Zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO: Miliony pro dobrou věc

› 2014/2015: Zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO vynesly 1,3 milionu korun – společnost ŠKODA AUTO tuto částku zdvojnásobila na 2,6 milionů korun
› Sbírky jsou určené pro vzdělávací organizace, pomoc dětem, bezbariérovou mobilitu a bezpečnost silničního provozu i pro dětský domov v Indii
› Společenská odpovědnost (CSR): ŠKODA AUTO podporuje řadu projektů v České republice, jen v roce 2015 částkou zhruba 5,2 milionu korun
› Vysoká společenská angažovanost podniku i jeho zaměstnanců

Mladá Boleslav, 21. srpna 2015 – Vysoká angažovanost: Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO vybrali v zaměstnaneckých sbírkách v letech 2014 a 2015 na vybrané projekty celkem 1,3 milionu Kč. Společnost pak na základě příslibu tento obnos navýšila o stejnou částku a tím ji zdvojnásobila. Celkem 2,6 milionů korun pak putovalo na podporu veřejně prospěšných projektů z oblasti péče o děti, vzdělávání, bezbariérové mobility a bezpečnosti silničního provozu v České republice. Pětina prostředků věnovaných společností ŠKODA AUTO směřovala do dětského domova v Indii. Kromě toho v rámci své rozsáhlé společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, CSR) automobilka jen v letošním roce podporuje vybrané projekty v České republice částkou v celkové výši 5,2 milionu korun.

Od ledna 2014 pořádají zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO v českých závodech každoroční zaměstnanecké sbírky. Jedná se o společnou iniciativu firmy a Odborů KOVO. Částka, která byla v loňském a letošním roce získaná na dobrovolné bázi a automobilkou navýšená na dvojnásobek, putuje k organizacím, které si zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO předtím sami zvolili. Většina vybraných peněz směřuje k organizacím Člověk v tísni, Život dětem, Linka bezpečí, Helppes, Bezpečně na silnicích a dětskému domovu Vasantrao Naik v indickém Aurangabádu.

„Zaměstnaneckými sbírkami prokazují naši zaměstnanci svou velkou angažovanost. ŠKODA AUTO tuto iniciativu ráda posílí zdvojnásobením vybrané částky. Mám radost, že můžeme společně podpořit tak skvělé projekty,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast lidských zdrojů Bohdan Wojnar.

Nezisková organizace Život dětem, která pomáhá dětem v nouzi, získala 450 000 korun. V oblasti pomoci dětem a mládeži je aktivní také Linka bezpečí podpořená částkou
160 000 Kč. Více než 110 000 korun jde ve prospěch organizace Bezpečně na silnicích, realizující projekty pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. ŠKODA AUTO je již dlouholetým partnerem této organizace. To platí také pro organizaci Člověk v tísni, realizující vzdělávací iniciativu pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ve prospěch této organizace bylo připsáno zhruba 450 000 korun. 750 000 korun bylo věnováno centru pro výcvik asistenčních psů pro postižené, veřejně prospěšné společnosti Helppes. Dětský domov Vasantrao Naik v indickém Aurangabádu získala 260 000 korun.

Rozsáhlou podporu v oblasti trvale udržitelného rozvoje (CSR) poskytuje ŠKODA AUTO také dalším obecně prospěšným organizacím v České republice. Jen v roce 2015 poskytla automobilka v rámci různých projektů celkem 5,2 milionu korun.

Společenská odpovědnost společnosti ŠKODA AUTO je zaměřena na čtyři hlavní pilíře: bezpečnost silničního provozu, technické vzdělávání, podporu dětí a bezbariérovou mobilitu. ŠKODA AUTO je dále velmi aktivní i v oblasti ochrany životního prostředí nebo podpoře regionů, v nichž se nachází výrobní závody firmy. Automobilka je také jedním z největších sponzorů kulturních akcí v České republice.

150821 Zaměstnanecké sbírky ŠKODA AUTO – Miliony pro dobrou věc_._

Doplňující informace

Štítky