ŠKODA AUTO a Odbory KOVO dojednaly kolektivní smlouvu

› Dohodnutá kolektivní smlouva platí do konce března 2020
› Zvýšení tarifů zaměstnanců automobilky o pevnou měsíční částku ve výši 2.500 Kč

Mladá Boleslav, 22. března 2019 – Vedení společnosti ŠKODA AUTO a Odbory KOVO se dnes dohodli na kolektivní smlouvě.

„Novou kolektivní smlouvou jsme společně se sociálním partnerem KOVO dosáhli výsledku, který na jedné straně odráží náročné tržní prostředí a současně oceňuje výkon zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO“, říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier a dodává: „Vedle nadále složitých ekonomických celosvětových podmínek nabývá i ve společnosti ŠKODA AUTO citelně na intenzitě proces transformace v automobilovém průmyslu. Jsme odhodláni tuto největší změnu v historii automobilového průmyslu úspěšně spoluutvářet. To však vyžaduje enormní investice do budoucnosti, které v příštích letech zatíží náš hospodářský výsledek. Je zřejmé, že v takové situaci si už nemůžeme dovolit mimořádně vysoký nárůst tarifů, jaký byl dojednán v minulém roce. Našim cílem je dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti společnosti ŠKODA AUTO a tím i pracovních míst pro naše zaměstnance. Děkuji Odborům KOVO pod vedením Jaroslava Povšíka za konstruktivní jednání, vedená v ovzduší vzájemné důvěry.“

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, k tomu dodává: „Kromě navýšení tarifu o pevnou měsíční částku se budou zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO díky bonusovému systému opět přímo podílet na hospodářských výsledcích podniku. Tarifní zaměstnanci obdrží variabilní bonus ve výši 61.000 Kč. Při kolektivním vyjednávání byla kromě toho dohodnuta mimořádná jednorázová prémie ve výši 4.000 Kč, která bude vyplacena ve stejném výplatním termínu. Všichni zaměstnanci si za svou tvrdou a odpovědnou práci v roce 2018 tento bonus více než zaslouží.“

ŠKODA AUTO a Odbory KOVO se dohodly na roční platnosti kolektivní smlouvy. Automobilka zvyšuje platy tarifních zaměstnanců o pevnou měsíční částku ve výši 2.500 Kč měsíčně. Mimořádné platby, tedy variabilní bonus a jednorázová prémie, v celkovém součtu činí 65.000 Kč a budou vyplaceny v květnu. Kromě toho bude v prosinci vyplacena další jednorázová prémie ve výši 2.000 Kč.

Průměrná mzda tarifního zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO v roce 2018 činila více než 51.275 Kč.

Doplňující informace

Štítky

Média box

1 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně

Související články Na základě štítků: zaměstnavatel