ŠKODA AUTO DigiLab uzavřel inovační partnerství v Izraeli

› Kooperace v Tel Avivu má zajistit přístup k technologickým trendům a IT-talentům
› Allied Group je partner společnosti ŠKODA AUTO a zároveň společnost dobře napojená na izraelskou startupovou scénu
› Cílem je spolupráce s hi-tec start-upy, dalšími podniky a vysokými školami
› Izrael je považován za jedno z celosvětových center digitálních startupů

Tel Aviv/Mladá Boleslav, 24. srpna 2017 – ŠKODA AUTO DigiLab a Champion Motors Ltd., izraelský importér české značky, se budou společně angažovat v digitální startupové scéně v Tel Avivu. Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier a prof. Itzhak Swary, předseda představenstva společnosti Champion Motors Ltd., podepsali odpovídající memorandum. Město na břehu Středozemního moře patří k hlavním centrům IT-startupů.

„Izrael je kvalitním zdrojem digitálních inovací,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „Mít zastoupení v místě a mít přímý přístup k inovativním projektům, hi-tec startupům a IT-talentům, má pro společnost ŠKODA AUTO velký význam. Jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem budeme moci tamní kreativní ekosystém a kompetenci digitálního vývoje proměnit ve smysluplné projekty. V popředí zájmu společnosti ŠKODA AUTO jsou v současné době oblasti jako zrychlené testování, výroba prototypů a implementace digitálních technologií,“ dodává Maier.

Cílem partnerství je kontinuální výměna zkušeností s aktéry regionální IT-scény, podniky a vysokými školami. V popředí zájmu je spolupráce se startupy určitého stupně zralosti. Přitom mají být brzy identifikovány inovativní projekty, z nichž lze pro společnost ŠKODA AUTO odvodit nové obchodní modely.

Za tímto účelem spolupracuje ŠKODA AUTO DigiLab těsně se společností Champion Motors Ltd. Tento dlouholetý úspěšný importér vozů značky ŠKODA i dalších koncernových značek má spolu s mateřskou společnosti Allied Group i bohaté odborné znalosti a zkušenosti z oblasti podpory ambiciózních hi-tec společností. Champion Motors Ltd. a Allied Group jsou skvěle propojené jak s místní IT startupovou scénou, tak s místními kapitálovými fondy. Podnik sám již několik let investuje do inovativních nových podniků, na které se teď napojí i ŠKODA AUTO DigiLab. Allied Group se zaměřuje například na vývoj nových řešení mobility v oblasti automobilů, například asistenčních systémů senzorů, konektivity a v dalších oblastech. Izraelský importér a česká automobilka plánují mimo jiné i společnou inovační platformu, která bude podporovat startupy z oblastí automotive a smart mobility. Rozsáhlou podporu získá projekt také od česko-izraelské průmyslové a obchodní komory.

Předseda představenstva Champion Motors Ltd. prof. Itzhak Swary, zdůraznil: „Těší nás, že i v budoucnu budeme úzce spolupracovat se společností ŠKODA AUTO a že tuto kooperaci dokonce prohloubíme“.

Aktuálně je v Izraeli více než 6 000 startupů, zhruba 300 výzkumných a vývojových zařízení mezinárodních podniků a stovky izraelských hi-tec-podniků. Vzkvétající obor podporuje finanční sektor, příznivě nakloněný investicím, i iniciativní inkubátory a akcelerátory.

Automobilový sektor je významným podporovatelem a uživatelem tohoto dynamického vývoje. Projekty z oblasti Automotive se v Izraeli zabývá více než 500 startupů a výzkumných skupin, tj. přibližně šestkrát více subjektů než v roce 2013.

V rámci Strategie 2025 definovala ŠKODA digitalizaci a vytváření digitálních služeb, souvisejících s mobilitou, jako jeden z pilířů budoucího rozvoje podniku. Důležitou roli přitom hraje ŠKODA AUTO DigiLab v Praze, který má mimo jiné posílit schopnost inovovat a také posílit kompetenci české automobilky k digitálnímu vývoji. ŠKODA AUTO DigiLab orientuje celý podnik na možnosti a požadavky digitalizace. Je koncipovaný jako rychle reagující IT-startup a zkoumá a vyvíjí nové obchodní modely, řešení a produkty. Mezi hlavní úkoly ŠKODA AUTO DigiLabu patří výměna zkušeností s externími inovátory.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2017, DigiLab