Nákup: Společně s externími partnery pro ještě větší udržitelnost

› Sladění nákupu s kritérii udržitelnosti a principy cirkulární ekonomiky
› Etický kodex a hodnocení S-Rating pro dodavatele a průběžné monitorování dodavatelských řetězců
› Přímá spolupráce s externími partnery v oblasti udržitelných materiálů a komponentů

Mladá Boleslav, 19. září 2022 – ŠKODA AUTO v rámci své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 přeorientovala své nákupní procesy pod heslem programu „NEW PROCUREMENT“ (Nový nákup). Při pořizování materiálů a komponent hrají kritéria udržitelnosti rozhodující roli. V souladu s principem cirkulární ekonomiky sází ŠKODA AUTO ještě více na recyklované a recyklovatelné suroviny. Základem je Etický kodex, jasné specifikace a komplexní systém hodnocení dodavatelů, včetně pravidelných kontrol.

„ŠKODA AUTO si je vědoma své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém všichni žijeme, a proto je pro nás udržitelnost tak důležitá. Přitom se nesoustředíme jen na co nejnižší emise, ale díváme se i dál než na špičku nosu. Protože vše, co se kdekoli na světě vyrobí, má svou ekologickou stopu. V rámci celé naší společnosti a v úzké spolupráci s našimi partnery proto vyvíjíme pro naše zákazníky udržitelná technická řešení pro současné i budoucí modely našich vozů.“


Karsten Schnake, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast nákupu

ŠKODA AUTO si je jako automobilka vědoma své spoluodpovědnosti za klima a životní prostředí a v oblasti nákupu se komplexně zaměřuje na ještě větší udržitelnost. V rámci odpovědného řízení dodavatelského řetězce se to týká jak nakupovaných materiálů, tak i jejich výroby a přepravy. ŠKODA AUTO se při výrobě udržitelných produktů spoléhá na dodavatele, kteří používají především recyklované a recyklovatelné suroviny a vyznačují se nízkou uhlíkovou stopou. Kromě toho se společnost se svými partnery intenzivně a podrobně věnuje diskuzi o inovativních nápadech pro nové modely. Patří mezi ně například udržitelné materiály v interiéru a exteriéru, ráfky z lehkých slitin se zvýšeným podílem recyklovaných materiálů, ekologické čelní masky nebo výplně dveří.

Hodnocení a kontrola dodavatelů

Základem spolupráce mezi společností ŠKODA AUTO a jejími dodavateli nebo obchodními partnery je Etický kodex (Code of Conduct) a hodnocení udržitelnosti (S-Rating) koncernu Volkswagen. Etický kodex určuje závazné požadavky na ochranu životního prostředí, lidská práva, pracovní práva, transparentní obchodní vztahy, spravedlivé chování na trhu, náležitou péči na podporu odpovědných dodavatelských řetězců surovin a začlenění požadavků udržitelnosti do organizace a procesů. Základem hodnocení S-Rating je dotazník pro dodavatele, který dodavatel vyplňuje sám. Tento dotazník, jehož výsledek musí být pro spolupráci pozitivní, společně vypracovalo devět velkých mezinárodních automobilových skupin v rámci iniciativy „Drive Sustainability Initiative“.

V rámci hodnocení S-Rating koncernu Volkswagen je v případě potřeby přidána kontrola žadatele přímo na místě. Soulad se specifikacemi lze během spolupráce s partnerem kdykoli zkontrolovat. Například dodavatelé vysokonapěťových baterií musí ve svých výrobních procesech využívat alespoň 20 % energie z obnovitelných zdrojů. V některých případech je soulad s požadavky na udržitelnost ověřován také uznávanými certifikáty. V českých výrobních závodech například ŠKODA AUTO v roce 2021 použila 1469 tun certifikované „zelené“ oceli X CARB od společnosti Arcelor Mittal a ušetřila 3104 tun CO₂. Očekává se, že se tyto úspory v nadcházejících letech ještě výrazně zvýší.

Příklady partnerství: tkaniny z PET lahví a opravitelné deštníky

Mnoho produktových inovací je výsledkem úspěšných partnerství s významnými mezinárodními a regionálními dodavateli. Například globální dodavatelé Sage Automotive a Aunde Interiors dodávají potahy sedadel pro modelovou řadu ŠKODA ENYAQ iV. Tyto potahy jsou vyrobeny až ze 70 % z recyklovaných PET lahví. Aby se ŠKODA AUTO mohla ještě udržitelněji prosadit v oblasti nákupu, věnuje se také detailům: Budoucí generace deštníků, které jsou jedním z nejznámějších Simply Clever prvků v interiéru vozů ŠKODA, bude vyrobena výhradně z recyklovaných materiálů a bude mít rukojeť z konopných vláken. V případě potřeby bude možné je u rakouského výrobce deštníků Doppler opravit a poté znovu použít. Dalším příkladem úspěšné a inovativní spolupráce je spolupráce se skupinou Trèves Group s mezinárodní působností: Pro zisk materiálu na akustickou izolaci automobilů společnost čistí, dezinfikuje a rozdrtí staré matrace, které by jinak skončily v odpadu.

ŠKODA AUTO verwendet Sitzbezüge aus  recycelten PET-Flaschen

ŠKODA AUTO verwendet Sitzbezüge aus  recycelten PET-Flaschen

DSC01282_RET-1

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré informace o udržitelnosti získáte pod hashtagem #sustainableSKODA.

Vítězslav Kodym
Vedoucí komunikace produktu
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Zbyněk Straškraba
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 326 811 785
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz

Doplňující informace

Fotografie

Štítky