ŠKODA AUTO posiluje na poli sociálních médií

› Digitální marketing – perspektivní platforma pro komunikaci s cílovými skupinami
› Nový koncept YouTube kanálu založený na čtyřech seriálech
› Milník v obsahové a online strategii: Nová online platforma ŠKODA Storyboard spojuje sociální média a nabízí emocionální příběhy ze světa značky ŠKODA
› Zvyšující se interakce s uživateli napříč všemi sociálními sítěmi potvrzuje úspěšné propojení komunikační strategie s kvalitním obsahem

Mladá Boleslav, 20. října 2016 – Sociální média se stávají stále účinnějším nástrojem při komunikaci s potenciálními zákazníky. ŠKODA AUTO na domácím trhu v České republice v současné době využívá většinu dostupných kanálů, jejichž prostřednictvím oslovuje jejich uživatele. Rostoucí počet fanoušků, sledujících uživatelů i míra jejich zapojení ukazují, že sociální sítě nejsou jen dočasným módním trendem. Domácí značka je v českém prostředí jasným lídrem mezi automobilovými brandy a velmi dobře si vede i v konfrontaci s ostatními firemními profily na sociálních sítích.

Digitální marketing je poměrně mladé marketingové odvětví, jehož potenciál je podmíněn charakteristickými atributy nových médií. V současnosti se stává standardním elementem komplexní marketingové komunikace. Zahrnuje v sobě prakticky veškerou marketingovou komunikaci operující na základě digitálních technologií, jako jsou nástroje z oblasti internetu, mobilních aplikací a dalších digitálních komunikačních prostředků.

„Rychlé rozšíření digitálních technologií mezi běžné uživatele nás nutí hledat nové způsoby komunikace s veřejností,“ říká vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Michal Pres. „S růstem počtu smartphonů roste i konzumace on-line videa a obsahu, které se stávají jedněmi z nejdůležitějších marketingových nástrojů současnosti. Právě na kvalitní video obsah se chceme ještě více zaměřit,“ dodává Michal Pres.

ŠKODA AUTO aktuálně pracuje na zásadní modernizaci komunikačního konceptu svého YouTube kanálu. Výsledkem této revoluční změny má být nejznámější, nejsledovanější a nejrespektovanější firemní kanál v České republice a současně silný nástroj pro zásah v cílové skupině 25+. Pravidelný obsah kanálu budou tvořit čtyři seriály – ŠKODA Nezeptat se, ŠKODA Experiment, ŠKODA Není doma a Osobnosti ŠKODA představují. ŠKODA Nezeptat se je seriál, v němž automobilka hravou formou odpovídá na dotazy fanoušků ze sociálních sítí. Jeho moderátory jsou herečka Táňa Malíková a DJ Josef Fajta. Stejná dvojice bude provázet také seriálem ŠKODA Experiment. V něm se vozy ŠKODA ocitnou v netradičních situacích spolu se zajímavými hosty, jakými budou například známí youtubeři. V seriálu ŠKODA Není doma se instagramistky Czech Vibes Markéta Polášková a Magdaléna Fukanová vydají s vozem ŠKODA objevovat zajímavá místa České republiky a sbírat exkluzivní zážitky z milionhvězdičkových hotelů, tj. kempování pod noční oblohou. Posledním ze zmíněné čtveřice je seriál Osobnosti ŠKODA představují, jehož prostřednictvím se fanoušci z úst významných osob ze společnosti ŠKODA AUTO dozví vše o plánech, zajímavostech a událostech týkajících se značky s okřídleným šípem.

O tom, že tento inovativní koncept funguje, svědčí rychlý nárůst počtu odběratelů v poslední době. S téměř 9000 odběrateli má ŠKODA AUTO Česká republika největší firemní automobilový YouTube kanál. Nejsilnější ohlas však stále mají příspěvky na Facebooku, kde počet fanoušků přesáhl 180 000. Každý publikovaný příspěvek zde zaznamená průměrně 4000 interakcí. Twitterový účet ŠKODA AUTO Česká republika sleduje přes 6800 uživatelů a i zde vládne česká značka nejen absolutním počtem, ale také počtem interakcí. Rostoucí trend vykazuje rovněž sociální síť, jejíž publikum tvoří především mladí lidé z větších měst. Instagram tuzemského zastoupení značky ŠKODA se řadí mezi nejvlivnější firemní účty tohoto typu díky více než 33 000 followerů. Vedle prvenství v počtu sledujících má ŠKODA AUTO Česká republika i nejaktivnější publikum. Například v segmentu automotive jí patří 52% podíl na celkových interakcích s průměrným počtem 1400 interakcí na post.

Na pokračující digitalizaci světa médií a komunikace zareagovala značka ŠKODA nedávno spuštěním nové online-platformy pod názvem ŠKODA Storyboard (www.skoda-storyboard.com). Společný komunikační kanál oblastí Komunikace a Marketingu vypráví emocionální a překvapivé příběhy se světa značky ŠKODA a interaktivně je připravuje pro elektronická a sociální média. ŠKODA Storyboard je zároveň volně přístupným média portálem, který zahrnuje tiskové zprávy, fotografie a videa. Tento internetový portál nedávno získal ceny Annual Multimedia Award a Galaxy Award pro mimořádné multimediální projekty v oblasti komunikace značek.

Potenciál sociálních médií je tedy zřejmý a vše nasvědčuje tomu, že růstová tendence bude pokračovat minimálně ve střednědobém horizontu. Značka ŠKODA hodlá i nadále posilovat svoji pozici lídra českého trhu a expanze na sociálních sítích je nedílnou součástí její marketingové strategie. Se správou všech sociální kanálů ŠKODA AUTO Česká republika pomáhá digitální agentura Zaraguza.

Doplňující informace

Fotografie