ŠKODA AUTO zve své zaměstnance k účasti na akci „GreenWeek“

› „GreenWeek“ značky ŠKODA se koná od 13. do 17. září 2021
› Interní akce se zaměřuje na udržitelnost a ochranu životního prostředí a klimatu
› Česká automobilka do své firemní strategie zakotvila konkrétní cíle udržitelnosti

Mladá Boleslav, 13. září 2021 –ŠKODA AUTO zve své zaměstnance, aby se prostřednictvím online odborných přednášek, diskuzí a rozhovorů v rámci akce „GreenWeek“ zapojili do tématu udržitelného rozvoje. S přispěním této interní akce chce společnost zvýšit povědomí o současných i budoucích opatřeních, které se týkají ochrany životního prostředí a klimatu.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, říká: „Ve společnosti ŠKODA AUTO máme pro klimatické cíle Evropské unie velké pochopení a snažíme se jich dosáhnout. V rámci „GreenWeek“ chceme s našimi zaměstnanci diskutovat o tom, čeho už jsme dosáhli a co nás ještě čeká. Naše strategie „Green Future” se v oblastech „Green Factory“, „Green Product“ a „Green Retail” zaměřuje na následující témata: dekarbonizaci a energii, cirkulaci materiálu, snižování množství odpadů, koloběh vody a biodiverzitu. Pomocí chytrých řešení, která jsou pro naši značku charakteristická, přispějí všichni zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO k úspěšnému splnění této výzvy a naše zelené logo se tak stane symbolem ještě větší udržitelnosti.“

Zaměstnanci mají v průběhu pěti pracovních dnů příležitost diskutovat s odborníky napříč společností, ze ŠKODA AUTO Vysoké školy (ŠAVŠ), ze společnosti ŠKO-ENERGO a s dalšími hosty o aktuálních projektech a možných zlepšeních v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Program zahrnuje širokou škálu témat. Touto akcí chce automobilka své zaměstnance motivovat, aby se v soukromém i profesním životě zapojili do aktivit pro trvale udržitelný rozvoj.

Obsahový rámec všech programových bodů akce „GreenWeek“ tvoří strategie „GreenFuture“. Pod jednou střechou spojuje společnost ŠKODA AUTO své ambiciózní cíle trvale udržitelného rozvoje a dále je rozšiřuje jako nedílnou součást své strategie „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“. Cílem je další důsledná minimalizace vlivů podnikatelské činnosti na životní prostředí. ŠKODA AUTO definovala tři hlavní pilíře „GreenProduct“, „GreenFactory“ a „GreenRetail“: „GreenProduct“ se zaměřuje na vývoj co možná nejekologičtějších vozů, na snižování spotřeby paliva nebo na používané materiály a jejich recyklovatelnost. „GreenFactory“ zahrnuje všechny aktivity umožňující výrobu šetrnou k přírodním zdrojům. Průběžně se měří a dále snižuje spotřeba energií a vody, množství odpadu vzniklé v přepočtu na vyrobený vůz, emise CO2 a takzvaných těkavých organických látek (VOC), které vznikají například při lakování karoserií. V rámci pilíře „GreenRetail“ se ŠKODA zabývá ekologickým hospodařením svých prodejců a servisů.

Akcí „GreenWeek“ se ŠKODA AUTO zapojuje do „goTOzero-týdnů“ koncernu Volkswagen, v rámci kterých značky, prodejní regiony a oddělení organizují v období od července do listopadu 2021 různé kampaně a aktivity s cílem upozornit na problematiku udržitelnosti.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2021, Emise, GreenFactory, GreenFuture, GreenProduct, GreenRetail, Oeljeklaus

Vše