Světový den vody: ŠKODA AUTO přispívá trvale udržitelným managementem vody

› Výrobce automobilů recykluje díky vysoce moderním technologiím více než 45 % své spotřeby vody
› Spotřeba vody na jeden vůz klesla mezi lety 2010 a 2020 o téměř 37 %
› Podniková strategie „GreenFuture“ spojuje aktivity a cíle ochrany životního prostředí značky

Mladá Boleslav, 22. března 2021 – ŠKODA AUTO má za cíl stát se trvale udržitelnou společností, a proto využívá nejmodernější technologie pro hospodárné a efektivní zacházení s přírodními zdroji. Automobilka díky tomu dokázala od roku 2010 podstatně snížit svou spotřebu vody. Recyklováno je více než 45 % roční spotřeby vody. Pro ještě efektivnější zacházení s tímto mimořádně cenným přírodním zdrojem realizuje podnik v rámci své strategie „GreenFuture“ četná opatření a projekty. U příležitosti Světového dne vody OSN dnes ŠKODA AUTO některé představuje.

Michael Oeljeklaus, ŠKODA AUTO, člen představenstva za výrobu a logistiku, zdůrazňuje: „Ve ŠKODA AUTO pracujeme soustavně na tom, abychom dále snížili ekologickou stopu naší výroby automobilů. Díky vysoce moderním technologiím jsme v minulém roce upravili 650 000 m3 vody, to odpovídá více než 45 % celkové spotřeby v podniku během běžného roku. Současně naši zaměstnanci podali skoro 100 vlastních inovativních nápadů, jak bychom naši podnikovou činnost ve firmě ŠKODA mohli utvářet ještě udržitelnějším způsobem.“

Voda je ve výrobě automobilů nepostradatelná, je využívána například při lakování, oplachování či chlazení. Proto značka ŠKODA sází na trvale udržitelný management vody a soustavně snižuje spotřebu vody ve svých závodech s pomocí inovativních technologií a konceptů. Spotřeba vody na jeden vyrobený vůz díky vysoce moderní technice a inovativním opatřením klesla o téměř 37 % z 2,76 na 1,74 m3.

Dobrým příkladem pro trvale udržitelné inovace ve výrobě vozů jsou lakovny: moderní filtrační systémy v nich upravují odpadní vodu a vracejí ji do oběhu k opětnému použití. Lakovna otevřená v roce 2019 v hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi patří k nejmodernějším a nejekologičtějším svého druhu v Evropě a přispívá také k trvale udržitelnějšímu používání vody.

Dalším dobrým příkladem je tzv. suchý záchyt přestřiků barvy v nové lakovně, kdy jsou částice barvy zachyceny do mletého vápence. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou vodu. Nevzniká tak téměř žádný odpadní kal ze záchytu přestřiků.

Také zaměstnankyně a zaměstnanci ŠKODA AUTO přispívají ke zlepšování bilance trvalé udržitelnosti podniku. Nejen, že se pravidelně kontroluje dodržování ambiciózních ekologických cílů, ale mezi zaměstnanci se také shromažďují návrhy na zlepšování ekologické bilance společnosti. Nejlepší koncepty jsou odměňovány a realizovány, takto dosažené úspory činily v roce 2020 cca 775 000 euro.

Strategie „GreenFuture“: ŠKODA AUTO se v celém podniku zasazuje o životní prostředí
ŠKODA AUTO rozděluje své ekologické aktivity do třech oblastí a spojuje je pod střechou strategie „GreenFuture“. Oblast „GreenProduct“ se soustředí na vývoj úsporných a zároveň ekologických automobilů – s efektivním pohonem a recyklovatelnými materiály. V oblasti „GreenRetail“ podnik podporuje ekologické hospodaření svých prodejců a servisů. „GreenFactory“ pak zahrnuje všechny aktivity, které podnik provádí pro šetrné využívání zdrojů při výrobě. Každé dva roky výrobce automobilů zveřejňuje svá opatření a cíle pro šetrný přístup k životnímu prostředí ve zprávě o trvalé udržitelnosti.

Vedle „GreenFuture“ realizuje značka ŠKODA také strategii koncernu Volkswagen „goTOzero“. Ta se zabývá tematickými oblastmi klimatické změny, zdrojů, kvality ovzduší a compliance životního prostředí a definuje vzorové životní prostředí. Cílem koncernu je minimalizovat ekologické důsledky pro všechny produkty a řešení mobility během celého životního cyklu, od těžby surovin až do konce tohoto cyklu.

K podpoře Světového dne vody vyzývá OSN od roku 1993, od té doby se koná každý rok 22. března. Motto v letošním roce zní „Valuing Water“. Iniciátoři tím chtějí zaměřit pohled na esenciální význam vody a její hodnotu, která vedle finančních aspektů zahrnuje také ekologické, sociální a kulturní faktory.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2021, GreenFactory, GreenFuture, GreenProduct, GreenRetail, Oeljeklaus

Vše