ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi prošlo rozsáhlou modernizací

› Nové centrum robotiky, jazykové centrum a nový multifunkční sál
› ŠKODA v posledních třech letech do modernizace profesního vzdělávání investovala více než 200 milionů korun (7,4 milionů eur)
› Oficiální otevření za účasti členů představenstva společnosti ŠKODA AUTO a předsedy Odborů KOVO MB

Mladá Boleslav, 22. února 2017 – ŠKODA úspěšně dokončila modernizaci Středního učiliště strojírenského v sídle společnosti v Mladé Boleslavi. Automobilka v uplynulých třech letech investovala do přestaveb, přístaveb a nových technologií pro výuku více než 200 milionů korun (7,4 milionů eur). Vybudováno bylo centrum robotiky, multifunkční sál a jazykové centrum. Slavnostního otevření se zúčastnili předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier, člen představenstva za oblast personalistiky Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus a Jaroslav Povšík, předseda Odborů KOVO MB.

„Špičkově vzdělaní odborníci jsou zárukou budoucí konkurenceschopnosti společnosti a klíčem pro zajištění jejího dalšího růstu,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier a dodává: „Platí to zejména s ohledem na velké technologické a strukturální výzvy, před kterými automobilový průmysl stojí. ŠKODA proto do vzdělávání svých zaměstnanců výrazně investuje. Modernizací učiliště znovu potvrzujeme náš závazek nabídnout našim učňům a zaměstnancům možnosti prvotřídního vzdělávání.“

Kromě předsedy představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernharda Maiera, člena představenstva za oblast personalistky Bohdana Wojnara a člena představenstva za oblast výroby a logistiky Michaela Oeljeklause se slavnostního zahájení provozu učiliště zúčastnil také Jaroslav Povšík, předseda Odborů KOVO MB. Nové centrum robotiky, multifunkční sál a jazykové centrum jsou vyvrcholením rozsáhlé modernizace učiliště, zahájené roku 2014 výstavbou nové laboratoře mechatroniky. O rok později bylo otevřeno nové CNC-centrum a dílny pro speciální třídy. Za uplynulé tři roky investovala automobilka do učiliště přes 200 milionů korun (7,4 milionů eur).

„Ve společnosti ŠKODA AUTO vynakládáme velké prostředky na vzdělávání našich zaměstnanců, protože jejich kvalifikace je důležitým pilířem trvalého úspěchu podniku,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast personalistiky Bohdan Wojnar a dodává: „S modernizovaným Středním odborným učilištěm ŠKODA nabízíme našim studentům maximální kvalitu výuky v nejmodernějších učebnách. Zvláštní dík patří také Odborům KOVO MB, které rozvoj učiliště intenzivně podporují.“

Na ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti strojírenském se mladí lidé vzdělávají ve tří- nebo čtyřletých technických oborech, ukončených výučním listem nebo maturitou. V současné době nabízí ŠKODA 14 oborů. Nejpopulárnější z tříletých oborů jsou obory automechanik a autoelektrikář. Ze čtyřletých oborů s maturitou se do popředí zájmu dostává průmyslový logistik a IT-mechatronik. Absolventi si mohou své odborné vědomosti prohloubit i formou nástavbového studia. ŠKODA AUTO ve svém učilišti sází na koncept duálního vzdělávání: kombinuje teorii s praxí a jasně se orientuje dle požadavků firmy.

Vzdělání na ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti je pro žáky bezplatné. Za práci vykonanou v rámci výuky dostávají finanční odměnu. Po úspěšném dokončení ŠKODA žákům a žákyním zaručuje nabídku pracovního místa.

Česká automobilka ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi provozuje učiliště už od roku 1927. Své vzdělání tam dosud dokončilo zhruba 22 300 žákyň a žáků. V současné době se tu na své profesní úkoly ve společnosti ŠKODA AUTO připravuje zhruba 900 budoucích specialistů, z toho téměř 13 procent dívek.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky