ŠKODA AUTO DigiLab a Champion Motors zakládají společný podnik v Izraeli

› ŠKODA AUTO DigiLab a Champion Motors v Praze podepsali dokumenty o založení společného podniku v Tel Avivu
› Společný podnik v Tel Avivu otevře ŠKODA AUTO DigiLabu nejlepší přístup k talentům a novým technologiím v oblasti IT
› Partner Champion Motors disponuje vynikajícími kontakty s izraelskými startupy
› Kooperace je zaměřena na spolupráci s hi-tech-startupy a univerzitami
› Startupová velmoc Izrael patří mezi regiony s největším počtem nově zakládaných technologicky vyspělých společností

Praha, 15. prosince 2017 – ŠKODA AUTO DigiLab a izraelský importér vozů značky ŠKODA Champion Motors založili v Tel Avivu společný podnik, který své aktivity zahájí již v lednu 2018. Dokumenty k založení společného podniku včera v Rudolfinu na pražském Starém Městě podepsali předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier, CEO společnosti Champion Motors Dan Orenstein a spolu s ním Erez Vigodman a Dr. Yoram Turbowicz, členové představenstva izraelského partnera.

 

Prostřednictvím nového společného podniku bude ŠKODA AUTO DigiLab nyní zastoupen i v Tel Avivu. Toto město je považováno za jedno z nejdynamičtějších center IT-startupů na světě. Dva stálí zaměstnanci zde budou navazovat kontakty s nejdůležitějšími izraelskými startupy a iniciovat nové projekty.

„Izrael je kvalitním zdrojem digitálních inovací. Přítomnost v Izraeli a možnost získat přístup k inovativním projektům, hi-tech-startupům a talentům v oblasti IT má pro značku ŠKODA velký význam,“ zdůraznil předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „Jsme pevně přesvědčeni o tom, že tímto způsobem budeme moci optimálně využít tamní kreativní ekosystém a kompetenci digitálního vývoje. Společnost ŠKODA AUTO v současnosti do popředí staví oblasti jako Cyber Security a Big Data,“ dodává Maier.

„Jsme hrdí na to, že posílíme naší spolupráci se společností ŠKODA AUTO a že ji založením společného podniku v Izraeli pozdvihneme na vyšší úroveň,“ říká profesor Itzhak Swary, předseda správní rady společnosti Champion Motors. „Jsem si jist, že díky našemu spoIečnému podniku a aktivní přítomnosti společnosti ŠKODA AUTO v izraelském ekosystému vzniknou nové obchodní možnosti pro všechny zúčastněné – pro českou automobilku, společnost Champion Motors i místní průmysl.“

Cílem partnerství je stálý kontakt s regionálními aktéry IT-scény, s podniky a vysokými školami. V centru pozornosti je spolupráce se startupy, které již dosáhly určitého stupně zralosti. Účelem je nalézt co nejvíce inovativních projektů, z nichž bude možno pro značku ŠKODA vytvořit zajímavé obchodní modely.

ŠKODA AUTO DigiLab v této oblasti úzce spolupracuje se společností Champion Motors. Dlouholetý úspěšný importér vozů značky ŠKODA i modelů dalších koncernových značek má společně s mateřskou společností Allied Group rozsáhlé znalosti a zkušenosti s podporou progresivních hi-tech-firem. Champion Motors a Allied Group jsou úzce propojené jak s IT-scénou, tak i s místními kapitálovými fondy. Podnik sám už řadu let investuje do nově založených inovativních podniků, které teď budou mít příležitost spolupracovat i se ŠKODA AUTO DigiLabem.

Majetkové účasti společnosti Allied Group jsou zaměřeny například na vývoj nových digitálních bezpečnostních řešení a technologií optických senzorů. Izraelský importér a česká automobilka plánují mimo jiné i společnou inovační platformu, která bude podporovat startupy z oblastí automobilového průmyslu a chytré mobility. Podpory se projektu dostane i ze strany Česko-izraelské obchodní a průmyslové komory.

Aktuálně je v Izraeli více než 6000 startupů, zhruba 300 výzkumných a vývojových institucí nadnárodních podniků a stovky hi-tech-firem. Branži technologických podniků, která nyní zažívá velký rozmach, podporuje finanční sektor, který je nakloněn investicím.

Automobilový sektor je důležitým podporovatelem i uživatelem tohoto dynamického rozvoje. Automobilovými projekty se v současné době v Izraeli zabývá více než 500 startupů a výzkumných skupin – šestkrát více než v roce 2013.

Modely značky ŠKODA tvoří již od svého vstupu na izraelský trh na počátku devadesátých let nepřehlédnutelnou součást zdejšího vozového parku. Od ledna do konce listopadu 2017 dodala společnost ŠKODA AUTO izraelským zákazníkům více než 23 000 vozů. Vozy ŠKODA jsou na izraelských silnicích obvyklým jevem.

V rámci své Strategie 2025 definovala značka ŠKODA digitalizaci a vývoj digitálních služeb, souvisejících s mobilitou jako jeden z hlavních pilířů budoucího rozvoje firmy. Důležitou roli přitom hraje ŠKODA AUTO DigiLab v Praze, který má mimo jiné posílit inovační schopnost a digitální vývojovou kompetenci české automobilky. ŠKODA AUTO DigiLab orientuje celý podnik dle možností a požadavků digitalizace. Tento ideový inkubátor, koncipovaný jako rychle reagující IT-startup zkoumá a vyvíjí nové obchodní modely, řešení a produkty. Mezi hlavní úkoly ŠKODA AUTO DigiLabu patří i kooperace s externími inovátory.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2017, DigiLab