„Místo počítačů učím abecedu,“ říká ukrajinská učitelka

„Místo počítačů učím abecedu,“ říká ukrajinská učitelka

„Jmenuji se Katja, jak se jmenujete vy?“ ptá se lektorka asi dvacítky žen, které se chtějí naučit základy češtiny, aby si našly práci nebo mohly působit ve své profesi. Uprchlice před válkou tak v Mladé Boleslavi pomáhá svým krajankám.

16. 6. 2022 Škoda svět

Ekaterina Azizova uprchla z města nedaleko Kyjeva a přišla do Česka, kde už roky žijí její rodiče. S podporou ŠKODA AUTO se zapojila do pomoci krajanům, a protože je učitelka a umí česky, pomáhá českým pedagogům a sama vede kurz češtiny pro uprchlíky.

Setkáváme se v Kolibě, bývalé restauraci v mladoboleslavském lesoparku Štěpánka, kde nyní probíhá výuka dětí i dospělých z Ukrajiny. Sama Ekaterina Azizova má magisterský titul a doma vyučuje informatiku, své pedagogické schopnosti a znalost češtiny však nyní v Mladé Boleslavi využívá zcela jinak: pomáhá s tlumočením, učí své krajany a také děti základy českého jazyka. 

Ekaterina_Azizova-14Ekaterina Azizova

Ačkoli si prožila své a se svou desetiletou dcerou utekla z města kvůli bombardování, staví se k současné situaci optimisticky. „Vše považuji za výzvu a přemýšlím, co si mám pro sebe vzít. Hlavně jsem ale vděčná, že mohu pracovat a nemusím sedět a čekat na pomoc. I když místo počítačů učím abecedu,“ usmívá se.

Mluvíte dobře česky, to jste se naučila tak rychle?
Něco jsem už uměla, od svých 15 let jezdím do Česka každé léto za rodiči, kteří tu žijí. Dříve jsem zvažovala, že bych tady i studovala, před deseti lety jsem absolvovala kurzy češtiny. Ale z Ukrajiny se mi nechtělo, mám to u nás ráda, také jsem tam absolvovala univerzitu, potkala jsem manžela a brzy se nám narodila dcerka. Teď se mi znalost češtiny hodí. Ještě dělám chyby, ale rozumím a snažím se sama zlepšovat, a hlavně pomoci ostatním.

Dopoledne se tu učí děti a odpoledne dospělí.

Jak jste se dostala k výuce češtiny?
Aby se zde dcera mohla zapojit do výuky, využila jsem nabídky jazykových kurzů, které s pomocí grantu od společnosti ŠKODA AUTO máme zde v Mladé Boleslavi k dispozici. Bohužel se ukázalo, že naše děti paní učitelce nerozumí, tak jsem se nabídla, že bych pomohla s tlumočením. A protože učitelů bylo málo, začala jsem docházet a pomáhat našim lidem, aby si osvojili základy češtiny. 

Kolik lidí se kurzů účastní?
Od března pomáhám učit děti spolu s mojí českou kamarádkou Terezou. Ve třídě je 50 dětí z Ukrajiny, díky Tereze se pokaždé také něco nového dozvím. A moje znalost jazyka je už dostatečná na to, abych mohla vzdělávat i naše dospělé zájemce. Máme mezi sebou řadu odbornic, zdravotní sestry, farmaceutku a další, kterým český stát uznává jejich vzdělání, ale specializace i praxe jsou k ničemu, když se nedomluvíte.

Ekaterina_Azizova-11Výuka probíhá v mladoboleslavské Kolibě.

Jak je čeština pro lidi z Ukrajiny náročná?
Naše jazyky jsou hodně odlišné, potíže nám dělá výslovnost, spousta slov je úplně jiných, v ukrajinštině máme více znaků, nepoužíváme háčky a čárky. Máme jiné rody, třeba tramvaj je v ukrajinštině mužského rodu. Ale to není hlavní problém. Myslím si, že není důležité, jak je řeč těžká, hlavní je vůle člověka se něco naučit. Musíte chtít – kdo chce, ten si poradí.

Jde dětem čeština lépe než dospělým?
I dětem musím vysvětlovat, proč se mají učit česky. Nemají to jednoduché a spousta z nich namítá, že se brzy vrátí domů a češtinu nebudou potřebovat. Tak jim říkám, že když se učí nový jazyk, trénují si mozek, je to jako sport. Když se věnujete fyzické aktivitě, vaše tělo vypadá dobře, a to samé platí pro mentální cvičení. Dětem i dospělým vysvětluji, že tím dělají něco pro sebe. Většina lidí nechtěla odjet, nejsme tady, protože bychom byli chudí a chtěli tu zůstat, ale protože u nás vypukla válka. Na Ukrajinu patříme, chceme se tam co nejdříve vrátit.

Ekaterina_Azizova-4Čeština a ukrajinština jsou hodně odlišné, potíže často dělá výslovnost.

Pomáhá i nová učebna výpočetní techniky

ŠKODA AUTO zahájila na konci dubna kurzy výpočetní techniky pro lidi z Ukrajiny v nedávno zrekonstruované učebně IT, která vznikla s přispěním automobilky a slouží také široké veřejnosti. Kurzy zajišťuje a hradí Nadační fond ŠKODA AUTO a vedou je specialisté z integračně-vzdělávacího centra Koliba, například odborná pedagožka Ekaterina Azizova. Zájemci se tu naučí nejen základy Wordu nebo Excelu, ale hlavně práci s programy v češtině a na české klávesnici a seznámí se s dalšími specifiky místního počítačového prostředí.

Pro ukrajinské posluchače je užitečné, že přednášející ovládá ukrajinštinu i češtinu a zná místní reálie. Kurzy jsou pro přibližně dvacet osob, konají se každý týden a zájem o ně překonal očekávání, proto se počítá s jejich pokračováním. Přednášky se konají v nedávno zrekonstruované učebně výpočetní techniky na Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi. Nové zázemí pro IT 30. března slavnostně otevřeli partneři integračně-vzdělávacího centra Koliba – vedle automobilky ŠKODA AUTO a Nadačního fondu ŠKODA AUTO to je nezisková organizace Czechitas, která zde od května pořádá vzdělávací kurzy v oboru IT pro veřejnost, technologická firma ABB a zapojila se rovněž společnost Digiteq Automotive, která nabídla kromě dobrovolníků pro školení také finanční dar na nákup výpočetní techniky.

Máte výhodu, že jste učitelka – jak vlastně vypadá počítačová výuka na Ukrajině?
Učím děti od druhé do deváté třídy, v naší škole jsem i třídní učitelkou. Věnuji se informatice, tedy předmětu o počítačích. Na Ukrajině se děti seznamují s počítači už od druhé třídy, dozvídají se základy a pojmy jako algoritmus, objekt nebo příkaz a základy programování ve vizuálním jazyce Scratch. Od třetí třídy se děti učí s Powerpointem a Wordem. U nás se dává výuce informatiky velký význam. Dcerka chodí do čtvrté třídy, ale už umí to, co se zde učí až v sedmé třídě.

SKODA_AUTO_ucebna_IT-10Protože učitelů bylo málo, začala Ekaterina pomáhat svým krajanům. 

Co je náplní vašeho pracovního dne tady v Mladé Boleslavi?
Dopoledne učím v Kolibě děti a odpoledne dospělé a také se musím věnovat svým dětem na Ukrajině, protože stále probíhá online výuka pro ty, kteří mají možnost se připojit. A když přijdu domů, ještě opravuji úkoly, někdy skončím až po půlnoci. Je toho hodně, ale jsem ráda, že jsem tady získala práci, už jen proto, že nemusím sedět doma a trápit se myšlenkami o tom, co bude.

Jak hodnotíte zdejší pomoc?
Pomoc lidem z Ukrajiny je naprosto skvělá, všichni v našem okolí dělají maximum. Někteří lidé jsou zde i ubytovaní, dostávají jídlo. S čím se musíme vypořádat, je zaměstnání a také umístění dětí do školek a škol. Velkou pomoc zde ve městě zajišťuje ŠKODA AUTO, to je vidět na každém kroku. Díky firmě máme zázemí k výuce, dostali jsme školní potřeby, postarali se také o to, aby děti něco poznaly a dozvěděly se o zemi, která jim poskytla azyl, cenné je pro nás i to, že děti mají zajištěné obědy. ŠKODA AUTO také zorganizovala akci, která se jmenuje Kariérní den pro ženy z Ukrajiny. Specialisté z náborového oddělení ukazují, kde lze najít práci, pomáhají sestavit životopis v češtině a podobně.

Ekaterina_Azizova-12Mladoboleslavská Koliba dostává postupně osobitou výzdobu. 

Co byste vzkázala krajanům, kteří utekli před válkou do České republiky?
Aby se ničeho nebáli, komunikovali, aby se snažili zapojit a našli si práci, i když nebude tak kvalifikovaná jako u nás. A hlavně aby si užívali každý den, radovali se, že tady můžeme být s dětmi v bezpečí. Jsme nesmírně vděční, jakou pomoc jsme tady získali.

ŠKODA AUTO pomáhá Ukrajině

Společnost ŠKODA AUTO vypravila na Ukrajinu dvanáct kamionů s humanitární pomocí, ihned po vypuknutí války darovala částku 10 milionů korun organizaci Člověk v tísni, pomohla nemocnici v Ťačivu částkou 1 milion korun a stejně usilovně se zaměřuje i na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice v regionech, kde má své výrobní závody. Nejnovějším příspěvkem je zaměstnanecká sbírka ve spolupráci s Odbory KOVO. Vedení automobilky zdvojnásobilo tuto částku na celkem 3,6 milionu korun. V souvislosti s kritickou situací na Ukrajině automobilka uvolnila již více než 20 milionů korun.

Aktivní je také Nadační fond ŠKODA AUTO, který vyhlašuje sadu grantových regionálních programů. Projekty budou sloužit místním úřadům a organizacím, aby podporovaly zapojení dospělých i dětí, například vzděláváním, jazykovými kurzy, kroužky pro děti či psychologickou, zdravotní a sociální pomocí.

ŠKODA AUTO se také přihlásila k pomoci svým ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám při zajištění bezpečného života v České republice. Konkrétně jde o podporu při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, zdravotní péče, integraci, vzdělávání, a pokud to bude možné, i při hledání zaměstnání. V závodech společnosti v České republice pracuje dlouhodobě více než 600 občanů z Ukrajiny.

Příkladem okamžité reakce na potřeby uprchlických rodin je podpora výukového centra v Mladé Boleslavi. Od myšlenky k realizaci uběhly pouhé tři dny a již od začátku března je k dispozici vzdělávací centrum, které dětem i dospělým pomáhá s integrací a jazykovými kurzy. O výukové centrum je takový zájem, že během dvou týdnů se kapacita rozrostla na 600 dětí a dospělých, kteří již mají k dispozici 23 učeben po celém městě. Na jeho vznik a chod ŠKODA AUTO finančně přispěla a s podporou počítá i do budoucna.