Materiály: šetrné k životnému prostrediu a recyklovateľné

› Takmer tretina surovín použitých v súčasnom modeli ŠKODA OCTAVIA je recyklovaná
› Čisté a biologicky odbúrateľné materiály možno využívať opakovane
› Nové materiály získané z odpadu hrajú čoraz dôležitejšiu rolu

Používanie recyklovateľných materiálov a v ideálnom prípade materiálov, ktoré už boli raz recyklované, je pre udržateľnosť automobilov obzvlášť dôležité. Platí to pre karosériu, podvozok a v neposlednom rade aj pre interiér vozidla. Podľa smernice EU 2005/64/ES musí byť najmenej 85 percent hmotnosti vozidla recyklovateľných a ďalších desať percent musí byť aspoň energeticky využiteľných. ŠKODA AUTO túto hodnotu prekračuje a v rámci koncernu Volkswagen sa snaží dosiahnuť viac ako 95-percentné materiálové využitie a internú recykláciu.

„Takmer úplná recyklovateľnosť vozidla je pre ekologicky orientovaného výrobcu ideálna. V spoločnosti ŠKODA AUTO a v koncerne Volkswagen sme si stanovili cieľ dosiahnuť mieru využitia viac ako 95 percent, čo je výrazne viac ako cieľ EÚ, ktorý predstavuje 85 percent. Hlavne však chceme čo najviac recyklovaných materiálov opätovne použiť my sami a udržiavať ich tak v kolobehu. Preto neprestajne skúmame ešte účinnejšie recyklačné procesy a nové materiály, najlepšie z prírodných zdrojov, z obnoviteľných zdrojov alebo dokonca z odpadových produktov.“


Johannes Neft, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Technického vývoja

Na konci životného cyklu sa vozidlo demontuje, aby sa čo najviac jeho súčastí recyklovalo. Kovy sa používajú na výrobu novej ocele a hliníka. Odpadové sklo sa využíva na výrobu nových okien alebo izolačného materiálu zo sklenených vlákien. Plasty sa používajú minimálne na výrobu nových výrobkov každodennej spotreby ako sú ramienka na šaty alebo kvetináče. V súčasnosti sa približne polovica materiálov získava pyrometalurgickou technológiou a v spolupráci s externými recyklačnými spoločnosťami. ŠKODA AUTO okrem toho pri výrobe nových vozidiel čoraz častejšie využíva recyklované suroviny. Takmer tretina surovín použitých pri vozidle ŠKODA OCTAVIA v súčasnosti pochádza z recyklovaných materiálov. Okrem ocele, hliníka a skla sem patria aj plasty a izolačné materiály, napríklad obloženie podvozka, podbehov kolies či podložky do batožinového priestoru.

Výber materiálu s ohľadom na recyklovateľnosť

Oddelenie Technického vývoja ŠKODA AUTO zohľadňuje recyklovateľnosť použitých surovín už vo fáze výberu materiálu pre nové vozidlo a v oblasti výskumu spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Jedným z cieľov je zvýšiť podiel monomateriálov, ktoré možno vďaka ich odrodovej čistote recyklovať najlepšie a najúčinnejšie. Tieto monomateriály sa používajú napríklad v interiérových obloženiach, vzduchotechnických kanáloch alebo ako medené vodiče v káblových zväzkoch. Po recyklácii sa využívajú napríklad na poťahy sedadiel alebo na koberce. Vzhľadom k vysokým technickým požiadavkám je dnes väčšina dielov nového vozidla vyrobená z kompozitných materiálov. Príkladom je obloženie dverí v modeli OCTAVIA, kde je 50 percent kompozitného materiálu vyrobeného z obnoviteľných surovín. Biologicky odbúrateľné materiály sú všeobecne ľahko recyklovateľné – ŠKODA AUTO vyvinula kompostovateľné fólie na báze kukuričného škrobu určené pre balenie dielov, ktoré sa z Českej republiky prepravujú do indického závodu v Púne. Tie sa potom po troch až šiestich mesiacoch v logistickom parku v Púne používajú ako pôdny kondicionér a organické hnojivo. Týmto spôsobom možno mesačne ušetriť 500 kilogramov bežnej plastovej fólie.

Udržateľné spracovanie a v niektorých prípadoch aj úplné vylúčenie zvieracej kože

Zvieracia koža sa v automobiloch tradične používa na obloženie interiéru. V záujme optimalizácie ekologickej bilancie kože ŠKODA AUTO pri jej úpravách čoraz častejšie využíva udržateľné postupy. Pri činení kože pre modelový rad ENYAQ iV spoločnosť používa výťažok z listov olivovníka. Dizajnéri interiérov ŠKODA AUTO okrem toho čoraz častejšie využívajú textilné čalúnenie na miestach, kde sa inak používala prevažne koža, a to napríklad na prístrojovej doske. V závislosti od modelu je koža použitá výhradne na stredovej časti sedadla, na volante a čiastočne na riadiacej páke a na držadle ručnej brzdy.

ŠKODA ENYAQ iV

ŠKODA ENYAQ iV

Tkaniny vyrobené z PET fliaš a plnivá z vedľajšieho produktu pri výrobe cukru

Pre modelové rady ŠKODA ENYAQ iV a ŠKODA KAROQ už sú k dispozícii látky vyrobené až zo 70 percent z recyklovaných PET fliaš. Tie sa po recyklácii spracovávajú na priadzu. Pri poťahoch sedadiel v interiéri Lodge v modelovom rade ENYAQ iV sú tieto priadze kombinované s prírodnou strižnou vlnou. ŠKODA AUTO pracuje aj na vývoji udržateľných materiálov s prírodnými zložkami, ktoré sa v budúcnosti dostanú aj do sériovej výroby. Medzi ne patria napríklad vlákna z cukrovej repy, ktoré sú vedľajším produktom cukrovaru v Dobrovnici neďaleko sídla spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Vlákna z cukrovej repy sa používajú na výrobu plniva pre plastové súčiastky. Inžinieri zo spoločnosti ŠKODA AUTO využívajú aj cukrovarské rezky. Farbia sa špeciálnym postupom a v interiéri vytvárajú dizajnové akcenty. ŠKODA AUTO si na tento proces podala patentovú prihlášku.

Nové technológie pre udržateľnejšie pneumatiky a nižšiu spotrebu energie

ŠKODA AUTO sa komplexne zaoberá otázkou udržateľnosti aj v oblasti vývoja pneumatík. V budúcnosti bude možné používať pneumatiky s vysokým podielom udržateľného materiálu alebo pneumatiky s certifikátom FCS, ak teda budú spĺňať vysoké požiadavky na kvalitu a bezpečnosť. Za týmto účelom spoločnosť úzko spolupracuje so svojimi partnermi z oblasti vývoja a výroby pneumatík. Napríklad spoločnosť Continental ponúka pneumatiky s vyšším podielom recyklovaného materiálu a skúma využitie prírodného kaučuku z púpav. Spoločnosť Bridgestone už pre ŠKODA AUTO na vozidlá ENYAQ iV dodáva ľahšie pneumatiky s nižším valivým odporom. Nižšiu spotrebu energie, a vďaka tomu aj nižšie emisie, pri súčasných vozidlách ŠKODA zabezpečujú aj nové technológie, ako použitie úsporného vonkajšieho a vnútorného LED osvetlenia, optimalizované jazdné režimy pre motor a prevodovku a priebežné úpravy softvéru vozidla prostredníctvom vzdialených aktualizácií. Tepelné čerpadlo, ktoré je dostupné v modelovom rade ENYAQ iV ako prvok na prianie, umožňuje ešte efektívnejšiu prevádzku kúrenia a klimatizácie.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky