Výstavba nové lisovny v Mladé Boleslavi běží na plné obrátky

› Nová turbo-lisovací linka PXL II je díky inovativním technologiím servopohonů a rekuperace energie až o 15 procent efektivnější než stávající linky
› Vysoce moderní lisovna poprvé umožní lisování velkých karosářských dílů z hliníku s denní kapacitou 23.000 dílů
› ŠKODA ve svém hlavním závodě investuje celkem 86,4 milionů eur do technologií, staveb a infrastruktury a vytvoří 140 nových pracovních míst
› Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby Michael Oeljeklaus: „Lisovací linka PXL II je důležitou součástí ekologické strategie ,GreenFuture'“

Mladá Boleslav, 14. prosince 2016 – ŠKODA dále rozšiřuje své výrobní kapacity. Za tímto účelem česká automobilka ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi zřizuje vysoce moderní a energeticky efektivní lisovnu. Startovní výstřel pro novou turbo-lisovací linku PXL II padl v roce 2015 zahájením stavby haly o ploše 11.600 metrů čtverečních. V současné době probíhá montáž lisů pro hlavní výrobní linku. Za pouhý týden bude zahájen zkušební provoz nové lisovací linky PXL II.

„Nová lisovna je další důležitou součástí naší ekologické strategie ,GreenFuture‘, zaměřené na mimořádně ekologickou a k přírodním zdrojům šetrnou výrobu a energeticky efektivní automobily“, říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky. „Tato linka patří mezi nejmodernější zařízení tohoto druhu ve střední Evropě. Vedle příkladné energetické efektivity umožňuje díky decentrálně pracujícím servomotorům také mimořádně pružný výrobní proces a podstatně kratší přeseřizovací časy,“ dodává Oeljeklaus. Čas, potřebný na výměnu lisovacích nástrojů, se zkrátil na pouhé 3 minuty.

Nová lisovací linka PXL II používá inovativní technologii servopohonů. Energii, potřebnou k výrobě výlisků přímo generuje 14 servomotorů lisovací linky. Běžný konvenční pohon lisů naproti tomu využívá energii, naakumulovanou v setrvačníku. Na rozdíl od nich lze u nové linky lisovací energii pružně nastavovat a regulovat. Další výhodou je, že energii, uvolněnou při lisování, je možno částečně rekuperovat. Ve srovnání s dosavadními zařízeními spotřebuje nová lisovací linky v trvalém provozu až o 15 procent méně energie, a kromě toho se vyznačuje jednoduchou obsluhou. Je to jedno ze zhruba dvaceti zařízení tohoto typu v celém koncernu Volkswagen a poprvé umožní také lisování velkých hliníkových dílů. Také pro transport výlisků mezi jednotlivými kroky lisování využívá linka PXL nejnovější technologie. Celková kapacita tak vzrostla na 80.000 dílů kategorie XL.

Fáze optimalizace s omezenou výrobou bude zahájena 20. prosince 2016. V únoru 2017 přejde první lisovací linka pro hliníkové karosářské díly ve společnosti ŠKODA AUTO do trvalého provozu – denně tam pak bude vznikat až 23.000 výlisků pro několik modelů. ŠKODA zde investovala celkem 86,4 milionů eur a vytvořila 140 nových pracovních míst. S více než 1.000 zaměstnanci bude ŠKODA novou lisovnu provozovat ve dvanáctihodinových směnách po sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Před zprovozněním hlavní výrobní linky byl dokončen zapracovací lis. Zapracovací lis slouží pro přípravu nástrojů pro novou lisovací linku.

Doplňující informace

Fotografie

Videa