ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské má 209 nových absolventů

› Nabídka práce ve společnosti ŠKODA AUTO pro úspěšné absolventy; většina z nich nastoupí přímo do firmy
› 24 mladých lidí bude pokračovat ve studiu na technických vysokých školách nebo na ŠKODA AUTO Vysoké škole
› Zájem o firemní odborné učiliště neustále roste – do prvního ročníku se letos hlásilo téměř 900 uchazečů
› Špičkové vzdělání ve 13 oborech zakončených výučním listem nebo maturitou
› Nový obor Mechatronik IT začne v září studovat prvních 20 žáků

Mladá Boleslav, 29. června 2015 – 209 žákyň a žáků v letošním roce úspěšně ukončilo své vzdělávání na ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti strojírenském získáním výučního listu nebo složením maturitní zkoušky. Všem absolventům bylo nabídnuto pracovní místo ve ŠKODA AUTO.

Více než polovina z nich zde okamžitě zahájí svoji pracovní kariéru. Ostatní budou pokračovat v dalším nástavbovém studiu nebo na vysokých školách a to především na ČVUT v Praze, Technické univerzitě v Liberci či ŠKODA AUTO Vysoké škole v Mladé Boleslavi.

ŠKODA AUTO považuje rozvoj technického vzdělávání a s tím spojený dostatek kompetentních a kvalifikovaných zaměstnanců za jeden z nejdůležitějších úkolů. „Technické vzdělávání je pro nás klíčové, proto do této oblasti významně investujeme. Na našem učilišti si vychováváme špičkově vzdělané odborníky, kteří jsou zárukou budoucnosti společnosti,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast HR management.

Automobilka do vzdělávání významně investuje. Jen v loňském roce modernizovala Střední odborné učiliště strojírenské pomocí investic v hodnotě 55 milionů korun. „Zaměstnance bude nutné připravit na nové výzvy v oblasti virtuálního prostředí a digitalizace v rámci 4. průmyslové revoluce. Důležitá je v tomto směru i podpora vedoucích pracovníků a našeho sociálního partnera Odborů KOVO MB,“ dodal Wojnar.

Střední odborné učiliště strojírenské má ve ŠKODA AUTO tradici už od roku 1927. Od té doby se zde vyučilo 22 000 žáků, v současné době se tu na své povolání připravuje téměř 1 000 budoucích odborníků. Žáci na učilišti získávají ve tříletém nebo čtyřletém studiu odborné vzdělání v technických oborech, které jsou primárně zaměřené na strojírenství a elektrotechniku. Jejich nabídka se navíc stále rozšiřuje.

V současné době škola nabízí 13 učebních a maturitních oborů. V září nastoupí prvních 20 žáků na nový obor Mechatronik IT, který byl otevřen z důvodu budoucí poptávky po profesích v automobilovém průmyslu, na kterou se ŠKODA AUTO včas připravuje. Mechatronikům bude k dispozici nově vybudovaná učebna mechatroniky s nejmodernějším vybavením.

Odborné učiliště domácí automobilky patří k největším učilištím v České republice a zájem o studium neustále roste. Letos se do prvního ročníku přihlásilo téměř 900 uchazečů a začátkem září 261 nejúspěšnějších z nich, včetně 32 dívek, nastoupí.

150629 SKODA AUTO Stredni odborne uciliste strojirenske ma 209 novych absolventu

Doplňující informace

Fotografie

Štítky