ŠKODA AUTO se rozsáhle angažuje v oblasti diverzity a inkluzi v každodenním životě i na pracovišti

› Rozmanitost a odlišné kulturní zázemí zaměstnanců jako zdroj inspirace, kreativity a síly
› Česká automobilka podporuje diverzitu a inkluzi ve vlastním podnikání
› ŠKODA AUTO je členem Pride Business Fora a partnerem letošní konference Evropského dne diverzity

Mladá Boleslav, 24. května 2021 – Evropská unie slaví letos v květnu „Evropský měsíc rozmanitosti“, aby podpořila inkluzi a rozmanitost v každodenním životě i na pracovišti. Tuto iniciativu zaštiťuje platforma Evropské charty diverzity, která aktuálně funguje ve 26 zemích Evropy. Jejím cílem je propagovat a podporovat management diverzity v mezinárodních a středně velkých společnostech i v neziskových organizacích. ŠKODA AUTO podepsala v roce 2019 českou „Chartu diverzity“ a aktivně podporuje toleranci, rovné příležitosti i kulturní rozmanitost. Aby zdůraznila svůj závazek k diverzitě a inkluzi, připojila se automobilka nedávno k Pride Business fóru a stala se partnerem konference Evropského dne diverzity v Poslanecké sněmovně ČR.

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „Téma diverzity nabývá v posledních letech znatelně na významu a stává se stále důležitějším. Má měřitelný vliv na produktivitu týmů a ovlivňuje myšlení a kulturu ve firmách. Různorodé týmy jsou výkonnější a více se jim daří si vzájemně rozumět. Diverzita je pro nás ve společnosti ŠKODA AUTO jedním z klíčových faktorů úspěchu při dosahování firemních cílů a důsledně ji podporujeme.“

Maren Gräf, členka představenstva pro lidské zdroje, dodává: „Diverzita se dotýká aspektů, jako je pohlaví, etnický původ, sociální zázemí, náboženská příslušnost, světonázor, sexuální orientace nebo věk. Tímto rozhodujícím způsobem určuje náš vlastní obraz a naši osobnost. Společnosti, které si chtějí ve střednědobém horizontu udržet konkurenceschopnost, si toho musí být vědomy a aktivně podporovat rozmanitost zaměstnanců, aby ti mohli plně rozvinout svůj potenciál. Ve společnosti ŠKODA AUTO si proto klademe za jasný cíl i nadále odhodlaně podporovat diverzitu ve všech oblastech a tím ještě více posilovat celou společnost.“

U příležitosti Evropského měsíce rozmanitosti se automobilka v souvislosti s diverzitou věnovala v květnu mnoha tématům:

OPEN TALK o diverzitě 13. května 2021
V rámci vlastní řady akcí ŠKODA AUTO Academy „ŠKODA OPEN TALK“ si Thomas Schäfer a Maren Gräf společně s dalšími zástupci managementu ŠKODA AUTO, Janou Šrámovou, vedoucí oddělení pro opatření lidských zdrojů, digitalizaci a HR 4.0, a Michalem Kaderou, vedoucím vnějších vztahů, vyměnili se zaměstnanci názory na propojení strategie a diverzity. Zabývali se také otázkou, proč jsou kvóty podnětem k tomu, více se zaměřit na téma rozmanitosti a zároveň zaznamenávat a hodnotit svůj vlastní pokrok. Kromě řady dalších témat se řešila také možnost vytvoření komunity diverzity ve společnosti ŠKODA AUTO.

Jako signatář Charty diverzity EU a člen české iniciativy „Byznys pro společnost“ se ŠKODA AUTO zapojuje i do dalších akcí. V loňském roce si zaměstnanci automobilky a dalších společností vyměňovali názory na témata jako „Rodiče vítáni“, „The Future is Female“ nebo „Cesta časem: Mezigenerační dialog“ a diskutovali o příkladech osvědčených postupů.

Připojení k Pride Business Foru 17. května 2021
17. května, v Mezinárodní den boje proti homofobii, transfobii a bifobii, podepsali Thomas Schäfer a Maren Gräf Memorandum 2017+ o připojení společnosti ŠKODA AUTO k Pride Business foru. Cílem této iniciativy je podpořit diverzitu LGBT+ ve firmách a zajistit vzájemné otevřené a spravedlivé zacházení bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu. Kromě společnosti ŠKODA AUTO je členem Pride Business fora v České republice také řada dalších velkých firem.

Konference Evropského dne diverzity v České republice 21. května 2021
Thomas Schäfer a Maren Gräf, společně s vedoucí diverzity managementu koncernu Volkswagen Elke Heitmüller, se 21. května zúčastnili konference Charta diverzity a vyměnili si názory se zástupci podnikatelské sféry, politiky a vědy na to, jak lze diverzitu koncepčně zakotvit v řízení firem. Společnost ŠKODA AUTO podepsala Chartu diverzity EU v roce 2019. Iniciativu zaměstnavatelů na podporu rozmanitosti ve firmách a na pracovištích podporuje více než 12 000 firem a organizací v celé Evropě. V Německu k signatářům patří také Volkswagen, Audi a Porsche a ŠKODA AUTO Deutschland.

Diverzita a inkluze ve ŠKODA AUTO
Základem dlouhodobého úspěchu společnosti ŠKODA AUTO je silná komunita jejích zaměstnanců. Ti utvářejí pracovní prostředí a zajišťují tak otevřenou, rozmanitou a chápající firemní kulturu. Strategie diverzity automobilky je založena na pěti pilířích:

ŠKODA AUTO se u svých zaměstnanců zaměřuje na vyváženou rovnost pohlaví. Za tímto účelem společnost poskytuje ženám komplexní podporu, například v oblasti technického vzdělávání a kariérního rozvoje nebo při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Další součástí strategie diverzity ŠKODA AUTO je podpora internacionalizace vedení a týmů. Jako globálně působící společnost v dynamickém podnikatelském prostředí potřebuje automobilka přesně rozumět různým potřebám zákazníků na různých trzích, aby zůstala dlouhodobě konkurenceschopná. Firemní kultura je dále formována mezigenerační spoluprací. Každá generační skupina obohacuje o cenné aspekty náhled na aktuální témata, jako je digitalizace, spolupráce, styl vedení nebo pracovní prostředí. V rámci další klíčové součásti své strategie diverzity zaměstnává ŠKODA AUTO ve svých třech českých závodech více než 350 osob, které potřebují zvláštní podporu při plnění svých každodenních úkolů kvůli jejich zdravotní či sociální situaci. V rámci pátého pilíře automobilka aktivně podporuje rozmanitost myšlení. Komplexní pochopení významu diverzity a jasný závazek k základním hodnotám jsou klíčem k úspěchu společnosti a cestou ke spokojenosti zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2021, Gräf, Kadera, Schäfer, ŠKODA Academy

Vše