Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA oceněna jako „Zdravotní pojišťovna roku 2015“

› Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (ZPŠ) obsadila první příčku v celostátním průzkumu organizace HealthCare Institute týkajícího se kvality služeb zdravotních pojišťoven
› V celostátním průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku 2015“ bylo dotazováno 156 ředitelů českých nemocnic › ZPŠ byla ohodnocena nejlepší známkou 2,1; v průzkumu bylo hodnoceno všech sedm zdravotních pojišťoven v České republice
› ZPŠ nabízí atraktivní služby v oblasti zdravotního pojištění
› Rozsáhlá nabídka zdravotních služeb ZPŠ pro zaměstnance všech českých podniků

Mladá Boleslav, 12. srpna 2015 – Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA byla řediteli českých nemocnic vyhodnocena jako nejlepší zdravotní pojišťovna v České republice. Takový je výsledek aktuálního průzkumu organizace HealthCare Institute, který prováděla ve spolupráci s agenturou Ipsos mezi 156 řediteli nemocnic v České republice. Hodnoceno bylo všech sedm poskytovatelů zdravotního pojištění. Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA obsadila první místo se známkou 2,1.

Průzkum organizace HealthCare Institute realizovaný ve spolupráci s agenturou Ipsos probíhal během dubna a května. Hlasy odevzdalo 156 ředitelů českých nemocnic. Hodnotilo se podle 15 kritérií, mj. například celková úroveň spolupráce zdravotní pojišťovny, otevřenost ve vzájemné komunikaci, způsob jednání na úrovni vzájemné rovnocennosti, úroveň elektronické komunikace a elektronického portálu zdravotní pojišťovny či odborná úroveň a profesionální přístup revizních lékařů.

Společnost ŠKODA AUTO v úzké spolupráci se svým sociálním partnerem přebírá jakožto největší zaměstnavatel v oblasti průmyslu v České republice rozsáhlou odpovědnost za své zaměstnankyně a zaměstnance. Zdraví zaměstnankyň a zaměstnanců je pro společnost nejvyšší prioritou. Angažovanost zdaleka převyšuje zákonné požadavky a je součástí rozsáhlé sociální politiky společnosti ŠKODA AUTO. Důležitou roli přitom sehrává také úzká spolupráce se Zaměstnaneckou pojišťovnou ŠKODA a společné vytváření programů zdravotní péče.

Na zdraví a bezpečnost zaměstnanců klade společnost ŠKODA AUTO velký důraz. Automobilka v těsné spolupráci s odbory KOVO MB za tímto účelem pravidelně připravuje cílené zdravotní programy, na jejichž plánování a realizaci se podílí také Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA. Klienti ZPŠ přitom mohou využít řady dalších výhod. Vybraná očkování – například preventivní očkování proti chřipce – jsou tak pro pojištěnce ZPŠ zdarma. ŠKODA AUTO rovněž spolupracuje se ZPŠ v oblasti odborných konzultací při výběru lázeňských zařízení, se kterými jsou uzavřeny smlouvy na zvýhodněné lázeňské pobyty pro vybrané skupiny zaměstnanců.

Kromě toho společnost ŠKODA AUTO zavedla preventivní programy, které jsou od roku 2008 součástí programu ‚ŠKODA Check-up’. Podporuje tak zaměstnance v oblasti zdravé výživy, zdravého pohybu, snižování hmotnosti, prevence závislostí a také všeobecně zdravějšího životního stylu. Ročně absolvuje prohlídku v rámci programu ‚ŠKODA Check-up’ v průměru 13 000 zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO.

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA byla zřízena již v roce 1992. Z celkového počtu více než 24 600 kmenových zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO v České republice je jich aktuálně u ZPŠ pojištěno téměř 17 000. Celkem má ZPŠ v současné době téměř 140 000 pojištěnců.

150812 Zamestnanecka pojistovna SKODA ocenena jako Zdravotni pojistovna roku 2015_._

Doplňující informace

Fotografie

Štítky