ŠKODA AUTO podporuje nově vznikající národní program Mobility Innovation Hub

› Program bude podporovat vývoj služeb mobility a technologií, jejich testování a rychlou implementaci
› Cílem je přilákat do ČR globální inovace nejen do automobilového průmyslu a sektoru služeb mobility
› Půjde o jedinečné partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, univerzitami a výzkumnými centry
› MIH bude efektivně napomáhat při zajištění legislativního rámce, rozhodování a při přípravách projektů
› ŠKODA AUTO si od programu slibuje synergické efekty jako je snazší přístup k technologiím, k datům a novým řešením

Mladá Boleslav, 16. června 2020 – ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším podporovatelům nově vznikající inovační platformy Mobility Innovation Hub (MIH). Jde o iniciativu založenou na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Firmy, startupy, výzkumná centra, univerzity, státní správa a samospráva chtějí novou platformu využít k výměně know how a k efektivní realizaci nových inovativních projektů mobility. Jedním z cílů jsou globální inovace a další posílení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu a dalších odvětví. O koordinaci a přípravu celého programu Mobility Innovation Hub se stará státní agentura CzechInvest.

Chief Digital Officer ŠKODA AUTO, Andre Wehner, uvádí: „Založení programu Mobility Innovation Hub vychází z Memoranda a Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu. Jde o jedinečnou platformu, kterou společně budují soukromé firmy, veřejný sektor, univerzity a výzkumná centra. Je to šance, jak se ještě intenzivněji podílet na inovativních projektech. ŠKODA tuto iniciativu podporuje s plným přesvědčením.“

MIH bude financován státem ale také ze zdrojů partnerů. Má podpořit inovace a vývoj v mobilitě a službách s ní spojených. Základní parametry programu byly představeny během vládního Kolokvia II o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, které v březnu 2019 hostila ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

Hlavní témata Mobility Innovation Hubu jsou čtyři: Smart factory, eMobilita a alternativní pohony, autonomní řízení

a digitalizace. Tím má hub přispět k tomu, aby se Česko stalo jedním z globálních center inovací v automobilovém průmyslu, který je páteří české ekonomiky. ŠKODA AUTO je přitom jeden z největších podporovatelů MIH. Jeho výsledky budou všem partnerům k dispozici.

Od své účasti v novém inovačním programu ŠKODA AUTO očekává ještě intenzivnější propojení s univerzitami a globálními výzkumnými institucemi, užší kontakty ke startupům z celého světa, snadnější přístup k novým technologiím a pružnou spolupráci se státní správou a samosprávami. Všechny tyto aspekty ve střednědobém horizontu posilují celou oblast automobilového průmyslu v České republice. ŠKODA AUTO pak získává další prostředek pro naplnění své Strategie 2025 a pokračuje na své cestě směrem k „Simply Clever Company pro nejlepší řešení mobility“.

Zapojení značky do Mobility Innovation Hubu koordinuje její inovační centrum ŠKODA AUTO DigiLab. Bude se podílet na rozhodovacích procesech MIH, na základě určených pravidel spoluurčovat jeho priority a poskytovat expertízu včetně zkušeností a kontaktů z dalších zemí. Díky této nové roli ŠKODA AUTO DigiLab dále zdůrazňuje svůj význam, coby inovačního centra automobilky.

ŠKODA AUTO DigiLab je v oblasti technologií dobře mezinárodně propojen a přináší do programu zkušenosti ze spolupráce s technologickými firmami a startupy. Centrála inovačního centra byla založena v Praze v roce 2017, pak vznikly pobočky v důležitých technologických hotspotech v Tel Avivu, Pekingu a v Pune v Indii.

Doplňující informace

Štítky

Média box

1 PDF