Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO pomohli v rámci akce
Ukliďme Česko nasbírat 18 tun odpadků

› Zaměstnanci všech tří závodů společnosti ŠKODA AUTO se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko, na níž se automobilka podílí již od roku 2015
› Během uplynulého víkendu probíhal sběr odpadků v horských lokalitách poblíž závodů v Kvasinách a ve Vrchlabí, již v dubnu se konala akce nedaleko sídla firmy a závodu v Mladé Boleslavi
› Celkem bylo během sběrů organizovaných místními spolky na ochranu přírody shromážděno bezmála 18 tun odpadků, k čemuž přispělo i 322 dobrovolníků ze společnosti ŠKODA AUTO
› Do letošního ročníku se zapojili také uprchlíci z Ukrajiny, kterým ŠKODA AUTO poskytuje nezbytnou pomoc při začlenění do společnosti
› Péče o životní prostředí je součástí ekologických aktivit společnosti ŠKODA AUTO v rámci firemní strategie GreenFuture a dobrovolnická pomoc patří mezi priority sociální odpovědnosti automobilky

Mladá Boleslav, 27. května 2022 – Společnost ŠKODA AUTO se jako partner akce Ukliďme Česko znovu aktivně zapojila do ochrany přírodních lokalit v okolí svých výrobních závodů a ve spolupráci s Odbory KOVO vyzvala zaměstnance, aby s rodinnými příslušníky či přáteli pomohli životnímu prostředí po náročné zimní sezoně. Zaměstnanci z Kvasin a Vrchlabí se během uplynulého víkendu podíleli na úklidu v okolí Harrachova a na hřebenech Orlických hor, čímž se uzavřela jarní část úklidu v přírodních lokalitách poblíž závodů společnosti ŠKODA AUTO, kterou v dubnu zahájil sběr v chráněné krajinné oblasti Milovice nedaleko Mladé Boleslavi. Za automobilku se těchto tří akcí zúčastnilo 322 dobrovolníků, mezi nimiž nechyběly ani desítky uprchlíků z Ukrajiny, a organizátoři napočítali celkem 18 tun shromážděného odpadu.

„Ve společnosti ŠKODA AUTO jsme skutečně hrdí na to, že iniciativu ‘Ukliďme Česko’ podporujeme dlouhodobě a především s plným přesvědčením. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, že se v rámci této důležité akce opět zasadili o udržitelnost a čisté životní prostředí. Obzvláště na mne zapůsobilo, jak výzvu organizátorů následovali jak Češi tak uprchlíci z Ukrajiny a společně bok po boku se v regionech našich výrobních závodů aktivně zapojili a sociálně angažovali.“


Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

Zaměstnanci se letos připojili k úklidům pořádaným místními organizacemi na ochranu životního prostředí a zaměřili se na místa, kde dochází k největší zátěži. I letos organizátoři zaznamenali zvýšené množství odpadků kvůli značnému pohybu lidí během zimní sezony, kdy se kvůli covidové pandemii méně cestovalo do zahraničí.

Během uplynulého víkendu se zapojili zaměstnanci, stážisti a další dobrovolníci do sběru v horských oblastech poblíž závodů v Kvasinách a ve Vrchlabí. V sobotu 21. května se vydali zejména podél vodních toků kolem Harrachova, kde akci spoluorganizovala Správa Krkonošského národního parku, na neděli 22. května vyhlásil Český svaz ochránců přírody Prorubky úklid v okolí vrchu Šerlichu, který se nachází na exponovaném hřebenu Orlických hor.

Dobrovolníci z Mladé Boleslavi se přidali k akci pořádané už v sobotu 2. dubna místním Českým svazem ochránců přírody Klenice a správou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a jejich cílem byla chráněná krajinná oblast Milovice.

Jen na trasách kolem Milovic nasbírali účastníci téměř 17 tun odpadu, mezi nimi zhruba 200 pneumatik, které byly následně předány k druhotnému zpracování. Na vrcholcích Orlických hor shromáždili dobrovolníci 400 kg nepořádku, v Krkonoších napočítali organizátoři 460 kg sesbíraných odpadků. Celkem tak při těchto třech úklidových akcích ochranáři odstranili z přírody necelých 18 tun odpadu.

Do úklidu se celkem zapojilo 322 dobrovolníků z řad zaměstnanců a praktikantů společnosti ŠKODA AUTO, k nimž se jako obvykle přidali i rodinní příslušníci či přátelé. Letos se do výzvy automobilky zapojily i desítky uprchlíků z Ukrajiny: převážně šlo o ženy a děti, kterým ŠKODA AUTO poskytla bezprostředně po vypuknutí války nezbytnou pomoc.

Automobilka v rámci své transformace zařadila do strategických plánů nové, ambiciózní ekologické cíle. Ve své strategii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 počítá s tím, že do konce tohoto desetiletí bude ve všech třech českých výrobních závodech vyrábět elektromobily nebo elektrokomponenty. V závislosti na vývoji trhu firma očekává, že prodej jejích čistě bateriových elektromobilů v Evropě bude tvořit 50 až 70 procent.

Nejpozději do roku 2030 mají všechny české a indické závody přejít na uhlíkově neutrální výrobu vozů a flotilové emise aut pro evropský trh klesnou v porovnání s rokem 2020 o více než 50 procent. V tomto směru již bylo dosaženo prvního důležitého milníku: závod ve Vrchlabí se na konci roku 2020 stal prvním výrobním provozem společnosti ŠKODA AUTO s neutrální bilancí emisí CO2.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2022, GreenFuture, NEXT LEVEL, Společenská odpovědnost