ŠKODA AUTO otevřela sdílenou laboratoř UNI.Lab při Technické univerzitě v Liberci

› Sdílená laboratoř jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností mezi studenty a zástupci společnosti ŠKODA AUTO
› Automobilka podporuje řadu různých akcí pro žáky a studenty
› Fundované vzdělání v technických oborech je hlavním předpokladem dlouhodobého zajištění České republiky coby jednoho z center automobilového průmyslu

Mladá Boleslav, 27. února 2019 – Společnost ŠKODA AUTO otevřela sdílenou laboratoř UNI.Lab při Technické univerzitě v Liberci. Zde se mohou studenti seznámit s tím, jaké jsou možnosti jejich budoucí kariéry ve společnosti ŠKODA AUTO po ukončení studia. Kromě toho si mohou studenti a zástupci automobilky vyměňovat názory a zkušenosti ohledně aktuálního vývoje automobilového průmyslu. Velký důraz je kladen na témata jako je elektromobilita, digitalizace a automatizace. Sdílená laboratoř, která je prvním zařízením svého druhu v České republice, podporuje vzdělávání v oblastech Průmyslu 4.0. ŠKODA AUTO podporuje v celé zemi řadu vzdělávacích projektů, kromě toho také spolupracuje se dvěma desítkami univerzit a čtyřiceti středními školami a odbornými učilišti technického zaměření.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, vysvětluje: „Aktuální změny v automobilovém průmyslu vyžadují při spolupráci mezi naším podnikem a tuzemskými univerzitami inovativní koncepty a zajímavé formáty. Abychom i v budoucnu byli atraktivním zaměstnavatelem pro ty nejlepší odborníky, je neustálá výměna názorů a zkušeností s mladými talenty stejně důležitá jako pestrá nabídka kariérních možností.“

Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, Bohdan Wojnar, dodává: „Budoucí rozvoj České republiky jako jednoho z center automobilového průmyslu bude značně záviset na fundovaném vzdělání pracovníků technických profesí. Proto jsme etablovali dlouhodobou spolupráci s celou řadou škol a univerzit, ze které získávají všichni zúčastnění. S novou sdílenou laboratoří při naší partnerské univerzitě v Liberci jsme vytvořili informační centrum sloužící ke spojení teorie s praxí, čímž můžeme dále posilovat vzdělání v technických oborech v České republice.“

UNI.Lab je první sdílená laboratoř v České republice. Studenti si tu se zástupci společnosti ŠKODA AUTO vyměňují informace a zkušenosti týkající se konkrétních projektů a vývoje automobilového průmyslu. Kromě toho se studenti mohou informovat o možnostech svého kariérního rozvoje po ukončení studia. Vedle přednášek je v nabídce také poradenství při vypracovávání bakalářských a diplomových prací.

V celé republice společnost ŠKODA AUTO podporuje 20 univerzit a čtyři desítky odborných středních škol. Automobilka pro studijní a výzkumné účely poskytuje také vozy, popř. jejich komponenty. V roce 2018 darovala společnost ŠKODA AUTO školám 60 nehomologovaných vozů, 55 motorů, 31 převodovek a 205 dalších technických zařízení, které pedagogové a studenti používají k prohlubování svých znalostí o technice a nových technologických postupech.
Společnost ŠKODA AUTO se také angažuje jako pořadatel celostátní soutěže „Autoopravář junior“ pro žáky technických oborů. Soutěže, která se letos bude konat už po pětadvacáté, se pravidelně účastní více než 4 000 žáků. Finále se tradičně koná v Servisním a tréninkovém centru společnosti ŠKODA AUTO.

Podpora profesního vzdělávání má ve společnosti ŠKODA AUTO dlouhou tradici. Automobilka podporuje žáky a studenty prostřednictvím celé řady nabídek a akcí, mezi kterými najdeme odborné přednášky, exkurze, soutěže, veletrhy a výstavy, workshopy, hackathony nebo Den otevřených dveří, tzv. ŠKODA DAY, který se koná každoročně na podzim. ŠKODA kromě toho studentům technických oborů nabízí různé programy. Nastupujícím talentům jsou nabízena placená praktikantská místa, automobilka je také podporuje při vypracovávání závěrečných prací. Absolventům univerzit nabízí ŠKODA mezinárodní Trainee program s praxí v zahraničí a dále také doktorandské studium.

Další informace o kariérních možnostech pro studenty a absolventy najdete na stránkách www.skoda-kariera.cz.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky