ŠKO-ENERGO, dodavatel energie pro společnost ŠKODA AUTO, posiluje stabilitu sítě pomocí inovativního elektrodového kotle

› Technologie Power-to-Heat přeměňuje elektrický proud na dálkové teplo a v době špiček ve vytížení sítě ukládá energii
› První elektrodový kotel v České republice posiluje stabilitu sítí a snižuje riziko blackoutu
› ŠKO-ENERGO již více než 20 let dodává do závodů společnosti ŠKODA AUTO v České republice elektrickou energii, vodu, teplo a zemní plyn, kromě toho zásobuje teplem i domácnosti
› Bezpečná, efektivní energetická technika s nízkou hladinou emisí CO2 je důležitým pilířem ekologické strategie ,GreenFuture‘

Mladá Boleslav, 4. listopadu 2016 – Energetická společnost ŠKO-ENERGO, na níž má ŠKODA AUTO podíl ve výši 44,5 procenta, dnes v Mladé Boleslavi uvedla do provozu moderní elektrodový kotel. Inovativní zařízení, označované jako Power-to-Heat, vyrábí jednak ekologické dálkové teplo, jednak slouží jako zásobník při špičkách ve veřejné rozvodné síti. Společnost ŠKO-ENERGO se tak opět stala průkopníkem efektivní a k přírodním zdrojům šetrné energetické technologie a výrazně přispěla ke splnění cílů, zakotvených v ekologické strategii ,GreenFuture‘ společnosti ŠKODA AUTO. Mimo jiné dokázala automobilka a energetická společnost, od jejíhož založení uběhlo více než 20 let, snížit spotřebu energie na jeden vyrobený vůz o více než polovinu.

„ŠKO-ENERGO jako výhradní dodavatel energií a energetických služeb pro ŠKODA AUTO neustále usiluje o inovace v oblasti výroby energií,“ uvedl člen představenstva ŠKODA AUTO a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO Michael Oeljeklaus. „ŠKO-ENERGO přitom úzce spolupracuje s automobilkou v rámci strategie GreenFuture na kontinuálním snižování spotřeb energií. ŠKO-ENERGO projektem Power-to-Heat učinilo další významný inovativní krok.“

Elektrodový kotel, společně provozovaný a koncipovaný společnostmi ŠKO-ENERGO a E.ON Česká republika, která je také spoluvlastníkem energetické firmy, je připojen na moderní teplárnu společnosti ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi. Nové zařízení přeměňuje elektrickou energii na teplo. Základem je válcovitá nádrž, v níž vodu zahřívají elektrody o napětí 6,3 kV. V projektu Power-to-Heat-Projekt společnosti ŠKO-ENERGO je elektrodový kotel napojen na tepelný výměník, který vyprodukované teplo převede do sítě dálkového vytápění.

Vedle výroby tepla lze pomocí elektrodového kotle také regulovat vytížení veřejné rozvodné sítě. Pokud v době s nízkou spotřebou vznikají kritické zátěžové špičky, využije se přebytečný proud pro vytápění kotle. Tímto způsobem snižuje nové zařízení riziko blackoutu a zvyšuje jistotu při zásobování České republiky a Evropy elektrickou energií.

Miroslav Žďánský, který projekt ve společnosti ŠKO-ENERGO inicioval, vysvětluje: „S projektem Power-to-Heat jsme opět rozšířili naše portfolio a vytvořili novou důležitou službu pro provozovatele rozvodných sítí ČEPS – a to velice inovativním a velice efektivním způsobem.“ ČEPS jako exkluzivní poskytovatel provozu rozvodné sítě v České republice zároveň úzce spolupracuje s celoevropskými rozvodnými sítěmi.

Zahájení provozu elektrodového kotle se vedle člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO Michaela Oeljeklause zúčastnili také přední představitelé společnosti E.ON Česká republika, ŠKO-ENERGO a dalších spolumajitelů ČEZ a VW Kraftwerk.

ŠKODA sdružuje všechny své ekologické aktivity pod jednou střechou – v rámci strategie ,GreenFuture‘, která stojí na třech pilířích. ,GreenProduct‘ se zbývá vývojem co nejekologičtějších automobilů, co se týče spotřeby paliva i co se týče použitých materiálů a jejich recyklovatelnosti. Prostřednictvím ,GreenRetail‘ značka podporuje provozovny ve své prodejní a servisní síti při snaze o co nejekologičtější hospodaření. ,GreenFactory‘ shrnuje všechny aktivity, směřující k co nejekologičtější výrobě. Na tomto poli značným dílem přispívá už od svého založení v polovině roku 1995 právě společnost ŠKO-ENERGO.

ŠKO-ENERGO je již více než 20 let dodavatelem veškerých energií pro společnost ŠKODA AUTO. Hlavním úkolem tohoto podniku se sídlem v Mladé Boleslavi je zásobování všech třech výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí elektrickým proudem, vodou, teplem, zemním plynem a stlačeným vzduchem. Kromě toho zásobuje teplem obyvatele, provozy a instituce města Mladá Boleslav. Spoluvlastníky společnosti ŠKO-ENERGO jsou vedle společnosti ŠKODA AUTO, a.s. (44,5 procent) i VW Kraftwerk GmbH (22,5 procent), E.ON Czech Holding AG (21,0 procent) a energetická společnost ČEZ a.s. (12,0 procent).

Společně s dodavatelem energií dosáhla automobilka ŠKODA mj. podstatného zlepšení v emisích CO2 na jeden vyrobený vůz. V letech 1995 až 2014 automobilka tuto hodnotu snížila na méně než polovinu: Spotřeba energie na jeden vyrobený vůz klesla z 3,9 na 1,75 MWh.

Důležitým příspěvkem ke snížení emisí CO2 bylo zejména zvýšení množství spalované biomasy v teplárně ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi. Teplárna z jedné třetiny vyrábí energii z dřevěných pelet, tedy z obnovitelné biomasy. Oproti dříve běžnému využití uhlí a plynu se jen tímto opatřením ročně ušetří až 130.000 tun CO2.

Doplňující informace

Fotografie