Smart City je proces hledání chytrých řešení

Smart City je proces hledání chytrých řešení

Chytré město – sousloví, které se stále častěji objevuje v médiích a stává se součástí společenské debaty o urbanismu. Mnoho měst se honosí tím, že mají Smart City strategii. Ale co to vlastně znamená? Odpovědi přináší tento článek.

25. 2. 2019 eMobilita

Mnozí si pod souslovím Smart City představí moderní technologie. Jan Edlman, ze ŠKODA AUTO DigiLab, který se tématu dlouhodobě věnuje, ale upozorňuje, že v první řadě jde o hledání přístupu k novému využití technologií v rámci propojené infrastruktury města.

Příkladem tématu, jehož řešení není nutně založené pouze na technologii, je sdílené parkování. Parkoviště či podzemní garáže určené pro zaměstnance firem, v jejichž blízkosti se nacházejí bytové domy, mohou využívat i místní obyvatelé. Všichni zaměstnanci totiž večer odjedou a vrátí se zase až ráno, a parkovací místa tudíž přes noc zůstávají prázdná. „I kdyby město za jedno takové parkovací místo platilo pronájem, v porovnání se stavbou parkovacího domu jsou výdaje i v horizontu desítek let výrazně nižší,“ vysvětluje Edlman. „Navíc v budoucnu, v případě pominutí akutní potřeby parkovacích míst, nemusí město řešit, co si počne s draze vybudovanou infrastrukturou.“

Jan-Edlman
Jan Edlman
ŠKODA AUTO DigiLab

VISION-E-5

Co si pod „chytrým městem“ představit?
Smart City zahrnuje několik okruhů – společnost, ekonomiku, e-government, ekologii, mobilitu a infrastrukturu. Témata jsou to tak různorodá a široká, že město, které se chce konceptem zabývat, potřebuje mít v první řadě jasnou vizi. Díky ní mohou být všechny následující kroky skutečně promyšlené a smysluplné, ku prospěchu obyvatel. Každé město má jiný historický i průmyslový základ a z toho se pak odvíjí aktuální potřeby obyvatel města a jejich nároky na chytrou infrastrukturu. Podle toho lze strategii nastavit. „Když má město vizi, kterou naplňuje, pak i jeho obyvatelé pochopí, že nemají očekávat pouze lavičku s wi-fi hotspotem a nabíječkou na telefon,“ vysvětluje Jan Edlman. „Potřebují vědět, že jsou v bezpečí, najdou parkovací místo nebo se rychle dostanou z bodu A do bodu B.“ Stejně, jako jsou pro město přínosem služby městského architekta, Smart City architekt pomůže naplňovat dlouhodobou vizi města bez ohledu na měnící se politické zastoupení na radnici.

Smart City totiž není zázračná technologie, která vše spasí. Je to především proces hledání optimálního využití nových technologií pro potřeby a komfort obyvatel města s cílem zlepšit a zkvalitnit jejich život. Pokud se do měst stěhuje stále více lidí (ve světě je to nyní 54 %, do roku 2050 se odhaduje 66 %, v EU dokonce až 80 % obyvatel), pak je extrémně nutné už dnes plánovat služby a infrastrukturu, které takové změny unesou. Optimalizace procesů by měla vyhovovat třem klíčovým složkám – obci, obyvatelům a firmám. „Současnou chybou municipalit je orientace především na občana. Je třeba si však uvědomit, že občan se v pracovní dny mění na zaměstnance či zaměstnavatele. Tedy není možné potřeby či možnosti komerčního sektoru opomíjet,“ upozorňuje Edlman.

ŠKODA AUTO DigiLab pomocí mezinárodní akce ,Smart Mobility Hackathon‘ vyhledává IT-talenty

Výzvy v oblasti mobility a infrastruktury
„ŠKODA AUTO DigiLab se zaměřuje na témata chytré mobility a infrastruktury. Naším cílem je připravit ve spolupráci s městy taková inovativní řešení mobility, která budou přinášet vysokou přidanou hodnotu nejen pro obyvatele, ale i pro všechny další stakeholdery ve městech. Proto se dlouhodobě věnujeme tomu, jak zvýšit využití vozů, aby se minimalizovalo jejich stání na ulici, kdy blokují místo. Zajímají nás nové byznys modely, které přinášejí tzv. mobilitu na přání (Mobility on Demand), ať už je tato mobilita zajištěna osobním vozem s různým typem vlastnictví (např. projekt HoppyGo umožňuje půjčit si auto někoho jiného, kdo ho zrovna nepotřebuje, nebo s využitím nových možností sdílené ekonomiky (car-sharing), včetně řešení nové mobility pro poslední míli). Vytváříme nové služby nejen pro mobilitu obyvatel, ale i pro jejich pohodlí, což je např. služba pro chytré parkování, která bude v blízké budoucnosti umět propojit několik zajímavých technologií,“ říká Edlman. Podle něj je dnes umělá inteligence schopna s pomocí dat z tzv. připojených vozů, od mobilních operátorů či z dalších datových zdrojů predikovat, která parkovací místa budou v určitých časech volná. „Je nutné si uvědomit, že pro řidiče není cílovým místem adresa schůzky, ale parkovací místo. Proto bychom rádi v budoucnu nabídli řidičům službu, která jim v blízkosti cíle cesty oznámí, že o dvě ulice dál jsou volná parkovací místa. Řidič tím pádem nemusí bloudit po okolí a hledat, ale prediktivní systém mu dané místo nejen najde, ale umožní mu zaplatit rovněž za parkování,“ uvádí Edlman konkrétní využití v praxi.

Na základě dat ze silnic je možné také vyhodnocovat, odkud a kam lidé jezdí, a podle toho plánovat infrastrukturu, veřejnou dopravu či samotný územní plán. „Sdílení dat je důležitým tématem i pro orgány veřejné správy. Ideální by bylo státní centralizované datové úložiště, podobné v Česku již existujícímu Národnímu dopravnímu informačnímu centru. Tam by mohly různé vládní i soukromé subjekty najít potřebné údaje na jednom místě a kraje i města by zároveň měly povinnost tato data vkládat,“ uvádí Edlman. „Například by nebylo možné získat kolaudační souhlas pro parkoviště, které by nebylo schopné poskytnout data o obsazenosti parkovacích míst v reálném čase,“ dodává.

S tématem je spojena i možnost zaplatit nebo si prodloužit parkovné z pohodlí vozu a souvisí s ním také carsharing, tedy sdílení vozů mezi lidmi. Pokud majitel auto zrovna nepotřebuje, je lepší, když s ním bude jezdit někdo jiný, než aby zabíralo parkovací místo.

SKODA-KAROQ-red-happy-go-side-view

ŠKODA AUTO DigiLab představuje inovativní projekty mobility
ŠKODA AUTO DigiLab pracuje na vybudování nového ekosystému služeb spojených s mobilitou. Příkladem je úspěšná platforma pro sdílení vozů HoppyGo, která propojuje vlastníky vozů a řidiče, kteří by si chtěli auto půjčit. Dále můžeme jmenovat projekt CareDriver, což je služba mobility s péčí, kterou nyní testujeme v Německu a plánujeme další rozvoj této služby. V současné době je jen v České republice 2,9 milionu lidí, kteří pobírají důchod, z toho asi 2,5 milionu jsou důchodci starobní, přes 425 tisíc pak invalidní. Očekává se, že toto číslo poroste a mobilita starých lidí se stane důležitým tématem. Odpovědí může být právě projekt CareDriver, který se ale kromě dopravy pro seniory zaměřuje i na postižené a rovněž na dopravu dětí, které se potřebují neustále přesouvat na své kroužky či aktivity, zatímco jejich rodiče musí být většinou v práci.

Senioři sice mají levnou městskou hromadnou dopravu, ale někteří na zastávku s ohledem na věk a zdravotní stav nedojdou. „Taxi vám zastaví před domem, ale to je vše. CareDriver nabízí nadstandardní služby. Řidič pomůže seniorovi se obléknout, pokud je to součástí požadavku, doprovodí ho k autu i od něj, například k lékaři či na úřad. V případě potřeby na něj počká a bude mu asistovat i cestou zpět,“ popisuje Jan Edlman. Podobně se může řidič postarat o dítě, vyzvednout ho třeba z kroužku. Služba CareDriver aktuálně funguje v Mnichově a pro letošní rok plánujeme její další růst do dalších měst. Tím, že město objedná službu u externího dodavatele, uspokojí poptávku určité skupiny obyvatel, aniž by muselo rozšiřovat síť MHD, nakupovat drahé vozy, starat se o technické vybavení flotily či platit další zaměstnance. Jednoduše si zaplatí za službu pro své občany a pouze kontroluje její kvalitu.

CareDriver

Chytrá řešení pro metropole
Symbiózu města, obyvatelstva a podnikání hledá s pomocí dat v současné době spousta světových měst, jako například Hamburk, Singapur či Helsinki. Vznikají nové synergie, nové modely mobility založené na otevřených datech, která umožňují vytvářet nová řešení - jako je např. multimodální řešení dopravy pro obyvatele měst, které dokáže propojit nabídku veřejné dopravy s novými modely mobility, jako je např. car-sharing či bike-sharing, a to dle přání a preferencí konkrétního člověka. Pro někoho může být hlavním kritériem cena, pro jiného čas či pohodlí.

Jak se liší chování elektromotoru a spalovacího motoru?

V Praze se v roce 2018 podařilo uzavřít Memorandum o spolupráci mezi městem Praha, ŠKODA AUTO a Českým vysokým učením technickým. Společně tyto subjekty hledají chytrá řešení nejen pro pražskou mobilitu a infrastrukturu. „V Praze spolupracujeme s Operátorem ICT, který má koncepci Smart City, konkrétně agendu SmartPrague, v hlavním městě na starosti, což situaci výrazně ulehčuje,“ prozrazuje Edlman. „Ve chvíli, kdy nemusíme jednat jednotlivě s odborem dopravy, stavebním odborem nebo odborem pro životní prostředí a dalšími, je komunikace jednodušší a efektivnější.“ Díky spolupráci s Operátorem ICT lze v městské aplikaci MojePraha například vyhledat vozy z platformy HoppyGo připravené k půjčení. To umožňuje větší a efektivnější využití vozů v ulicích Prahy - auta tím pádem neblokují ulice tím, že by stála, ale mohou být v provozu a vydělávat tak svým majitelům dodatečné peníze, naopak lidem, kteří potřebují auto, umožní levnější alternativu jeho použití.

ŠKODA AUTO je rovněž součástí mezinárodního sdružení zaměřeného na rozvoj městské mobility. Skupina s účastí zahraničních univerzit, měst i renomovaných zahraničních společností se jmenuje Knowledge and Innovation Community (KIC) Urban Mobility a tvoří ji konsorcium 48 partnerů z 15 zemí.  Získala mimo jiné finanční podporu Evropské unie. „Jedno z jejích pěti center, nazvané CLC East, je právě v Praze, což považujeme za ohromný úspěch všech českých partnerů. Součástí našeho pražského centra jsou i dva izraelské subjekty, což z nás dělá jedno z nejzajímavějších center KICu. V současné době již připravujeme konkrétní projekty Urban Mobility, které by měly být v následujících letech v rámci KIC realizovány,“ uvádí Edlman.

autonomni rizeni (7)

Co ŠKODA AUTO DigiLab v rámci Smart City realizuje v České republice