ŠKODA AUTO hostila v Mladé Boleslavi druhé kolokvium na téma „Budoucnost automobilového průmyslu v ČR“

› Setkání členů vlády ČR, oborového sdružení (AutoSAP), ŠKODA AUTO, zástupců českého hospodářství a odborů, spolu se zahraničními odborníky, zástupci municipalit, akademické obce a výzkumných institucí
› Účastníci kolokvia diskutovali o konkrétních výsledcích a nezbytných opatřeních pro úspěšnou realizaci příslušného Memoranda a akčního plánu pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu v ČR

Mladá Boleslav, 18. března 2019 – V pondělí se v sídle společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi konalo druhé kolokvium na téma „Budoucnost automobilového průmyslu v ČR“. Na pozvání Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) se setkali předseda vlády ČR Andrej Babiš a další členové vládního kabinetu s předsedou představenstva ŠKODA AUTO Bernhardem Maierem a dalšími zástupci automobilky, zástupci odborů, automobilového, energetického a telekomunikačního odvětví. Společně se zahraničními experty, zástupci municipalit, akademické obce a výzkumných ústavů diskutovali o výsledcích realizace akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice. Ústředními tématy diskuze byla digitalizace, elektromobilita a chytrá mobilita, investice do vzdělávání, výzkum a vývoj.

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, zdůraznil v rámci kolokvia: „ŠKODA AUTO utváří budoucnost mobility v úzké soudržnosti a otevřeném dialogu se všemi zainteresovanými stranami. S jistotou lze konstatovat, že zvládnutí náročných výzev, před kterými automobilový průmysl stojí, ve snaze zachovat vysokou výkonnost automobilového průmyslu v České republice, vyžaduje efektivní spolupráci celého odvětví, politické reprezentace a klíčových institucí státní správy a samosprávy.“

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů a prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), doplňuje: „Druhé kolokvium na posílení tuzemského automobilového průmyslu podnítilo konstruktivní dialog mezi politickou reprezentací a dalšími zástupci českého hospodářství. Dnes dosažené dohody pro realizaci souboru opatření vytvoří platformu pro aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran a urychlí realizaci klíčových opatření akčního plánu stejně jako dalších projektů.“

Mimo to se účastníci kolokvia dále shodli na nutnosti úzké spolupráce v oblasti chytré mobility. ŠKODA nabízí v oblasti strategie chytré mobility otevřenou spolupráci v návaznosti na vládní program digitalizace České republiky pod názvem Digitální Česko a Inovační strategie.

Pro zlepšení a urychlení vývoje chytré mobility vznikne ve spolupráci s vládní agenturou pro podporu podnikání a investic – CzechInvest nové inovační centrum Mobility Innovation Hub, které propojí experty z automobilového sektoru, státní správy a napojí je na globální inovační centra s cílem identifkovat, otestovat a přinést do reálného provozu nová řešení na podporu mobility obyvatelstva České republiky.

Vedle elektromobility povede postupující digitalizace k trvalým změnám budoucích automobilů, stejně jako celého automobilového odvětví. Všechny strany se zároveň dohodly na nutnosti urychlení spolupráce v oblasti rozšiřování potřebné infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Aby bylo v budoucnu možné plně využít všechny možnosti a služby, které budou v automobilovém odvětví k dispozici díky pokročilé digitalizaci, dohodly se všechny zúčastněné strany na plošném zlepšení pokrytí dopravních tahů vysokorychlostním internetem.

V rámci Strategie 2025 pokračuje ŠKODA AUTO v realizaci konkrétních opatření v oblastech eMobility a digitalizace. Elektrifikace modelové palety značky ŠKODA začne v letošním roce a učiní tak z roku 2019 zcela mimořádný milník v dosavadní více než 124leté historii podniku. V Kvasinách začne sjíždět z výrobní linky ŠKODA SUPERB s plug-in-hybridním hnacím ústrojím, mimo to k němu přibude první sériově vyráběný elektromobil značky – model CITIGO. Od příštího roku se v závodě v Mladé Boleslavi začnou vyrábět elektromobily využívající modulární elektrickou platformu MEB koncernu Volkswagen.

V pražském DigiLabu a společném podniku v izraelském Tel Avivu, vyvíjejí a testují digitální řešení a nové koncepty mobility, které postupně společnost přivádí do praxe a začíná nabízet zákazníkům. HoppyGo je tak již nyní největší peer-to-peer službou v oblasti sdílení automobilů v České republice, CareDriver je služba, která kombinuje mobilitu a sociální péči, pro děti, seniory a lidi s postižením, a Uniqway je projekt komunitního sdílení vozidel pro studenty.

Do konce roku 2022 plánuje ŠKODA AUTO investovat do rozvoje alternativních pohonů a digitalizace 2 miliardy eur. Jedná se o největší investiční program v dosavadní historii automobilky.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2019, Mladá Boleslav