ŠKODA AUTO predstavuje plán udržateľnej mobility

› Ciele do roku 2030: dôsledne presadzovať klimaticky neutrálnu mobilitu, oproti roku 2020 znížiť emisie CO2 vozového parku o viac ako 50 percent
› Zameranie na elektromobilitu, klimaticky neutrálnu výrobu a opakovane použiteľné a recyklované materiály
› Novo zriadený externý poradný výbor pre udržateľný rozvoj pomáha pri dôležitých rozhodnutiach odbornými znalosťami
› Udržateľnosť medzi hlavnými tematickými oblasťami stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Bratislava, 26. september 2022 – Pomocou komplexného plánu opatrení v rámci stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 ŠKODA AUTO urýchľuje dekarbonizáciu podniku. Okrem urýchleného rozširovania elektromobility sa zameriava na udržateľnú výrobu a používanie batériových vozidiel, vrátane dodávateľských reťazcov. Za týmto účelom ŠKODA AUTO vo svojich vozidlách kladie dôraz na znovu použiteľné materiály a na dôslednú recykláciu vysokonapäťových batérií z elektromobilov.

Udržateľnosť ako kľúčová oblasť stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Automobilka definovala udržateľnosť ako kľúčovú oblasť svojej stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 a stanovila si ambiciózne ciele týkajúce sa ďalšieho efektívneho znižovania uhlíkovej stopy svojich firemných aktivít v celom hodnotovom reťazci. Investície spoločnosti ŠKODA AUTO a jej komplexná a transparentná komunikácia v oblastiach životného prostredia, sociálnych tém, riadenia a financií, pomohla koncernu Volkswagen v minulom roku stať sa prvou automobilkou sveta, ktorá splnila požiadavky definované Akčným plánom Európskej únie pre financovanie udržateľného rastu a rovnako tak požiadavky taxonómie EÚ.

Rozvoj elektromobility

ŠKODA AUTO uvedie do roku 2026 na trh tri nové čisto elektrické automobily, pričom potom budú nasledovať ďalšie modely. Do roku 2030 sa má podiel čisto batériových elektromobilov na predajoch značky ŠKODA v Európe zvýšiť na viac ako 70 percent. ŠKODA AUTO chce ďalším rozvojom elektromobility do roku 2030 vo svojom vozovom parku znížiť emisie CO2 oproti roku 2020 o viac ako 50 percent.

Infografika

PDF na stiahnutie      JPG na stiahnutie

Dekarbonizácia výroby

Pri výrobe svojich vozidiel ŠKODA AUTO čoraz hojnejšie využíva obnoviteľné zdroje energie, čím výrazne znižuje emisie CO₂. Napríklad všetky tri české závody majú do roku 2030 vyrábať s neutrálnou bilanciou CO₂ a výrobné závody v Indii majú tento cieľ dosiahnuť už v roku 2025. Závod na výrobu komponentov vo Vrchlabí danú požiadavku spĺňa už od konca roku 2020. Okrem využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov zahŕňajú komplexné opatrenia aj recykláciu odpadov, používanie udržateľných materiálov, procesy šetriace zdroje a do značnej miery aj ekologickú logistiku. ŠKODA AUTO okrem toho spolu so ŠKO-ENERGO podporuje výstavbu veternej elektrárne v Moraviciach-Melči na východe Českej republiky.

Udržateľný materiálový cyklus a druhý životný cyklus batérií

ŠKODA AUTO používa čoraz viac prírodných, recyklovaných a recyklovateľných materiálov, ako je tomu napríklad aj pri koncepte VISION 7S. Okrem kovov, hliníka a skla sa v nových automobiloch už teraz používajú recyklované plasty. V modelovom rade ŠKODA ENYAQ iV sú poťahy sedadiel vyrobené zo strižnej vlny a recyklovaných PET fliaš. Ďalšími krokmi v cykle sú kompozitné materiály vyrobené z plastov a vlákien cukrovej repy alebo trstín rodu Miscanthus (ozdobnica). V súčasnosti sa skúma aj použitie ryžových šupiek a konopných, korkových a kokosových vlákien. ŠKODA AUTO využíva aj použité vysokonapäťové batérie z elektromobilov – ešte pred ich recykláciou - a to ako stacionárne úložisko energie. Tento druhý životný cyklus účinne znižuje stopu CO₂.

ŠKODA AUTO I Konzeptstudie VISION 7S

ŠKODA AUTO I Konzeptstudie VISION 7S

Klimaticky neutrálne využívanie elektrických vozidiel

Komplexný prístup spoločnosti ŠKODA AUTO k udržateľnosti zahŕňa nielen výrobu s neutrálnymi emisiami CO₂, ale rovnako tak aj prevádzku elektromobilov s prevažne nízkymi emisiami. Už dnes je zákazníkom dodávaný modelový rad ŠKODA ENYAQ iV s neutrálnou bilančnou stopou CO₂. ŠKODA AUTO kompenzuje emisie CO₂, ktorým sa pri výrobe zatiaľ nedá vyhnúť, nákupom certifikovaných uhlíkových kreditov. Spoločnosť okrem toho podporuje rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe. Podieľa sa napríklad na výstavbe novej veternej farmy vo Fínsku. S vypočítaným množstvom energie 570 GWh ročne bude elektráreň v budúcnosti vyrábať dostatok tzv. zelenej energie pre zásobovanie elektrinou približne 150 000 domácností alebo pre lokálny bezemisný pohon elektromobilov značky ŠKODA.

Novo zriadený poradný výbor pre udržateľný rozvoj s medzinárodnými odborníkmi

V novembri 2021 založila spoločnosť ŠKODA AUTO vlastný poradný výbor pre udržateľný rozvoj. Tento externý a nezávislý orgán sa skladá z piatich medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí predstavenstvu radia pri realizácii plánovaných opatrení v oblasti udržateľnosti a prispievajú novými pohľadmi, podnetmi a prístupmi. Automobilka sa tak stala jednou z prvých spoločností v Českej republike, ktorá sa v tejto oblasti opiera o odborné znalosti vlastnej komisie.

Infografika

PDF na stiahnutie      JPG na stiahnutie

Rozsiahle školenia pre predajcov vozidiel ŠKODA a ďalšie aktivity v oblasti udržateľnosti

ŠKODA AUTO na ceste k vyššej udržateľnosti dôsledne zapája svojich 3 200 predajcov po celom svete. Jedno je totiž isté – aj malé opatrenia môžu znížiť uhlíkovú stopu. Ide napríklad o ponuku bicyklov namiesto náhradných vozidiel pre zákazníkov pri návšteve servisu. Okrem piliera GreenRetail v maloobchodnom sektore sa GreenProduct zameriava na vozidlá, ktoré sú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu a GreenFactory zasa na udržateľnú výrobu.

Opatrenia spoločnosti v oblasti udržateľnosti sú v súlade s environmentálnym prehlásením koncernu Volkswagen „goTOzero“, ktoré v oblasti životného prostredia zahŕňajú témy klímy, zdrojov, kvality ovzdušia a dodržiavania predpisov v oblasti životného prostredia.

V tejto súvislosti pri príležitosti Dňa Zeme iniciatíva „#Project1Hour“ vyzýva 660 000 zamestnancov koncernu Volkswagen, aby sa každoročne 22. apríla zamerali na svoj vlastný prínos k udržateľnosti a ochrane klímy. V roku 2022 sa do iniciatívy zapojili zamestnanci spoločnosti ŠKODA AUTO a jej dcérskych spoločností SAVWIPL India, ŠKODA AUTO Nemecko a ŠKODA AUTO Slovensko.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky

Súvisiace príbehy Na základe menoviek: 2022, elektromobil, elektromobilita, eMobilita, NEXT LEVEL, Stratégia 2030, výroba