Výhľad: Konkrétne prístupy pre udržateľnú budúcnosť

› Sedemmiestny koncept VISION 7S predstavuje nový dizajnový jazyk značky ŠKODA
› ŠKODA AUTO ukazuje v interiéri prezentačného vozidla IVET mnoho udržateľných materiálov
› Stratégia udržateľného rozvoja ŠKODA 2030 s tromi piliermi – environmentálnym, sociálnym a ekonomicko-správnym – je neoddeliteľnou súčasťou NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Koncept elektrického vozidla VISION 7S ponúka konkrétny pohľad na budúce modely značky ŠKODA. ŠKODA AUTO na prezentačnom vozidle IVET, postavenom na základe súčasného modelu OCTAVIA, ukazuje, aké udržateľné materiály môžu byť použité v interiéri budúcich automobilov.

Nedávno predstavený koncept VISION 7S ukazuje nový dizajnový jazyk značky ŠKODA a naznačuje cestu k udržateľnejšej budúcnosti: časti predných a zadných nárazníkov, obloženia podbehov kolies a podlaha interiéru sú vyrobené z recyklovaných použitých pneumatík, zatiaľ čo látka vo výplni dverí, na prístrojovej doske a v stredových paneloch sedadiel je vyrobená z recyklovaných polyesterových priadzí.

Mohutný vzhľad vozidla VISION 7S s robustným podvozkom, širokou stavbou karosérie a vysoko posadenou Tornádo líniou v kombinácii so symetricky riešeným interiérom, ktorý obklopuje cestujúcich, navodzuje pocit bezpečnosti a istoty. Batériové SUV je mimoriadne udržateľné, energeticky úsporné a ponúka dojazd viac ako 600 km v cykle WLTP. Vysokonapäťovú batériu možno z 10 na 80 percent kapacity nabiť za 25 minút a jej špičkový nabíjací výkon je 200 kW.

Udržateľná štúdia IVET

ŠKODA AUTO v interiéri konceptu IVET predstavuje udržateľné materiály, ktoré by mohli ovplyvniť podobu interiéru budúcich automobilov. V prezentačnom vozidle, postavenom na báze súčasného modelu OCTAVIA, sú obklady stĺpikov A, B, C a D i spodná časť výplne dverí vyrobené z kompozitného materiálu z popypropylénu a rýchlo obnoviteľnej trávy rodu Miscanthus (ozdobnica). Pre dekoračné lišty na dverách, prístrojovej doske a stredovej konzole je použitý kompozit ABS plastu a vlákien z cukrovej repy, ktoré ŠKODA AUTO získava z cukrovaru Dobrovice nachádzajúceho sa neďaleko výrobného závodu v Mladej Boleslavi. Tieto vlákna sú tu vedľajším produktom vznikajúcim pri výrobe cukru. Látka na čalúnenie prístrojovej dosky a stredových častí sedadiel je vyrobená z prírodnej vlny z alpaky, zo strižnej vlny a rovnako tak z recyklovaných PET fliaš. Vývojové oddelenie spoločnosti ŠKODA AUTO testuje vlákna z kokosových orechov, škrupín orechov, ryže, korku, chmeľu a rovnako tak z kávovej usadeniny. To všetko ako potenciálne prírodné plnivá pre plastové kompozitné materiály. V úložnom priestore vo výplni dverí je aj malý odpadkový kôš, ktorého držiak a veko sú vyrobené z kompostovateľného plastu. Vymeniteľné vrecká na odpad sú biologicky rozložiteľné.

Na volant vozidla je použitý „vegánsky“ materiál s vysokým podielom recyklovaného materiálu. Tkanina použitá na čalúnenie stropu je zo 100 percent vyrobená z recyklovaných PET fliaš. Nárazníky boli vyrobené recyklačnými firmami výlučne zo starých a vyradených nárazníkov. Úzka spolupráca s recyklačnou firmou sídliacou neďaleko Mladej Boleslavi zabezpečuje potrebnú kvalitu a stabilné dodávky.

Infografika

PDF na stiahnutie      JPG na stiahnutie

Nová stratégia udržateľnosti pre najbližšie roky a projekty v oblasti biodiverzity

Stratégia udržateľného rozvoja ŠKODA 2030 s environmentálnym, sociálnym a ekonomicko-správnym pilierom je pevne zakotvená v stratégii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Členovia predstavenstva automobilky sú zodpovední za realizáciu stratégie v úzkej spolupráci s externým a nezávislým poradným výborom pre udržateľný rozvoj.

Oblasť životného prostredia okrem iného zahŕňa premenu výrobných závodov na továrne, ktoré v strednodobom časovom horizonte pri výrobe nebudú mať už žiadny dopad na životné prostredie. Táto oblasť obsahuje aj podporu projektov v oblasti biodiverzity, ako je napríklad iniciatíva „Za každé predané vozidlo jeden strom“. ŠKODA AUTO tak podporuje zalesňovanie Českej republiky. Od roku 2007 sadí za každé vozidlo dodané na tuzemský trh jeden strom a na konci roku 2021 automobilka vysadila milióntu sadenicu. Celková plocha nových lesov vytvorených na 170 miestach má rozlohu celkovo 347 futbalových ihrísk, teda 227 hektárov. S pomocou nadačného fondu a podpory svojich zamestnancov podporuje ŠKODA AUTO v okolí svojich českých závodov aj ďalšie projekty týkajúce sa oblasti biodiverzity. Príkladom je zakladanie a rekultivácia záhrad a parkov, ako aj zriaďovanie rekreačných zariadení v blízkosti prírody. Spoločnosť okrem toho podporuje množstvo projektov na ochranu biodiverzity a udržateľnosti v blízkosti svojich závodov v Indii. Okrem ekoparku blízko závodu Chakan patrí medzi aktuálne iniciatívy aj kyslíkový park v závode v Aurangábáde, kde bolo od roku 2019 vysadených približne 25 000 stromov zabezpečujúcich produkciu kyslíka a viazanie oxidu uhličitého. V roku 2020 ŠKODA AUTO podporila rozvojový projekt v okolí Chakanu, v ktorého blízkosti bolo vysadených 10 000 ovocných stromov. Tie budú o niekoľko rokov slúžiť ako zdroj príjmov pre miestnych poľnohospodárov. V rámci ďalšieho projektu bude do roku 2027 vysadených viac ako 580 000 mangrovníkov, ktorých úlohou je chrániť morský život a zabraňovať erózii pobrežia.

Podpora vzdelávania a diverzity

V sociálnej oblasti je kladený dôraz na vzdelávanie a školenie zamestnancov na základe Etického kódexu ŠKODA AUTO, ktorý bol aktualizovaný v novembri 2019. Spoločnosť okrem toho v máji tohto roka predstavila Stratégiu diverzity 2030. Programovo-obsahový smer je daný meniacimi sa spoločenskými očakávaniami perspektívnych zamestnávateľov a jasnými cieľmi v oblasti diverzity a inklúzie do konca desaťročia. ŠKODA AUTO tak zdôrazňuje svoj záväzok k rozmanitosti, rovným príležitostiam a tolerancii ako kľúčovým faktorom pre úspešnú realizáciu svojich ambicióznych strategických podnikových cieľov.

Zodpovedné a transparentné vedenie

Ekonomicko-správny pilier pokrýva tematickú oblasť integrity. Corporate governance predstavuje zodpovedné, kvalifikované a transparentné riadenie spoločnosti.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky