ŠKODA AUTO se i v roce 2022 připojuje k iniciativě #Project1Hour

› ŠKODA AUTO vyzývá zaměstnance, aby se zabývali vlastní ekologickou stopou
› Iniciativa #Project1Hour koncernu Volkswagen zdůrazňuje odpovědnost každého jednotlivce za ochranu klimatu
› ŠKODA AUTO zakotvila ambiciózní cíle trvalé udržitelnosti ve své firemní strategii

Mladá Boleslav 22. dubna 2022 – Při příležitosti dnešního Dne Země se ŠKODA AUTO i letos opět připojuje k iniciativě #Project1Hour koncernu Volkswagen. Jedná se o celofiremní výzvu, která připomíná význam osobního zapojení do ochrany klimatu a vyzývá zaměstnance na celém světě, aby se během hodinového workshopu zamysleli nad vlastním přispěním ke snížení ekologické stopy. ŠKODA AUTO své cíle trvalé udržitelnosti shrnula ve strategii „GreenFuture“ a v rámci své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 je ještě zpřísnila. Automobilka plánuje snížit své flotilové emise ve srovnání s rokem 2020 o více než 50 procent.

Iniciativa #Project1Hour je podnětem pro více než 660 000 zaměstnanců koncernu Volkswagen, aby se zaměřili na vlastní příspěvek k trvalé udržitelnosti a ochraně klimatu. Letos se projektu zúčastní nejen zaměstnanci ŠKODA AUTO, ale i dceřiných společností, jako jsou ŠKODA AUTO DigiLab, ŠKODA AUTO Slovakia, ŠKODA AUTO Deutschland, ŠKO-ENERGO nebo SAVWIPL India.

Základní myšlenkou ekologické výzvy je umožnit zaměstnancům, aby se během pracovní doby mohli jednu hodinu věnovat získávání informací nebo výměně zkušeností s kolegy, jak lze osobně přispět k ochraně životního prostředí. Loňský ročník přinesl řadu pozitivních návrhů pro oblast výroby a efektivnějšího využití energie, používání ekologických dopravních prostředků, předcházení vzniku odpadů nebo snížení spotřeby masa. I v soukromí mohou zaměstnanci učinit mnohé kroky ke snížení své uhlíkové stopy.

Zapojení zaměstnanců ve prospěch ochrany životního prostředí je dlouhodobě nedílnou součástí firemní kultury společnosti ŠKODA AUTO. Například začátkem dubna se zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci opět zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, na které se česká automobilka jako partner podílí od roku 2015.

Společnost ŠKODA AUTO zastřešuje veškeré své enviromentální aktivity strategií nazvanou „GreenFuture“, jejímž cílem je minimalizovat ekologickou stopu vyplývající z podnikatelské činnosti, a to v rámci celého hodnotového řetězce. Vloni byla přijata podniková strategie pro současné desetiletí NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 a v ní automobilka ještě více zvýšila ambice svých ekologických cílů. Nejpozději do roku 2030 mají všechny české a indické závody přejít na uhlíkově neutrální výrobu vozů a flotilové emise vozů pro evropský trh klesnou v porovnání s rokem 2020 o více než 50 procent. V tomto směru již bylo dosaženo prvního důležitého milníku: závod ve Vrchlabí se na konci roku 2020 stal prvním výrobním provozem společnosti ŠKODA AUTO s neutrální bilancí emisí CO2.

220422-Sustainability-infographics-CZ

Automobilka pravidelně investuje do nových technologií s nízkou spotřebou a do využívání energie z udržitelných zdrojů. Cílem je stát se etalonem trvalé udržitelnosti. Společnost například neustále snižuje spotřebu energií a vody, množství odpadu vzniklé v přepočtu na vyrobený vůz a emise takzvaných těkavých organických sloučenin (VOC), které vznikají mimo jiné při lakování karoserií. Jen v roce 2021 ŠKODA AUTO zavedla více než 50 ekologických opatření a současně tím snížila náklady přibližně o 1,2 milionu eur. Od začátku roku 2020 při výrobě v českých závodech rovněž nevznikají žádné odpady určené ke skládkování a veškerý odpad se recykluje nebo termicky využívá.

ŠKODA AUTO se připojila také ke koncernové strategii „goTOzero“. Tento ekologický projekt zahrnuje oblasti týkající se klimatické změny, přírodních zdrojů, kvality ovzduší a dohledu nad dodržováním ekologických norem a jeho cílem je minimalizovat ekologické dopady veškerých produktů a služeb pro zajištění mobility během celého hodnotového řetězce, od těžby surovin až po konec životního cyklu.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky