NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 4/2020

Milí čtenáři,

jsme na prahu poslední třetiny letošního poněkud turbulentního roku, a tak doufám, že jste strávili letní měsíce ve zdraví a dopřáli jste si zasloužený odpočinek.

Během celozávodní dovolené jsme v závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách přistoupili k pravidelným revizím a údržbě. Letos byly tyto úkony obzvláště důležité, protože se nyní zaměřujeme na to, abychom dohnali výpadek výroby, způsobený pandemií nemoci covid-19. Kolegové z údržby odvedli dobrou práci, vyměnili například pásy výtahů a nainstalovali nový systém naklápění nosných zařízení. Jednou z nejtěžších prací během celozávodní dovolené bylo zavedení automatizace robotického nástřiku vnitřku karoserie v lakovně.

Za několik týdnů si připomeneme výročí zahájení výroby prvního sériového hybridního vozu značky ŠKODA – modelu SUPERB iV. Mám radost, že tato výkladní skříň automobilky i závodu v Kvasinách nasbírala řadu pozitivních reakcí od zákazníků i kladných recenzí od odborníků.

Naše zkušenosti s výrobou vozů s elektrickým pohonem jsou také pozitivní, i když se jedná o zcela jiný typ automobilu s náročnější konstrukcí i výstupní kontrolou. Ukázalo se, že naše rozsáhlé investice do výrobního zařízení a důkladné školení zaměstnanců se vyplatily, protože výroba i dodávky probíhaly podle požadavků. Jediné, co naše plány narušilo, byla odstávka spojená s koronavirem, ale v tomto ohledu jsme byli všichni na jedné lodi.

Jsem rád, že jsme náročnou zkoušku přestáli a současně jsme nezapomněli ani v této situaci pomáhat ostatním. Nejnovějším důkazem jsou otevřené grantové programy pro obce a organizace na Rychnovsku, kterými podpoříme místní obyvatele a jejich spolky. Více se dozvíte na následujících řádcích.

Přeji vám inspirativní čtení a pevné zdraví.

Milos-Halbich

Miloš Halbich

Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Kvasiny

ŠKODA AUTO PODPOŘÍ REGIONÁLNÍ PROJEKTY NA RYCHNOVSKU
Česká automobilka vyhlásila grantový program na podporu občanské společnosti v regionu Kvasin a okolí. Uchazeči o finanční prostředky mohou posílat své projekty do 16. října.

Hands

V rámci programu Atraktivita regionu 2020 otevřela ŠKODA AUTO nový grantový program pro projekty na podporu regionu a místních spolků. Pod názvem Občanská společnost – Rychnovsko se otvírají granty s dotací 150 000 až 500 000 Kč na podporu regionálních neziskových organizací a veřejně prospěšných aktivit.

Může jít o spolky, příspěvkové organizace nebo ústavy z okresu Rychnov nad Kněžnou, přihlásit se také mohou samostatné obce a města. Cílem je podpořit občanské instituce v okolí závodu Kvasiny, aby si mohly pořídit nové vybavení, zajistit rekonstrukci vlastního zázemí nebo vylepšit spolkové či komunitní prostory.

Ukončení první části je naplánováno na 16. října. Komise bude z došlých žádostí vybírat podle přínosu pro místní občany, obec nebo region. Přihlížet se bude v první řadě k zaměření projektu. Přednost dostanou takové návrhy, které jsou určeny na inovace, udržitelnost a možnosti dalšího rozvoje občanské společnosti. Důležitým hlediskem jsou vedle nezbytných náležitostí také záruky ze strany organizace, jako je historie spolku a jeho dosavadní aktivita. Žádosti lze stále podávat, a to elektronicky prostřednictvím systému NROS na stránkách www.nros.cz, kde jsou další podrobnosti.

Grantový projekt patří do širokého portfolia pomoci automobilky ŠKODA AUTO regionům, v nichž působí prostřednictvím svých výrobních závodů. Navzdory dopadům pandemie covid-19 byly grantové programy spuštěny i letos. Pro rok 2020 ŠKODA AUTO vyhlašuje 6 regionálních grantových programů. Během sedmileté existence grantového programu bylo částkou vyšší než 23 000 000 Kč podpořeno přes 500 projektů.


Kvasiny-zavod-2020

UZAVŘENÍ DRUHÉ BRÁNY
POMOHLO ZKLIDNIT DOPRAVU
Závod v Kvasinách přistoupil po letní testovací fázi k uzavření druhé brány. Cílem je zlepšení dopravní situace v obci.

Uzavření druhé brány se ukázalo jako efektivní krok ke zlepšení dopravní situace v nejbližším okolí závodu. V automobilce ŠKODA AUTO v Kvasinách se důkladně zvažovaly hlasy pro i proti tomuto řešení, protože brána slouží mnoha zaměstnancům pro cesty do zaměstnání. O vstup touto branou je takový zájem, že v obci docházelo ke komplikacím zejména v dopravě.

Od 1. července proto došlo k omezení průchodnosti této brány. Během letních měsíců byl nastaven zkušební režim, aby se prověřilo, zda nebude mít uzavření dopad na jiné oblasti v okolí závodu. Pro zajištění co nejlepší průjezdnosti zůstala druhá brána přístupná pouze pro místní pracovníky, tedy výhradně ty zaměstnance, jejichž trvalé či přechodné bydliště se nachází do 20 kilometrů od závodu. Tím se snížila průchodnost brány o plné dvě třetiny.

Nové řešení vstupu do závodu se během letních měsíců ujalo a kolem druhé brány se významně zlepšila průjezdnost. Zaměstnanci závodu se řídí pokyny zaměstnavatele a přispívají tak ke zklidnění dopravy ve špičkách, tedy při výměně směn. Vedení závodu bude situaci i nadále sledovat, aby se ujistilo, že přijatá opatření mají přínos pro obec a dopravní situaci v okolí závodu a současně umožňují plynulé střídání personálu.


Věděli jste, že…

V Centru kvality závodu v Kvasinách lze simulovat i monzunový liják. Sériové vozy z Kvasin procházejí pečlivou výstupní kontrolou, vybraný vzorek vozů se pak podrobuje důkladným zkouškám. Téměř tři desítky specialistů se zaměřují na různé vlastnosti vozů, aby na nich ověřili jejich bezchybný stav. Zkouší se elektrická výstroj, zvláště u vozů s hybridním pohonem, které mají širší sérii zkoušek, dále světlomety, funkce brzd a pohonného ústrojí. S pomocí tzv. akustické kamery se posuzuje akustický komfort a kvalita těsnění. Nejnáročnější zkouškou je test voděodolnosti. Během něj se simuluje evropský déšť i monzunový liják. Denně takto odborníci namátkou zkontrolují až 20 automobilů.

Škoda Superb iV, výroba

OČIMA STÁŽISTŮ
Markéta Hanušová

IMG-0316

Oddělení Plánování lidských zdrojů má už druhým rokem na stáži jako posilu Markétu Hanušovou. Náplní její práce je péče o agenturní personál, letos se jí podařilo úspěšně složit bakalářskou zkoušku a pokračuje ve vysokoškolském studiu i v práci v Kvasinách.

„Moje stáž zahrnuje vytváření datových analýz a jejich vyhodnocování. Mám také možnost vést projekty zaměřující se na problematiku agenturního personálu v závodě v Kvasinách. Baví mě, že práce není jednotvárná a stále dostávám nové úkoly s přesahem do nových oblastí. Mám možnost pracovat v různých systémech, jako je SAP či Power BI. Na začátku jsem měla ze složitých úkolů jisté obavy, ale nyní, po téměř dvou letech, se na náročnější práci spíše těším, protože se zase něco nového naučím.

Do závodu Kvasiny jsem se dostala, když jsem během studia na vysoké škole hledala brigádu, kde nasbírám co nejvíce zkušeností před tím, než nastoupím do zaměstnání. ŠKODA AUTO nabízí mnoho příležitostí a stáž v této mezinárodní společnosti studentům umožnuje, aby rozvinuli své schopnosti ve více oblastech. Pestrá praxe mi také pomůže upřesnit, čemu bych se chtěla věnovat, až dokončím studia.

V průběhu bakalářského studia jsem vycestovala v rámci programu Erasmus+ na půlroční studium do zahraničí. Byla to pro mě velká životní zkušenost a díky tomu bych se nebránila ani pracovní příležitosti v zahraničí, spíše naopak.

Když přemýšlím nad tím, co je nejdůležitější pro dobré uplatnění mladého uchazeče o práci, je toho určitě více. Mezi nejdůležitější hlediska bych jednoznačně řadila znalost cizích jazyků, umět se rozhodovat, komunikovat, vystupovat před více lidmi, reagovat na krizové situace, být otevřený novým výzvám a umět spolupracovat v kolektivu.“

Ukliďme Česko, Škoda Auto, Kvasiny

AKCE UKLIĎME ČESKO PROBĚHNE NA RYCHNOVSKU JIŽ V NEDĚLI 20. ZÁŘÍ
Zaměstnanci závodu Kvasiny a další dobrovolníci se vydají tak jako v minulých letech uklízet přírodu.

Víkendový sběr odpadků v rámci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky, se opět zaměří i na lokality, v nichž působí ŠKODA AUTO, včetně okolí závodu Kvasiny. Česká automobilka se jako partner k této akci připojuje již pošesté a opět vyzývá k dobrovolnému úklidu i své zaměstnance, stážisty a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zájem přispět ke zlepšení životního prostředí. Během minulých ročníků posbíraly stovky dobrovolníků několik tun odpadků.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, Kvasiny