Suroviny v koloběhu

Suroviny v koloběhu

Recyklování různých materiálů dává smysl - ekologicky i ekonomicky. Také ŠKODA AUTO posiluje své aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky a stále hledá možnosti, jak vracet cenné materiály znovu do výroby. Podívejte se na několik příkladů, kde se to už daří.

16. 9. 2021 Škoda svět Inovace & technologie

Cirkulární ekonomika sleduje ve ŠKODA AUTO čtyři klíčové principy – minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, vstupní zdroje a ztráty těchto zdrojů a naopak maximalizovat cirkulaci zdrojů

Nové příležitosti vhodné pro zavedení těchto principů vyhledává mezioborový tým, který koordinuje útvar Ekologie a pracovní ochrana. „Zavádíme opatření, která dávají smysl jak z hlediska ochrany životního prostředí a efektivního využívání zdrojů, tak z pohledu financí,“ říká Lenka Bočková, vedoucí tohoto útvaru. 

Zvýšená životnost

Své uplatnění našla cirkulární ekonomika například v údržbě hydraulických strojů, u kterých automobilka průběžně sleduje, kontroluje a filtruje maziva. Samotné oleje analyzují pracovníci Centrálního technického servisu v inovační laboratoři FabLab. Výsledkem těchto činností je prodloužení životnosti maziva a také snížení četnosti poruch strojů. Například jen v loňském roce přefiltrovali přes tisíc hektolitrů oleje a uspořili zhruba pět milionů korun za jeho pořízení. Další úsporou je spolehlivější provoz, který má nižší spotřebu náhradních dílů i počet odstávek.

DSC4654

ŠKODA AUTO neřeší otázku cirkulární ekonomiky sama. V maximální míře se ji snaží dostat i za brány závodů a do diskuzí zapojuje celý dodavatelský řetězec včetně recyklátorů, zástupců akademické půdy a dalších partnerů. Proto odstarovala sérii setkání zaměřených vždy na konkrétní materiál. Zatím se konala dvě a zabývala se konkrétními materiály –  sklem a pryží. Z obou setkání vzešla řada pilotních projektů – např. vzdělávání dealerské sítě s ohledem na cirkulární nakládání s dosloužilými autoskly a jejich opětovné využití ve sklářském průmyslu, nebo zvýšení podílu střepů z prvovýroby a namáhaného skla při výrobě nových autoskel. 

Více recyklátů 

Automobilka používá řadu plastových dílů na vozy z recyklovaného odpadu, který pochází z automobilových dílů po ukončení jejich životnosti nebo z neshodných částí přístrojových desek, nárazníků apod., jež vznikají při výrobě. Jedná se buď o 100% recyklát nebo jde o díl vyrobený s podílem tzv. virgin materiálu (nový, dosud nepoužitý materiál). V některých modelech ŠKODA takto vznikají exteriérové kryty podvozku, podběhů kol, motoru nebo vodního kanálu pod čelním sklem (viz foto). Například na něj se využívá recyklátů z použitých krytů autobaterií. Dalším příkladem jsou vnitřní koberce na podlahách a v zavazadlovém prostoru nebo vkládané koberečky, které se z velké části vyrábějí z recyklovaných PET lahví. Pracovníci Technického vývoje prověřují také možnosti, že by vlákna získaná z nevyužitých částí kokosu, lnu, řepy či kávové sedliny sloužila jako plnivo plastů. To vše s cílem chránit přírodní zdroje a využívat odpadní materiál.

OCTAVIA_019

Veškeré odpady, které vznikají ve výrobě českých závodů ŠKODA AUTO a dřív končily na skládce, jsou od roku 2020 materiálově nebo energeticky využívány.

BOCKOVA-1Lenka Bočková
vedoucí ekologické a pracovní ochrany ŠKODA AUTO

Dvojí využití

Skvělé využití našel v Lakovně mletý vápenec, který absorbuje zbytkové částice laku cestou tzv. suchého odlučování. „Při této metodě není použita žádná voda. V systému cirkuluje vzduch nasycený mletým vápencem, který zachytává části barvy a laku. Zároveň přivádíme pouze 20 % čerstvého vzduchu a to nám ve výsledku ušetří 80 % energie nutné pro čištění a přípravu vzduchu pro provoz Lakovny,“ vysvětluje Veronika Nýdrová z Plánování procesu lakovny. Tato již jednou využitá surovina, kterou tvoří barvou nasycený vápenec, nachází druhé uplatnění při procesu tzv. suchého odsíření spalin v teplárně ŠKO-ENERGO.

Zero Waste, lakovna, vápenec, EcoDrive Scrubber, Škoda Auto, Mladá Boleslav

Dalším příkladem cirkulárního projektu je spolupráce Technického vývoje s recyklační společností Praktik nebo s výrobci granulátů na vývoji materiálů z použitých lakovaných nárazníků nebo vyhledávání nápadů na opětovné využití motorového oleje či brzdové kapaliny. „Aktuálně se také zabýváme chemickou recyklací, která pomocí termického procesu dokáže ze starého plastu vytvořit materiál virgin kvality,“ říká Lukáš Zuzánek z útvaru Koroze, povětrnostní odolnost, vývoj materiálu. Konkrétních příkladů využití principů cirkulární ekonomiky je v automobilce celá řada, od zvyšování podílu recyklovaných materiálů přes opakované použití obalů v logistice až po inovativní technická řešení ve výrobě.

DSC4666

ŠKODA GreenWeek

Strategii, cíle a obecně témata trvalé udržitelnosti a dekarbonizace prezentuje ŠKODA AUTO svým zaměstnancům v rámci akce nazvané GreenWeek. Celý jeden pracovní týden věnuje automobilka přednáškám a workshopům na témata, která jsou zároveň pilíři strategie Green Future. Prezentace probíhají online formou a zaměstnanci se mohou zapojit do diskuse. Akce GreenWeek je také součástí koncernové iniciativy goTOzero týdnů, v rámci níž koncern Volkswagen vzdělává své zaměstnance po celém světě. A která témata ŠKODA GreenWeek letos otevírá? Vedle udržitelnosti a ekonomiky nebo dekarbonizace a CO2 neutrality nechybí ani cirkulární ekonomika a zero waste, energetická a environmentální efektivita nebo voda a biodiverzita. 

Více informací najdete zde.

190322_water_daySpolečnost ŠKODA AUTO se snaží dlouhodobě naplňovat evropské klimatické cíle.

Související články Na základě štítků: 2021, GreenFuture, Udržitelnost