ŠKODA AUTO představuje plán udržitelné mobility

› Cíle do roku 2030: důsledně prosazovat klimaticky neutrální mobilitu, snížit emise CO₂ vozového parku o více než 50 % oproti roku 2020
› Zaměření na elektromobilitu, klimaticky neutrální výrobu a opakovaně použitelné a recyklované materiály
› Nově zřízený externí Poradní výbor pro udržitelný rozvoj pomáhá odbornými znalostmi při důležitých rozhodnutích
› Udržitelnost mezi hlavními tematickými oblastmi strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Mladá Boleslav, 19. září 2022 – Pomocí komplexního plánu opatření v rámci strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 urychluje ŠKODA AUTO dekarbonizaci podniku. Kromě urychleného rozšiřování elektromobility se zaměřuje na udržitelnou výrobu a používání bateriových vozů, včetně dodavatelských řetězců. Za tímto účelem sází ŠKODA AUTO ve svých vozech například na znovu použitelné materiály a na důslednou recyklaci vysokonapěťových baterií z elektromobilů.

Udržitelnost jako klíčová oblast strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Automobilka definovala udržitelnost jako klíčovou oblast své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 a stanovila si ambiciózní cíle k dalšímu efektivnímu snižování uhlíkové stopy svých firemních aktivit v celém hodnotovém řetězci. Investice společnosti ŠKODA AUTO a její komplexní a transparentní komunikace v oblastech životního prostředí, sociálních témat, governance a financí pomohla koncernu Volkswagen stát se v uplynulém roce první automobilkou na světě, která splnila požadavky definované Akčním plánem Evropské unie pro financování udržitelného růstu a taxonomie EU.

Rozvoj elektromobility

Do roku 2026 uvede ŠKODA AUTO na trh tři nové čistě elektrické automobily, přičemž další modely budou následovat. Do roku 2030 se má podíl čistě bateriových elektromobilů na prodejích značky ŠKODA v Evropě zvýšit na více než 70 procent. ŠKODA AUTO chce dalším rozvojem elektromobility do roku 2030 ve svém vozovém parku snížit emise CO2 o více než 50 procent oproti roku 2020.

Infografika | Strategické pilíře udržitelnosti

PDF ke stažení      JPG ke stažení

Dekarbonizace výroby

Při výrobě svých vozů využívá ŠKODA AUTO stále více obnovitelné zdroje energie, čímž při výrobě výrazně snižuje emise CO₂. Například všechny tři české závody mají do roku 2030 vyrábět se zcela neutrální bilancí CO₂, výrobní závody v Indii mají tento cíl již v roce 2025. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tento požadavek plní již od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů zahrnují komplexní opatření také recyklaci odpadů, používání udržitelných materiálů, procesy šetřící zdroje a do značné míry ekologickou logistiku. Kromě toho ŠKODA AUTO společně se ŠKO-ENERGO podporuje výstavbu větrné elektrárny v Moravici-Melči na východě České republiky.

Udržitelný materiálový cyklus a druhý životní cyklus baterií

ŠKODA AUTO používá stále více přírodních, recyklovaných a recyklovatelných materiálů, jako je tomu například u koncepčního vozu VISION 7S. Kromě kovů, hliníku a skla se v nových automobilech již nyní používají recyklované plasty. V modelové řadě ŠKODA ENYAQ iV jsou potahy sedadel vyrobeny ze střižní vlny a recyklovaných PET lahví. Dalšími kroky v cyklu jsou kompozitní materiály vyrobené z plastů a vláken cukrové řepy nebo rákosu rodu Miscanthus (ozdobnice). V současné době se zkoumá také použití rýžových slupek a konopných, korkových a kokosových vláken. ŠKODA AUTO využívá použité vysokonapěťové baterie z elektromobilů ještě před jejich recyklací jako stacionární úložiště energie. Tento druhý životní cyklus účinně snižuje stopu CO₂.

ŠKODA AUTO I Konzeptstudie VISION 7S

ŠKODA AUTO I Konzeptstudie VISION 7S

Klimaticky neutrální využívání elektrických vozidel

Komplexní přístup společnosti ŠKODA AUTO k udržitelnosti zahrnuje nejen výrobu s neutrálními emisemi CO₂, ale také provoz elektromobilů s převážně nízkými emisemi. Již dnes je zákazníkům dodávána modelová řada ŠKODA ENYAQ iV s neutrální bilanční stopou CO₂. ŠKODA AUTO kompenzuje emise CO₂, kterým se zatím při výrobě nelze vyhnout, nákupem certifikovaných uhlíkových kreditů. Kromě toho společnost podporuje rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Podílí se například na výstavbě nové větrné farmy ve Finsku. S vypočteným množstvím energie 570 GWh ročně bude elektrárna v budoucnu vyrábět dostatek tzv. zelené energie pro zásobování elektřinou přibližně 150 000 domácností nebo pro lokální bezemisní pohon elektromobilů značky ŠKODA.

Nově zřízený Poradní výbor pro udržitelný rozvoj s mezinárodními odborníky

V listopadu 2021 založila společnost ŠKODA AUTO vlastní Poradní výbor pro udržitelný rozvoj. Tento externí, nezávislý orgán se skládá z pěti mezinárodně uznávaných odborníků, kteří radí představenstvu při realizaci plánovaných opatření v oblasti udržitelnosti a přispívají novými pohledy, podněty a přístupy. Automobilka se tak stala jednou z prvních společností v České republice, která se v této oblasti opírá o odborné znalosti vlastní komise.

Infografika | Poradní výbor pro udržitelný rozvoj

PDF ke stažení      JPG ke stažení

Rozsáhlá školení pro prodejce vozů ŠKODA a další aktivity v oblasti udržitelnosti

ŠKODA AUTO na cestě k vyšší udržitelnosti důsledně zapojuje svých 3 200 prodejců po celém světě. Jedno je totiž jisté – i malá opatření mohou snížit uhlíkovou stopu, například nabídka jízdních kol namísto náhradních vozidel pro zákazníky při návštěvě servisu. Kromě pilíře GreenRetail v maloobchodním sektoru se GreenProduct zaměřuje na vozidla, která jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí, a GreenFactory na udržitelnou výrobu.

Opatření společnosti v oblasti udržitelnosti jsou v souladu s environmentálním prohlášením koncernu Volkswagen „goTOzero“, které v oblasti životního prostředí zahrnuje témata změny klimatu, zdrojů, kvality ovzduší a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.

V této souvislosti vyzývá u příležitosti Dne Země iniciativa „#Project1Hour“ 660 000 zaměstnanců koncernu Volkswagen, aby se každoročně 22. dubna zaměřili na svůj vlastní přínos k udržitelnosti a ochraně klimatu. V roce 2022 se do iniciativy zapojili zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a jejích dceřiných společností SAVWIPL India, ŠKODA AUTO Německo a ŠKODA AUTO Slovensko.

DSC01282_RET-1

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré informace o udržitelnosti získáte pod hashtagem #sustainableSKODA.

Vítězslav Kodym
Vedoucí komunikace produktu
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Zbyněk Straškraba
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 326 811 785
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2022, elektromobil, elektromobilita, eMobilita, NEXT LEVEL, Strategie 2030, výroba