Nákup: Spolu s externými partnermi pre ešte väčšiu udržateľnosť

› Zladenie nákupu s kritériami udržateľnosti a s princípmi cirkulárnej ekonomiky
› Etický kódex a hodnotenie S-Rating pre dodávateľov a priebežné monitorovanie dodávateľských reťazcov
› Priama spolupráca s externými partnermi v oblasti udržateľných materiálov a komponentov

ŠKODA AUTO v rámci svojej stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 preorientovala svoje nákupné procesy pod heslom programu „NEW PROCUREMENT“ (Nový nákup). Pri obstarávaní materiálov a komponentov zohrávajú kritériá udržateľnosti rozhodujúcu úlohu. V súlade s princípom cirkulárnej ekonomiky kladie ŠKODA AUTO ešte väčší dôraz na recyklované a recyklovateľné suroviny. Základom je Etický kódex, jasné špecifikácie a komplexný systém hodnotenia dodávateľov vrátane pravidelných kontrol.

„ŠKODA AUTO si je vedomá svojej spoluzodpovednosti za svet, v ktorom všetci žijeme, a preto je pre nás udržateľnosť taká dôležitá. Nekoncentrujeme sa pritom len na čo najnižšie emisie, ale pozeráme sa aj ďalej ako na špičku nosa. Pretože všetko, čo sa kdekoľvek na svete vyrobí, má svoju ekologickú stopu. V rámci celej našej spoločnosti a v úzkej spolupráci s našimi partnermi preto pre našich zákazníkov vyvíjame udržateľné technické riešenia pre súčasné i budúce modely našich vozidiel.“


Karsten Schnake, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť nákupu

ŠKODA AUTO si je ako automobilka vedomá svojej spoluzodpovednosti za klímu a životné prostredie a v oblasti nákupu sa komplexne zameriava na ešte väčšiu udržateľnosť. V rámci zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca sa to týka tak nakupovaných materiálov, ako aj ich výroby a prepravy. ŠKODA AUTO sa pri výrobe udržateľných produktov spolieha na dodávateľov, ktorí používajú predovšetkým recyklované a recyklovateľné suroviny a ktorí sa vyznačujú nízkou uhlíkovou stopou. Spoločnosť sa okrem toho spolu so svojimi partnermi intenzívne a podrobne venuje diskusii o inovatívnych nápadoch pre nové modely. Medzi ne partia napríklad udržateľné materiály v interiéri a exteriéri, ráfiky z ľahkých zliatin so zvýšeným podielom recyklovaných materiálov, ekologické čelné masky alebo výplne dverí.

Hodnotenie a kontrola dodávateľov

Základom spolupráce medzi spoločnosťou ŠKODA AUTO a jej dodávateľmi alebo obchodnými partnermi je Etický kódex (Code of Conduct) a hodnotenie udržateľnosti (S-Rating) koncernu Volkswagen. Etický kódex určuje záväzné požiadavky na ochranu životného prostredia, ľudské práva, pracovné práva, transparentné obchodné vzťahy, spravodlivé správanie na trhu, náležitú podporu zodpovedných dodávateľských reťazcov surovín a začlenenie požiadaviek udržateľnosti do organizácie a procesov. Základom hodnotenia S-Rating je dotazník pre dodávateľov, ktorý dodávateľ vypĺňa sám. Tento dotazník, ktorého výsledok musí byť pre spoluprácu pozitívny, spolu vypracovalo deväť veľkých medzinárodných automobilových skupín v rámci iniciatívy „Drive Sustainability Initiative“.

V rámci hodnotenia S-Rating koncernu Volkswagen je v prípade potreby pridaná kontrola žiadateľa priamo na mieste. Súlad so špecifikami možno počas spolupráce s partnerom kedykoľvek skontrolovať. Napríklad dodávatelia vysokonapäťových batérií musia vo svojich výrobných procesoch využívať aspoň 20 percent energie z obnoviteľných zdrojov. V niektorých prípadoch je súlad s požiadavkami na udržateľnosť overovaný aj uznávanými certifikátmi. V českých výrobných závodoch napríklad ŠKODA AUTO v roku 2021 použila 1 469 ton certifikovanej „zelenej“ ocele X CARB od spoločnosti Arcelor Mittal a ušetrila tak 3 104 ton CO₂. Očakáva sa, že tieto úspory sa v najbližších rokoch ešte výrazne zvýšia.

Príklady partnerstiev: tkaniny z PET fliaš a opraviteľné dáždniky

Mnoho produktových inovácií je výsledkom úspešných partnerstiev s významnými medzinárodnými a regionálnymi dodávateľmi. Napríklad globálni dodávatelia Sage Automotive a Aunde Interiors dodávajú poťahy sedadiel pre modelový rad ŠKODA ENYAQ iV. Tieto poťahy sú vyrobené až zo 70 percent z recyklovaných PET fliaš. Aby sa ŠKODA AUTO mohla ešte udržateľnejšie presadiť v oblasti nákupu, venuje sa aj detailom: Budúca generácia dáždnikov, ktoré sú jedným z najznámejších Simply Clever prvkov v interiéri vozidiel ŠKODA, bude vyrobená výhradne z recyklovaných materiálov a bude mať rukoväť z konopných vlákien. V prípade potreby ich bude možné u rakúskeho výrobcu dáždnikov Doppler opraviť a následne znovu použiť. Ďalším príkladom úspešnej a inovatívnej spolupráce je spolupráca so skupinou Trèves Group s medzinárodnou pôsobnosťou: Pre získanie materiálu na akustickú izoláciu automobilov spoločnosť čistí, dezinfikuje a drví staré matrace, ktoré by inak skončili v odpade.

ŠKODA AUTO verwendet Sitzbezüge aus  recycelten PET-Flaschen

ŠKODA AUTO verwendet Sitzbezüge aus  recycelten PET-Flaschen

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky

Súvisiace tačové správy Na základe menoviek: 2022, NEXT LEVEL, Schnake, Stratégia 2030, výroba

Všetko