• cz

CZ Projev Dr. Vahland Vyrocni tiskova konference SKODA AUTO 2015

CZ Projev Dr. Vahland Vyrocni tiskova konference SKODA AUTO 2015

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015
Mladá Boleslav, 16. března 2015

Prof. Dr. Winfried Vahland
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO

2
– Platí mluvené slovo –

Rukopis projevu Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda
ŠKODA AUTO a.s., výroční tisková konference 2015
16. března 2015

Vážené dámy a pánové,
i já vás srdečně vítám na naší tiskové konferenci.
ŠKODA postupuje plnou silou vpřed. Do dalšího roku jsme odstartovali velmi
dobře. Rok 2014 byl pro náš podnik rokem velmi úspěšným. Poprvé v naší téměř
120leté historii jsme našim zákazníkům dodali více než jeden milion vozů.
Dosažením tohoto milníku společnost ŠKODA AUTO natrvalo vstoupila mezi velké
mezinárodní velkosériové výrobce automobilů. Současně jsme dosáhli nových
rekordů i v tržbách a hospodářském výsledku.
Náš úspěch je výsledkem důsledné a vytrvalé práce. Od roku 1991 se společnosti
ŠKODA AUTO podařilo ve výrobě dosáhnout bezpříkladného rozvoje. A právě
v posledních čtyřech letech jsme naše tempo ještě podstatně zvýšili.
Snímek: „Výčet“
V roce 2010 padl startovní výstřel největší růstové a modelové ofenzívy, jaká kdy
byla u značky ŠKODA zahájena.
• Od té doby jsme podstatně obnovili naši modelovou paletu a rozšířili ji na
sedm modelových řad, doplněných řadou různých derivátů. Naše vozy
dosáhly v oblasti techniky a designu zcela nové úrovně. Dnes disponujeme
nejatraktivnější modelovou paletou všech dob.
• Použitím nového designového jazyka jsme dosáhli zvýšení emocionální síly
naší značky. Je patrné, že jsme se stali atraktivními pro nové a také
náročnější skupiny zákazníků.
• Rozšířili jsme naši účast na mezinárodních trzích a ve všech regionech
jsme získali další podíly na trhu.
3
• Důsledně jsme přitom investovali do našich výrobních závodů v tuzemsku i
v zahraničí, jakož i do kvalifikace našich zaměstnanců.
V roce 2014 se naše úsilí mimořádně vyplatilo. Ale my nechceme po dosažených
úspěších odpočívat. Míříme stále vpřed. I v následujících létech budeme důsledně
pokračovat v zahájeném růstovém kurzu.
Snímek: „Ukazatele“
Nejprve představím několik nejdůležitějších ukazatelů roku 2014:
• S 1,04 milionem vozů dodaných zákazníkům dosáhla ŠKODA v minulém
roce nového prodejního rekordu. V porovnání s předchozím rokem jsme
prodali o 116 500 vozidel více. To je nárůst o 12,7 procenta.
• Podíl značky ŠKODA na celosvětovém trhu vzrostl na 1,4 procenta.
• Tržby podniku vzrostly o 1,4 miliardy eur na 11,8 miliard euro. To je
rovněž nový rekord.
• Totéž platí i o provozním výsledku. 817 milionů eur provozního výsledku
znamená nárůst o přibližně 57 procent, což je potvrzením našeho cíle, aby
s naším růstem rostl i náš zisk. Hlavní roli přitom hraje důsledné řízení
našich nákladů a efektivity. Můj kolega, pan Winfried Krause, Vám náš
hospodářský výsledek detailně vysvětlí.
Celkově můžeme říci, že rok 2014 byl pro značku ŠKODA velmi dobrý. Byl to ale
zároveň i velmi náročný rok, který si od nás všech vyžádal hodně úsilí. Úspěch
nám rozhodně nespadl do klína.
Trend na mezinárodních automobilových trzích byl v posledním roce celkem
pozitivní, byli jsme ale i nadále konfrontováni s někdy až ruinující konkurencí.
Podmínky pro prodej automobilů zůstaly proto velkou výzvou. K tomu se přidaly
deformace na devizových trzích a politické krize, které velmi negativně ovlivňují
naši obchodní činnost.
Snímek: „Vývoj celkových trhů“
• Potěšitelně se v roce 2014 rozvíjel trh osobních vozů v západní Evropě.
Poprvé po několika letech jsme zde zaznamenali růst o 4,9 procenta.
K euforii ale není žádný důvod: ještě stále jsme vzdáleni hodnotám,
kterých jsme dosahovali dříve.
4
• Střední Evropa byla s růstem o 14,1 procenta výrazně nad úrovní
předchozího roku. Náš domácí trh v České republice vzrostl dokonce o
16,8 procenta.
• Jako velice komplikovaný se projevil trh ve východní Evropě bez Ruska.
Celkový trh oslabil o 15,6 procenta. Zde vidíme výrazné ekonomické
důsledky napjaté politické situace v tomto regionu. Rusko samo rovněž
výrazně oslabilo, a to o 10,0 procent.
• Trh v Indii mírně vzrostl o 2,2 procenta.
• Automobilový trh v Číně významně posílil o 12,1 procenta.
Snímek: „Vývoj značky ŠKODA na trzích“
V tomto prostředí prokázala ŠKODA svou sílu a pokračovala ve svém úspěšném
růstovém kursu.
• V západní Evropě jsme posílili a dopadli jsme výrazně lépe než trh.
413 000 prodaných vozů znamená nový růst o 11,8 procenta. Náš podíl na
trhu západní Evropy opět dále stoupal: na nynějších 3,4 procenta.
V Německu byla ŠKODA již opakovaně a s odstupem nejsilnější zahraniční
značkou. Ve Velké Británii jsme v prodejích dosáhli nového rekordu.
V dalších západoevropských zemích dosáhla ŠKODA značného růstu ve
dvouciferných hodnotách.
• Velmi dobře si vedla ŠKODA ve střední Evropě: 150 000 vozů dodaných
zákazníkům znamená růst oproti roku 2013 o 18,5 procenta. Podíl na trhu
se nám podařilo zvýšit na téměř 20 procent (19,9 %). V České republice
zvýšila ŠKODA prodeje o 16,9 procenta na 70 200 jednotek.
• Ve východní Evropě bez Ruska jsme se nemohli vyhnout obtížné
situaci tohoto regionu, ale vyvíjeli jsme se lépe, než celkový trh. 35 000
prodaných vozů ŠKODA znamená pokles o 8,3 procenta. Náš podíl na trhu
ale vzrostl na 6,9 procenta.
• Podobně probíhal vývoj v Rusku: Dodávky vozů ŠKODA byly s 84 400
vozidly mírně pod hodnotou minulého roku, podíl na trhu však vzrostl na
3,7 procenta.
• Nového prodejního rekordu jsme dosáhli v roce 2014 v Číně, na našem
největším trhu. V roce 2014 vzrostly dodávky vozů naší značky o téměř
jednu čtvrtinu na novou rekordní hodnotu 281 400 vozidel. Z toho
5
vyplývá, že dnes již přibližně 24 procent všech našich prodejů připadá na
Čínu.
• V dobré formě jsme byli i na dalších mezinárodních trzích, jako je Turecko,
Izrael, Alžírsko nebo Egypt.
• V Indii dodala ŠKODA zákazníkům celkem 15 500 vozů.

6
Dámy a pánové,
i když byl rok 2014 pro společnost ŠKODA AUTO skvělý, musíme se dále
zlepšovat a být lepší než naši konkurenti. Musíme být přizpůsobiví a rychlí,
musíme náš podnik učinit ještě flexibilnějším, agilnějším a modernějším.
Automobilové odvětví se radikálně proměňuje a stojí před velkými výzvami.
Snímek: „Výčet“
– Nastupují nové technologie a je nutné je vyvíjet stále rychleji s vysokými
náklady. Heslem dne jsou e-mobilita nebo konektivita.
– Přání zákazníků a jejich postoj k autům se výrazně mění.
– Těžiště trhů se stále silněji přesunuje do Asie.
– Zákonodárci přistupují ke stále větším regulacím.
– K tomu se řadí nepředvídatelné politické krize a na ně navazující
ekonomická nejistota.
– Celkově platí: konkurence je stále tvrdší.
ŠKODA se musí přizpůsobit novým požadavkům v naší oblasti podnikání. Musíme
si položit otázky, jako:
• Jsme dobře připraveni?
• Jsme dostatečně rychlí a flexibilní?
• Jsou naše procesy nastaveny správně?
• Máme správné zdroje a používáme je správně, to znamená efektivně,
resp. hospodárně?
Tyto otázky jsme v minulých měsících intenzivně zkoumali. A přesně o to jde
v projektu „High Performance Organization“, zkráceně HPO. Jedná se o to,
abychom společnost ŠKODA AUTO udrželi i do budoucna silnou a
konkurenceschopnou.
Chtěl bych vysvětlit následující: HPO není programem na úsporu nákladů.
Nechceme snižovat stav personálu. Je tomu přesně naopak. Můj kolega, pan
Bohdan Wojnar, Vám to za chvilku vysvětlí podrobněji.

7

Dámy a pánové,
1,04 milionu vozů dodaných zákazníkům na celém světě znamená, že ŠKODA
dosáhla v roce 2014 důležitého milníku. Překročili jsme magickou hranici jednoho
milionu vyrobených a prodaných vozů, a na to jsme hrdí.
Snímek: “Pracovníci”
Je to výsledek vynikajícího výkonu našich téměř 28 tisíc pracovnic a pracovníků –
počínaje technickým vývojem, přes výrobu až po odbyt. Celý tým zaměstnanců
společnosti ŠKODA AUTO vykonal fantastický kus práce. Chtěl bych všem
pracovníkům společnosti ŠKODA AUTO a odborové organizaci KOVO, spolu s
jejím předsedou Jaroslavem Povšíkem, za jejich výkon co nejsrdečněji
poděkovat.
Naši vysoce motivovaní a dobře vyškolení pracovníci jsou základem úspěchu
společnosti ŠKODA AUTO. Oni jsou nositeli celosvětového úspěchu našich
vozidel.
Nyní přejděme k vývoji prodeje jednotlivých modelů.
Snímek: „Foto Octavia“
Obrovským úspěchem je ŠKODA Octavia. Tento automobil je srdcem naší
značky. V roce 2014 jsme prodali 389 300 vozů Octavia, což je nárůst o 8,3
procenta. V západní Evropě činil tento nárůst dokonce 22,5 procenta. Octavia
třetí generace je v každém ohledu trefou do černého. Proto předpokládáme, že
letos dodáme našim zákazníkům na celém světě více než 400 000 vozů Octavia.
Stále víc se nám daří s tímto automobilem získávat nové, náročnější skupiny
zákazníků a dále zvyšujeme charisma naší značky. Dosud jsme zákazníkům
dodali již půl milionu těchto modelů. Zákazníci přijímají tento vůz naprosto
fantasticky. Od roku 2013 získala Octavia ne méně než 44 národních a
mezinárodních ocenění. K úspěchu přispívá zejména zcela mimořádná
mnohostrannost Octavie. V roce 2014 jsme tuto modelovou řadu rozšířili o model
Octavia G-TEC s pohonem na zemní plyn a o model Octavia Scout.

8
Snímek: „Foto Rapid Spaceback“
Druhým nejsilnějším členem modelové rodiny ŠKODA byl vloni poprvé model
ŠKODA Rapid – a to jen dva roky po jeho uvedení na trh. Celkem 221 400
zákazníků se rozhodlo pro prostornou limuzínu nebo sportovní Spaceback. To
odpovídá přírůstku o 113,3 procenta v porovnání s rokem 2013.
Mimořádný je vývoj prodeje Rapidu Spaceback, který pro naši značku svým
svěžím a emocionálním projevem získává nové, mladší zákazníky. Celkem jsme
v roce 2014 dodali zákazníkům 72 400 vozů Rapid Spaceback. Svůj podíl na tom
měl i model Rapid Spaceback Monte Carlo.
Snímek: „Foto Fabia“
ŠKODA Fabia dosáhla 161 000 prodaných vozů. Projevila se zde samozřejmě
změna modelu, která právě proběhla. O nové Fabii se za chvíli dozvíte víc.
Snímek: „Foto Superb (starý)“
Dobře se prosadil vůz ŠKODA Superb. Celkově bylo dodáno zákazníkům na
celém světě 91 100 těchto vozů. To je dobrý výsledek, zejména vezmeme-li v
úvahu, že Superb druhé generace je na trhu už od roku 2008. Jeho následník ale
již stojí ve startovních blocích. Před několika dny jsme v Ženevě s velkým
úspěchem představili nejnovější generaci modelu Superb. Postupně začneme
tento model uvádět na jednotlivé trhy. K tomu brzy více.
Snímek: „Foto Yeti“
Stále bližší je srdcím zákazníků naše kompaktní SUV – ŠKODA Yeti. V roce 2014
jsme poprvé prodali více než 100 000 vozů Yeti, přesně to bylo 102 900 kusů.
Jedná se o nárůst o 24,8 procenta oproti minulému roku. Naše strategie, nabízet
model Yeti ve dvou verzích jako městskou variantu a jako variantu Outdoor,
přináší ovoce. Od roku 2014 nabízíme Yetiho navíc poprvé i ve verzi Monte Carlo.
Snímek: Citigo
Pevné místo mezi evropskými nejmenšími vozy získal vůz ŠKODA Citigo. Vloni
se pro tento agilní městský automobil rozhodlo 42 500 zákazníků. S variantou
Citigo Monte Carlo je nyní k dispozici také velmi sportovní varianta tohoto
9
modelu. Svoji emocionální sílu prokázal vůz Citigo navíc v provedení studie
CitiJet: městský kabriolet na bázi modelu Citigo a jako první “Učňovský vůz”
ŠKODA.
Snímek: „Foto Roomster“
Vozů ŠKODA Roomster bylo vloni dodáno zákazníkům 29 600 kusů. To je o 11
procent méně, než v roce 2013. Pro možný následnický model zvažujeme
společnou výrobu s některým z koncernových partnerů.

10
Dámy a pánové,
v následujících létech chceme zvýšit naše dodávky do celého světa na minimálně
1,5 milionu vozů ročně.
Za tím účelem jsme v České republice i na mezinárodních trzích důsledně
rozšiřovali naše výrobní závody a lokality.
Snímek: „Foto – Výroba v MB“
V našem hlavním závodě v Mladé Boleslavi jsme kvůli náběhu nového modelu
Fabia provedli řadu modernizací a rozšíření výroby. Mezi jiným bylo instalováno i
nové zařízení, na kterém se provádí konfigurace nových asistenčních systémů.
Zčásti jsme modernizovali i lakovnu.
Snímek: „Foto – Výroba Kvasiny“
V Kvasinách jsme za plného provozu připravili výrobu nového modelu
Superb. V Kvasinách jsme zahájili i největší modernizaci a rozšíření závodu
v jeho 80leté historii. Chceme tento závod etablovat jako nové kompetenční
centrum pro vozy SUV.
Snímek: „Foto – Výroba Vrchlabí“
Ve Vrchlabí byly v červenci roku 2013 zvýšeny výrobní kapacity pro
dvouspojkovou převodovku DQ 200 z 1 000 na 1 500 jednotek, tj. o 50 procent.
V listopadu jsme oslavili jubileum – výrobu půl milionu převodovek DQ 200. To je
dalším důkazem kompetence automobilky ŠKODA pro výrobu agregátů.
Snímek: „Foto – Otevření Motorového centra“
Důležitým opatřením byla i výstavba nového Motorového centra zde v Mladé
Boleslavi. V provozu je již od září. Společně s koncernem Volkswagen zde ŠKODA
AUTO investovala přibližně 45 milionů eur – což je v posledních letech největší
investice do průmyslu v České republice.
Výstavbou nového Motorového centra ŠKODA opět posílila své kompetence
v oblasti výzkumu a technického vývoje. Naše značka má v Česaně k dispozici
čtvrté největší vývojové centrum v koncernu Volkswagen, které je jedním z
nejmodernějších v celém automobilovém průmyslu. ŠKODA je jedinou
11
automobilkou, která v Česku nejen vozidla a jejich komponenty vyrábí, nýbrž je i
vyvíjí. Za tím účelem zaměstnává v současné době přibližně 1 700 specialistů,
inženýrů, designérů a konstruktérů.
Snímek: „Foto – Výroba Čína“
Velmi intenzivně jsme investovali spolu s naším partnerem Shanghai Volkswagen
v Číně. Zde jsme především zvýšili stupeň lokalizace. V roce 2014 ŠKODA
zdvojnásobila svoji nabídkovou paletu v Číně a vyrábí zde šest modelů. K nim se
řadí i nová Octavia, která je na čínském trhu od poloviny roku 2014. Naše
modely sjíždějí nyní v Číně z výrobních pásů ve třech výrobních závodech.
Těmito a dalšími opatřeními vytváříme předpoklady pro to, abychom mohli plnou
silou pokračovat v našem růstovém kurzu.

12
Dámy a pánové,
rok 2015 začal velmi slibně.
Koncem února jsme prodali celkem o 7,9 procent více vozů než ve srovnatelném
období velmi úspěšného minulého roku. Zdařilý začátek roku je příslibem, že
bychom mohli být v roce 2015 ještě úspěšnější. Výzvou však zůstávají rámcové
podmínky na jednotlivých trzích.
Snímek: „Foto Fabia“
Skvělý start měla nová ŠKODA Fabia – v provedení hatchback i kombi. V obou
verzích zabodoval náš malý vůz emocionálním designem, inovativní technikou a
vzorovou úrovní bezpečnosti. Nedávno získala Fabia, jako jediný vůz své třídy,
nejvyšší pětihvězdičkové bezpečnostní hodnocení od Euro NCAP. V České
republice byla Fabia v polovině ledna zvolena „Autem roku“. Další renomovaná
ocenění získala Fabia například v Německu, Anglii, Rusku, ale i na Slovensku.
Shrnuto: Novou Fabii přijali naši zákazníci skvěle.
Snímek: „Foto Fabia Combi“
Abychom mohli vždy vyhovět vysoké poptávce po Fabii, rozšířili jsme výrobní
kapacity v Mladé Boleslavi na montážní lince MBII. Vozy Fabia a Fabia Combi zde
od té doby sjíždějí z výrobního pásu – společně s modelem Rapid Spaceback – ve
třech směnách místo dosavadních dvou směn. Navíc jsme do výroby přijali
přibližně 800 nových pracovníků.
Při výrobě Fabie jsme prostě přidali plyn. V Ženevě jsme právě představili novou
Fabii Monte Carlo: malý vůz s drzým, odvážným designem a atraktivními
doplňky, sportovním interiérem a s komplexní výbavou. Uvedení na trh je
plánováno na červen.

13
Snímek: „Foto Monte Carlo Range“
Diverzifikací naší modelové palety, jejímž příkladem jsou modely Monte Carlo,
vycházíme vstříc přáním našich zákazníků, žádajících individualizaci automobilu.
Tím získává naše modelová paleta i silný emoční náboj.
Snímek: „Foto Superb B8“
Větší díl emocionality by měl do budoucna vnést do naší palety i další vůz:
Nedávno oslavil vůz ŠKODA Superb svou světovou premiéru v Praze a v Ženevě.
Na začátku léta dorazí naše vlajková loď k našim prodejcům a zákazníkům.
Automobil ŠKODA Superb byl vždy měřítkem výkonnosti naší značky. A platí to
zejména o jeho nejnovější generaci.
Až dosud byly automobily ŠKODA považovány za převážně racionální. Typickými
jsou proto jejich základní hodnoty, jako je velká nabídka prostoru, vysoká
funkčnost a vynikající poměr ceny a užitné hodnoty, které bude ŠKODA sledovat
i nadále.
Nový význam získají navíc design, vysoká hodnota a emocionalita našich
automobilů.
Na autosalonu v Ženevě jsme na začátku roku 2014 představili studii „ŠKODA
VisionC“. Automobil, který ukázal naši kompetenci v oblasti designu a
emocionální sílu značky ŠKODA. Design vozů ŠKODA bude modernější, svěží a
výraznější.
ŠKODA tím chce rozšířit svou nabídku o vysoce hodnotné automobily, které
budou špičkové ve svých segmentech. Přitom neopustíme základní hodnoty naší
značky. Naším cílem je, abychom v oblastech naší činnosti nabízeli nejlepší
automobily, nejvyšší hodnotu, tradici naší značky i její orientaci do budoucna a
současně zvýšili touhu zákazníků po našich produktech.

14

Snímek: „Foto Superb B – záď vozu“
Nový Superb se k tomu hodí jako žádný jiný vůz z naší modelové palety. Naše
nová vlajková loď je prozatím vrcholem naší modelové ofenzívy. Novým
Superbem začíná pro značku ŠKODA nová éra.
Bude to nejlepší ŠKODA všech dob, která se prosadí mezi automobily střední
třídy. Důkazem toho jsou:
– expresivní, dynamický a elegantní design,
– nadprůměrná nabídka prostoru,
– vysoká hodnota vozu, jeho emocionalita a moderní vzhled,
– zcela nová kvalita komfortu,
– nejlepší ekologické hodnoty a dynamika jízdy,
– a množství inovativních technických řešení na bázi techniky MQB,
zajišťujících nejvyšší úroveň komfortu, bezpečnosti a konektivity.
S těmito fantastickými prvky a vlastnostmi se Superb posune k horní hranici
svého segmentu. Jsem přesvědčen o tom, že Superbem se nám opět podaří pro
naši značku nadchnout nové zákazníky.

Dámy a pánové,
ŠKODA se letos dožívá 120 let. Přitom již 110 let se v Mladé Boleslavi vyrábějí
automobily.
S vědomím této dlouhé tradice chceme značku v následujících létech dále rozvíjet
a pokračovat v její úspěšné historii. ŠKODA zůstává v předjížděcím pruhu – v
těsném spojení s koncernem Volkswagen.
Poté, co jsme překonali metu jednoho milionu vozů, vzali jsme si na mušku
hodnotu 1,5 milionu vozů dodaných zákazníkům. S novými modely, s více
emocemi a se silnými stránkami typickými pro značku ŠKODA budeme silnější a
stále více přítomni na mezinárodních trzích a zůstaneme ofenzivní.
Děkuji Vám

Typ souboru: PDF
Publikováno: 16. 5. 2016

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.