících vydatně přispělo krásné letní počasí.

Očima patriotů: Ilona Jungová
ve ŠKODA AUTO pracuje od roku 2000 

DSC01282_RET-1
Měla jsem nádherné povolání dětské sestry v rychnovské porodnici. Bohužel ze zdravotních důvodů jsem musela v roce 2000 zdravotnictví zcela opustit. A přišla otázka, co dál. Manžel Petr pracoval v závodě ŠKODA AUTO Kvasiny již od vyučení. Zkusit to také pro mne byla jasná volba. A štěstí mi přálo. Tehdejší vedoucí montáže pan Jiří Křepela hledal do kanceláře náhradu za mateřskou dovolenou a i díky znalosti němčiny jsem konkurz vyhrála. Byla to pro mě obrovská změna, do té doby jsem totiž neměla o výrobě ani tušení. Navíc právě začínal náročný náběh nového modelu Superb první generace, spojený se stěhováním do nově postavené montážní haly. S pomocí rodiny a dobrého kolektivu jsem to zvládla a nelituji. Práce sekretářky mě stále baví. Hlavní náplní je efektivní plánování termínů vedoucího, příprava podkladů na jednotlivé porady, sledování personálních a ekonomických ukazatelů útvaru. Závod se od doby mého nástupu velmi dynamicky proměnil, přibývají nové modely a noví lidé a s tím i nové zkušenosti. Věřím, že závod v Kvasinách má velkou budoucnost. A že i já , pokud mi zdraví a okolnosti dovolí, budu moci být ještě pár let jeho součástí.

Doplňující informace

Štítky

Média box

1 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně