NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 4/2018

Milí čtenáři,

Téměř 1,5 milionu korun na podporu vzdělávání na Rychnovsku

závod ŠKODA AUTO v Kvasinách má více než 80letou tradici výroby vozů a také jasnou budoucnost. Nedávné rozhodnutí dozorčí rady koncernu Volkswagen potvrdilo, že ŠKODA AUTO má v Kvasinách dlouhodobou perspektivu. Od roku 2023 zde budeme vyrábět nejen modely ŠKODA SUPERB a ŠKODA KODIAQ, ale také modely rodiny Volkswagen Passat. Investice ve výši více než 11 miliard korun do modernizace a rozvoje závodu, uskutečněná mezi lety 2015 a 2017, posunula závod mezi technologicky špičkové podniky v kraji a současně závodu zajistila pevné místo v rámci výrobního systému skupiny Volkswagen.

S blížícím se koncem kalendářního roku mi dovolte zrekapitulovat aktivity společnosti ŠKODA AUTO v uplynulém roce. Jsme si vědomi naší zodpovědnosti vůči zaměstnancům, jejich rodinám a lidem žijícím v blízkosti výrobního závodu. K našim prioritám patří a vždy patřilo být dobrým sousedem všem, kterých se naše aktivity přímo nebo nepřímo dotýkají. V souladu s touto strategií dlouhodobě podporujeme bezpečnost, dopravu, zdravotní i sociální zabezpečení, vzdělávání a další aktivity, jejichž aktuální přehled najdete v tomto newsletteru.

Rok 2018 byl zaměřen především na podporu alternativní dopravy našich zaměstnanců. V květnu jsme slavnostně otevřeli novou cyklostezku vedoucí k bráně závodu Kvasiny a následně pro zaměstnance uspořádali tzv. Kafe čtvrtky. Pro všechny, kdo do závodu přijeli alternativně, tj. svozovou linkou či na kole, jsme ve spolupráci s neziskovou organizací Pferda připravili občerstvení v podobě moštu či právě kávy. Zaměstnance, kteří do práce dojíždějí alternativně, podporujeme i mimo letní sezonu. Během podzimu jsme rozšířili kolárnu na druhé bráně s původními 385 místy a přidali dalších 216 míst. Také parkoviště motocyklů u této brány jsme rozšířili na celkovou kapacitu 114 míst.

Pro zaměstnance i obyvatele okolí závodu Kvasiny jsme dále uspořádali řadu volnočasových aktivit, ať už zimní – ŠKODA Prázdniny na lyžích, tak letní – Všesportovní den, letní kino a autokino a v neposlední řadě také Rodinný den se ŠKODA AUTO, který první zářijový víkend navštívilo 4 000 zájemců. Na Rychnovsku dále dlouhodobě realizujeme celou řadu aktivit na podporu bezpečnosti. Jde například o finanční dar Městské policii v Rychnově nad Kněžnou – dva miliony korun ročně na provoz. Kromě toho také obdržela vůz ŠKODA v rámci zvýšení mobility. V rámci zvýšení flexibility sociálních a zdravotních služeb v regionu zapůjčila naše společnost těmto organizacím čtyři vozy. Již nyní mohu slíbit, že v roce 2019 budeme v těchto projektech pokračovat a další připravujeme.

Příjemné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku Vám přeje

Jiří Černý
vedoucí výroby vozů závodu Kvasiny

 

Společenská odpovědnost je jednou z hlavních priorit společnosti ŠKODA AUTO. V souladu s touto strategií automobilka dlouhodobě podporuje vzdělávání v okolí závodů. V letošním roce věnovala téměř 1,5 milionu korun na podporu vzdělávání na Rychnovsku.

Společnost ŠKODA AUTO podporuje region v okolí Kvasin, a to zejména v oblasti bezpečnosti, dopravy, zdravotního a sociálního zabezpečení, volnočasových aktivit a vzdělávání – především technického směru.

Potřeby jednotlivých škol v regionu prověřovali jejich zástupci a společnost ŠKODA AUTO spolu se vzdělávací organizací AISIS, která se zaměřuje na inovace ve vzdělávání. „Společně vyhodnotili, jak poskytnutý finanční dar proměnit v efektivní podporu materiální vybavenosti školy a mentoringu učitelů, zacíleného na podporu technické a přírodovědné výuky. Některé školy tak upřednostnily investici například do vzdělávání učitelů, jiné nakoupily materiální vybavení, jako například data projektor, 3D scanner, pomůcky pro dopravní výchovu, interaktivní tabuli, nářadí a pomůcky do dílen a další technické vybavení,“ říká vedoucí závodu Kvasiny Jiří Černý.

Vzdelavani_DSC_1291

Společnost ŠKODA AUTO podpořila mateřské a základní školy celkem 17 měst a obcí, mezi nimi například Kvasiny, Solnice, Rychnov nad Kněžnou, Krčín, Černíkovice, Voděrady, Borohrádek a další. 

Společnost ŠKODA AUTO podporuje mnoho společensky odpovědných témat, která jsou klíčová v rozvoji regionu. V posledních dvou letech investovala do vybraných oblastí více jak 20 milionů korun. V minulosti například automobilka poskytla 2 miliony korun pro policii v Rychnově nad Kněžnou, čtyři auta pro sociální služby a podpořila projekty dopravní bezpečnosti pro města a obce v regionu.

ADVENTNÍ BRUSLENÍ

Stejně jako v minulých letech je pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky připraveno adventní bruslení. V Solnici u fotbalového hřiště je od 2. 12. 2018 do 6. 1. 2019 otevřena originální aréna s ledovou plochou. Návštěvníci se mohou navíc těšit na půjčovnu bruslí zdarma a stánek s občerstvením. Kluziště v Solnici slavnostně otevřeli čert s Mikulášem v neděli 2. prosince. Informace o otevírací době kluziště jsou uvedeny na www.adventnibrusleni.cz.

ADVENTNI-BRUSLENI-BANNER

ŠKODA AUTO VYSÁZELA NA RYCHNOVSKU TÉMĚŘ 24 000 STROMKŮ

Okolí výrobního závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách má díky spolupráci s automobilkou téměř 24 000 nových stromků. Celkový počet sazenic vysazených v rámci projektu ŠKODA Stromky tak za dvanáct let dosáhl více než 820 000. Sazenice slouží k výsadbě nových porostů a alejí, ale také k náhradě poškozených úseků lesa či zvýšení biodiverzity.

V rámci projektu ŠKODA Stromky aneb „za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR jeden vysazený strom“ došlo k vysázení nových sazenic nejen v Kvasinách, ale i v okolních obcích, jako jsou Solnice, Lupenice, Záměl, Dobruška nebo Opočno. Nejvíce mladých stromků zapustilo své kořeny v lesních porostech Orlických hor, které poškodila letošní větrná kalamita a které obhospodařuje Správa Kolowratových lesů. Za významné pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, praktikantů a studentů Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi bylo na Rychnovsku zasazeno téměř 24 000 sazenic.

„Projekt ŠKODA Stromky je další z řady společensko-ekologických aktivit, které se na Rychnovsku úspěšně realizují. Například letos na jaře se dobrovolníci v Kvasinách opět zapojili do projektu ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘, při kterém více než dvě stě účastníků kolem závodů v Mladé Boleslavi a v Kvasinách společně posbíralo přes sedm tun odpadu,“ připomíná Jiří Černý, vedoucí závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách.

Nová výsadba rozšířila počet stromů zasazených v letech 2007 až 2018 na téměř 820 000. Nejvýznamněji se projekt ŠKODA Stromky věnuje ohroženým lokalitám v Krkonošském národním parku, kde k rozšíření biodiverzity a obnově porostů posloužilo již 154 000 sazenic.

Projektem ŠKODA Stromky se automobilka ŠKODA AUTO v roce 2007 zavázala za každé prodané auto v České republice vysadit jeden strom. V rámci grantového řízení společnosti jsou každým rokem přidělovány žadatelům finance na příslušný počet sazenic. Zaměstnanci všech poboček společnosti se díky tomu aktivně zapojují nejen do výsadby, ale i do vyhledávání vhodných lokalit.

Škoda Auto, Kvasiny, Jiří Černý, Jan Hostinský

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty v rámci strategie GreenFuture. Obnova lesů a krajiny obecně je nedílnou součástí této strategie zastřešující všechny environmentální aktivity ŠKODA AUTO. Příkladných hodnot dosahuje společnost ŠKODA AUTO od roku 2010 také v oblasti snižování spotřeby energií (o 33 %) a v omezení množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 97 %). Na důsledné zavádění ekologických opatření v rámci strategie GreenFuture dohlíží specializované oddělení Green Office ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO vysázela na Rychnovsku téměř 24 000 stromků

Stand up comedy „Na stojáka“ rozesmála Kvasinsko

Nejen zaměstnanci měli během podzimu možnost zúčastnit se několika termínů stand up comedy „Na Stojáka“.

Během těchto populárních vystoupení stojí komik sám před publikem a baví jej pouze za pomoci mikrofonu historkami, vtipy a hereckými výstupy.

Banner-Na-stojáka-425x239

Každý z večerů vystoupili tři účinkující, kteří se na podiu postupně střídali a doplňovali. Po hodinovém představení následovalo přibližně 30 minut interakce s účastníky – autogramiáda, focení se zájemci atp. Akce se konaly napříč regionem a byly pro zaměstnance ŠKODA AUTO i zájemce z řad široké veřejnosti zdarma.

OČIMA PATRIOTŮ:
DAVID DYNTAR

DyntarVE ŠKODA AUTO PRACUJE OD ROKU 1997

Jelikož pocházím z podhůří Orlických hor, celé své mládí jsem se pohyboval kolem kvasinského závodu ŠKODA AUTO.  Tehdy jsem netušil, že se jednoho dne stanu jeho součástí. Do automobilky jsem nastoupil po ukončení oboru mechanik-opravář se zaměřením na svařování v roce 1997. Na svařovně, kde se tehdy vyráběly vozy FELICIA PICK-UP, jsem pracoval na pozici svářeče.

S náběhem první generace modelu SUPERB se svařovna začala více automatizovat. Pro nás to znamenalo seznamování s novými technologiemi. Pro mě to byla velká motivace, protože jsem v té době začal dálkově studovat Střední školu aplikované kybernetiky, obor výpočetní technika.

Před náběhem druhé generace modelu SUPERB jsem nastoupil na pozici mistra a pracoval jsem jak v kvasinském, tak i v mladoboleslavském závodě. Spolu s týmem skvělých kolegů jsme se podíleli na přípravách nového vozu. V současné době pracuji na pozici koordinátora svařovny B, kde vyrábíme vozy SUPERB a KODIAQ. Je velice úchvatné vidět, jak se kvasinský závod za ty roky rozrostl a zmodernizoval. Velké „díky“ patří mojí rodině, která mě vždy podporovala.

Věděli jste, že…

… nejnovějším ekologickým opatřením v závodě Kvasiny je modernizace chladicího zařízení v lakovně, bez něhož by zde nebylo možné realizovat specializované výrobní postupy. Původní chladicí systém byl v několika etapách nahrazen novými agregáty o celkovém chladicím výkonu 5,5 MW. Modernizované zařízení má výrazně úspornější provoz, vyšší spolehlivost a také technicky mnohem lépe eliminuje riziko úniku chladiva. Obnova chladicích zařízení a nárůst výkonu byly nezbytné pro navýšení kapacity lakovny.

Doplňující informace

Štítky

Média box

1 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně